Webbinarier och konferenser

Vi vill dela med oss av kunskap om cancerforskning och de satsningar vi gör på finansiering av forskning. Emellanåt gör vi det i form av webbinarier och konferenser. Här finns inbjudningar till framtida event och filmade versioner av de som redan hållits.

Webbinarium om vårens utlysningar 2024

Vi bjuder in till två informationswebbinarier:

  • 12 februari 2024, 12.00-13.00 
  • 6 mars 2024, 15.00-16.00

Informationen kommer vara samma vid båda tillfällena. Du är varmt välkommen att anmäla dig till ett av dem.

Ansökningsomgången för vårutlysningen öppnar 6 mars och stänger 25 april klockan 15.00 2024.

I år utlyser vi återigen extrasatsningen ”Kliniska behandlingsstudier” och under webbinariet presenteras information om den.

Du får gärna skicka in dina frågor i förväg till oss på forskning@cancerfonden.se men det går också bra att ställa frågor under själva webbinariet.

Anmäl dig här

Future perspectives in ovarian cancer research

Är du forskare och intresserad av äggstockscancer? Välkommen att delta i vår konferens om ovarialcancer 16-17 november.

Föreläsare från hela världen kommer täcka hela forskningsfältet inom ovarialcancer - allt från grundforskning till kliniska studier och forskning om prevention och palliativ vård. Konferensen hålls på engelska.

Läs mer här (på engelska)

celler grafisk bild

Hur får vi en mer jämlik palliativ vård?

Sjuksköterska håller patients hand.
Palliativa vården i Sverige är inte jämlik. Foto: Olle Nordell

Den palliativa vården i Sverige är inte jämlik utan skiljer sig markant över riket vad avser vilken vård man får. Fler cancerpatienter skulle dessutom kunna nås av den palliativa vården i ett tidigare skede av sin sjukdom än vad de gör idag.

Här samtalar Alexandra Andersson (Nätverket mot gynekologisk cancer), Linda Björkhem Bergman (överläkare i palliativ medicin vid Karolinska universitetssjukhuset) och Henrik Ångström (överläkare, specialist i palliativ medicin vid Norrlands universitetssjukhus) om de utmaningar som finns inom den palliativa vården och vad som skulle kunna förbättras.

Här är presentationerna från webbinariet om palliativ vård:

Linda Björkhem Bergmans presentation

Per Wahlstedts presentation

Henrik Ångströms presentation

Prostata och PSA – varför screenas inte männen?

Ett webbinarium där frågeställningen om varför männen inte screenas tas upp utifrån olika perspektiv.

Skådespelaren Stefan Sauk delar sina erfarenheter som patient och screeningförespråkare. Ola Bratt, professor i urologi och klinisk cancerepidemiologi berättar om det nationella arbetet för att hitta metoder för att kunna införa ett allmänt screeningprogram för män.

Tillsammans samtalar de om möjligheter och utmaningar för ett nationellt screeningprogram.

Cancer och segregation – vad gör vi åt det?

Chansen att överleva cancer ökar dramatiskt om den upptäcks i tid. Men idag deltar inte alla i samma utsträckning i undersökningar för att upptäcka cancer tidigt. I vår nya Cancerfondsrapport har vi tittat närmare på vilka som går på screening för bröstcancer (mammografi), livmoderhalscancer (cellprov) och tarmcancer.

Vi ser en klyfta, varför finns det ett samband mellan människors inkomst, utbildning och benägenhet att delta i screening för cancer?

I panelsamtalet deltar Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare på Cancerfonden, Jihan Yussuf, ST i gynekologi och obstetrik, Tobias Hübinette, docent och forskare vid Karlstads universitet och Roya Hakimnia, läkare och debattör.

Årets cancerforskare om tarmcancerforskning

Kan ett enkelt blodprov visa om en person har tarmcancer? Kan ett av världens vanligaste läkemedel mot inflammation och smärta även ge skydd mot återfall i tarmcancer?

I det här webbinariet berättar Årets cancerforskare 2021 Anna Martling om sin forskning och svarar på tittarnas frågor om tarmcancerforskning. Anna Martling är tarmcancerkirurg och professor i kirurgi vid Karolinska Institutet.

Almedalen: Hur ska vi bryta överviktstrenden?

Folkhälsan i Sverige riskerar att förvärras. En av de viktigaste åtgärderna är att bryta överviktstrenden. Men hur? Vad vill politikerna göra? Och vad föreslår Cancerfonden? 

Här kan du ta del av Cancerfondens almedalswebbinarium ”Hur ska vi vända överviktstrenden?” i efterhand. Fem riksdagspolitiker diskuterade från vänster till höger konkreta förslag för en bättre folkhälsa. Vissa förslag fick tumme upp av Cancerfondens generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström, men ibland viftade hon varnande med mellanmjölkspaketet.

Se webbinariet

Vad gör framtidens kliniska studier framgångsrika?

Vi riktar ljuset mot en framtidsvision hur samverkan mellan forskning, sjukvård, patientföreningar och industri kommer se ut om 10 till 20 år.

Behovet av rehabilitering efter bröstcancer

Rehabilitering efter en cancerbehandling gör skillnad. Och behovet är stort. Men skillnaderna i vilken rehabilitering som erbjuds ser olika ut i landet. 

Satsningar på forskning inom primärprevention

Cancerfondens Klas Kärre berättar om satsningar på primärprevention och möjligheter till anslag i årliga utlysningar.

Satsning på forskning inom strålbehandling 

Klas Kärre och Jan Zedenius berättar mer om Cancerfondens särskilda satsning inom strålbehandlingsforskning 2021. Ansökningsperioden öppnade 3 maj och stängde den 16 augusti 2021.

Vinnovas och EU:s satsningar på prevention och precisionsmedicin

Nadine Schweizer och Jonas Binnimyr berättar om Vinnovas och EU:s satsningar på prevention och precisionsmedicin.

Fortes uppdrag inom folkhälsa

Olle Lundberg berättar om Fortes uppdrag inom folkhälsa och möjligheter till anslag.

Panelsamtal

Föreläsarna svarar på frågor från deltagare om de olika anslagsmöjligheterna.

Har du frågor?

Har du frågor om Cancerfondens anslag är du varmt välkommen att mejla oss forskning@cancerfonden.se