Forskning pågår

Sedan 1951 har Cancerfonden delat ut 11 miljarder kronor till de främsta forskningsprojekten i Sverige. Här är ett urval av projekt som pågår just nu.

Sedan 1951 har Cancerfonden delat ut 11 miljarder kronor till de främsta forskningsprojekten i Sverige. Här är ett urval av projekt som pågår just nu.

Lovande resultat

Med hjälp av anslag från Cancerfonden testar Ingrid Glimelius nya läkemedel mot en svår form av blodcancer. Inom några år kan de nya läkemedlen vara ett skonsammare alternativ till cytostatika. 

Illustration av DNA-sträng

Aktuell fakta om cancer

Här kan du ta del av aktuell fakta om hur cancer uppstår, olika cancersjukdomar, undersökningar och behandlingar.

Om cancer