I Valspecial 2018 lyfter vi de fyra viktigaste utmaningarna inom cancervården: kompetensförsörjningen, den ojämlika cancervården, de långa väntetiderna och behovet att koncentrera den högspecialiserade cancervården. Vi har även frågat de åtta riksdagspartierna hur de vill åtgärda dessa akuta problem.

Så tycker partierna

De senaste åren har diskussionen om framtidens cancervård intensifierats samtidigt som många problem inom sjukvården uppmärksammats. Cancerfonden har frågat de åtta riksdagspartierna hur de vill åtgärda kända och akuta problem inom cancervården.

Läs mer 

Kompetensförsörjning

För att fortsätta vara i världsklass måste Sveriges cancersjukvård styras av tillgången till nya metoder, inte av begränsningar när det gäller personal och bäddar. Hur tar man sig ur de ständiga organisatoriska problemen? 

Sjukvården måste följa utvecklingen 

Hälsoklyftorna ökar

Sverige är inte ett jämlikt land. Skillnaderna i hälsa mellan olika socioekonomiska grupper är stor och ökande. Varje år dör närmare 3 000 personer fler av cancer i den lägsta socioekonomiska gruppen jämfört med den högsta. 

Komplicerad orsaksbild

Långa väntetider i cancervården

Omotiverat långa väntetider inom cancervården har varit en het och omdiskuterad fråga under många år. För vissa diagnoser är tiden mellan diagnos och behandling kritisk för överlevnad och livskvalitet. 

Brist på kompetens

Centralisering ökar överlevnaden

Debatten går het om den högspecialiserade vården. Välplanerad och effektiv nivåstrukturering är nödvändig om Sveriges cancerpatienter ska få bästa möjliga vård. 

Högspecialiserad vård 

Läs hela vår valspecial

Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.