Ekonomiskt stöd för vårdpersonal

Som vårdpersonal inom cancerområdet kan du ansöka om stipendier från Cancerfonden. Handläggningstiden är ungefär sex veckor.

Om du har frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss på mejladress vard@cancerfonden.se

Bara vårdpersonal inom cancerområdet kan ansöka om stipendier från Cancerfonden. 

Är du privatperson och vill veta var du kan söka bidrag? Här kan du som privatperson söka bidrag 

Så ansöker du

1

Läs anvisningarna för ansökan.

Anvisningar
2

Skapa din ansökan i ansökningssystemet Fenix.

Ansök i Fenix
3

Fyll i alla uppgifter Fenix enligt ansökningsformuläret.

Steg för steg i vår lathund
4

När ansökan är färdig och du väljer att signera din ansökan med BankID, skickas ett mejl till ansvarig chef om att en anställd gjort en ansökan hos Cancerfonden.

Ansvarig chef ska därefter verifiera din anställning och ansökan genom att signera ansökan med BankID. Därefter lämnas ansökan in an ansökande via Fenix. 

5

Ansökan kan först behandlas när både ansökande och ansvarig chef har signerat, och ansökan är inlämnad. 

Besked om beslut lämnas cirka 6 veckor efter inkommen bekräftelse. Undantag för ansökningar inkomna under sommaren och kring jul, då det kan ta längre tid.

Om ekonomiskt stöd för vårdpersonal

  • Avsikten med det ekonomiska stödet är att stimulera och öka kompetensen hos vårdpersonal för att därigenom höja cancervårdens kvalitet. Målet är att förbättra omhändertagandet av cancerpatienter.
  • Det ekonomiska stödet kan bland annat beviljas för studiebesök, auskultering/hospitering vid onkologisk verksamhet, kurser samt deltagande i kongresser/konferenser med cancersamband.
  • Det ekonomiska stödet kan sökas när som helst under året, dock senast sex veckor innan sökt aktivitet börjar. 

Anvisningar för ekonomiskt stöd för vårdpersonal (pdf)

Har du frågor?

Kontakta gärna oss på vard@cancerfonden.se

Vanliga frågor och svar om anslag

Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.