Fenix - vårt ansökningssystem

Cancerfonden har ett digitaliserat ansökningssystem, Fenix. Fenix använder BankID och svenskt personnummer för identifiering och signering. Signering av ansökan sker digitalt av både prefekt och sökande direkt i Fenix. 

Viktigt att veta

Prefekten måste signera din ansökan innan du skickar in den. När prefekten har signerat ansökan ska du som sökande signera din ansökan elektroniskt och sen skicka in den till oss i Fenix.

Det är därför viktigt att ansökan skickas till prefekten i god tid för påskrift.

Observera att inga ändringar kan göras efter att prefekten har skrivit under. Om några ändringar görs måste prefekten skriva under igen.

  • Ansökan kan sparas och ändras tills dess att du har tryckt på knappen ”Be om signering”.
  • Ansökan kan inte signeras och lämnas in om inte samtliga flikar i ansökningsformuläret är grönmarkerade.
  • Ansökan kan inte kompletteras efter ansökningstidens utgång.

Vid ansökan till mer än en kategori i samma ansökningsomgång ska prioritering av dessa ansökningar inlämnas. Prioritering av respektive anslagskategori mailas till forskning@cancerfonden.se

Instruktioner för Fenix

Att logga in med BankID

Instruktion bank-id

Om du sedan tidigare har registrerat ett konto i Fenix med BankID - använd det här inlogget. Klicka på BankID så startar inloggningen.

Om du inte hittar information kring att påbörja en ansökan när du har loggat in har du inte ett konto hos oss sedan tidigare. Då behöver du skapa ett konto för att kunna ansöka om anslag.

Att logga in med e-post

Instruktion för e-post

Du loggar bara in med e-post om du inte har ett svenskt personnummer och BankID. Du loggar då in med den e-postadress och lösenord du skapade ditt konto med.

Att skapa ett konto

Instruktioner skapa konto

Om du inte har ett konto i Fenix sedan tidigare behöver du skapa ett konto.

  • Om du har svenskt personnummer: klicka på knappen ”Registrera konto med BankID”.
  • Om du inte har svenskt personnummer: fyll i formuläret ”För sökande utan svenskt personnummer”. Du kommer sedan få ett mejl för att bekräfta din registrering.

Important to know

The Swedish Cancer Society has a digitized grant application system called Fenix. Fenix uses BankID and Swedish social security numbers for both identification and signing.

The application is signed digitally by both the Head of Department and the applicant directly in Fenix. Applicants sign the application last, i.e. after the Head of Department has signed.

Note that if you make changes to the application after sending it to the Head of Department for signing, you must send a new request for signing by your Head of Department, as the application has changed.

This applies regardless of what changes have been made.

Instructions in English

To log in with BankID

Instructions bank-id

If you have registered an account in Fenix before and have a Swedish personal number - use this log in. If you can’t find information about starting an application once you have logged in, you don't have an account yet. You then need to create an account before you continue.  

To sign in with e-mail

Instructions sign in with e-mail

Use this log in only if you have created an account in Fenix before and don’t have a Swedish personalnumber.

To create an account

Instructions create account

If you don’t have an account in Fenix from before, you need to create a user account.

  • If you have a Swedish personal number: click “Registrera konto med BankID”.
  • If you don’t have a Swedish personal number: create an account using the form called “För sökande utan svenskt personnummer”. After registrering you will receive an e-mail to verify your account..

Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.