Cancerfondens valplattform 2022

Åtta mål på åtta år för att färre ska drabbas och fler överleva cancer.

Åtta mål på åtta år för att färre ska drabbas och fler överleva cancer.

Varje år får cirka 65 000 personer ett cancerbesked. Cancerfonden vill att färre ska drabbas och fler ska få möjlighet till ett långt och gott liv trots cancer.

Politisk handlingskraft kan påverka utvecklingen åt rätt håll. Med åtta visionära men konkreta mål de kommande åtta åren kan Sverige ta stora kliv i kampen för att besegra cancer.

Vi uppmanar riksdagen att fatta beslut som möjliggör ett 2030 där:

1. 80 procent överlever en cancerdiagnos

Tack vare forskningen lever omkring 70 procent längre än tio år efter en cancerdiagnos. Ett högt ställt, men inte orealistiskt, nationellt mål för de kommande åtta årens arbete är att överlevnaden ska öka till 80 procent. Genom ett ambitiöst arbete för tidigare upptäckt, korta ledtider mellan forskning och behandling samt goda levnadsvanor hos fler är det möjligt. 

Läs mer

2. Cancervården och hälsan är jämlik

Dödligheten i cancersjukdomar ser olika ut beroende på människors bostadsort och socioekonomi. Hälsan, och därmed riskerna att drabbas av cancer, skiljer sig åt. Genom att minska skillnaderna kan färre drabbas, och fler överleva.

Läs mer

3. Nyrekryteringen av unga rökare är stoppad

Tobaksrökning orsakar 6 000 cancerfall, varje år. Genom att färre röker, kommer färre att drabbas av cancer. Avgörande är åtgärder för att stoppa nyrekryteringen av unga rökare.  

Läs mer

4. Överviktstrenden är bruten  

Övervikt och fetma ökar risken för minst 13 olika cancerformer. Idag har 52 procent av alla vuxna och vart femte barn övervikt eller fetma. Genom att bryta överviktstrenden kommer färre att drabbas av cancer.  

Läs mer

5. Cancer upptäcks i tid

Cancer som upptäcks i ett tidigt skede ökar chanserna till bot och till mildare behandlingar. Att utveckla forskningen är centralt och med större kapacitet inom framförallt primärvården att identifiera symtom på och förstadier till cancer kan fler cancersjukdomar bli möjliga att bota.

Läs mer

6. Alla patienter erbjuds en rehabiliteringsplan 

Allt fler lever länge med, efter och nära en cancersjukdom. Alla behöver erbjudas rehabilitering. Mer forskning och en mer jämlik tillgång till rehabilitering kan ge fler chans till ett långt och gott liv, trots cancer. 

Läs mer

7. Hälsodata tas tillvara för patient, vård och forskning  

Hälsodata måste på ett säkert och effektivt sätt kunna användas för att öka kunskapen om cancersjukdomar och behandlingar. Regelverken behöver på ett tryggt sätt möjliggöra att potentialen i hälsodata kan nyttjas för forskning, uppföljning och utveckling och för att förbättra vården för patienterna. 

Läs mer

8. Alla cancerpatienter erbjuds att ingå i en forskningsstudie  

Dagens forskning är morgondagens behandling och gårdagens forskning måste snabbt bli dagens behandling. Genom att fler patienter ges chans att delta i klinisk behandlingsforskning kan fler få del av de senaste behandlingarna och fler ges chans att överleva. Då krävs att fler ges bättre möjligheter att forska.

Läs mer

Ladda ner manifestet

Här kan du ladda ner Cancerfondens manifest som lättläst pdf.

Ladda ner punkterna som pdf

Webbinarium: Hur ska vi bryta överviktstrenden?

Folkhälsan i Sverige riskerar att förvärras. En av de viktigaste åtgärderna är att bryta överviktstrenden. Men hur? Vad vill politikerna göra? Och vad föreslår Cancerfonden?

Här kan du ta del av Cancerfondens almedalswebbinarium ”Hur ska vi vända överviktstrenden?” i efterhand.

Under webbinariet diskuterade fem riksdagspolitiker från vänster till höger konkreta förslag för en bättre folkhälsa. Vissa förslag fick tumme upp av Cancerfondens generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström, men ibland viftade hon varnande med mellanmjölkspaketet…

Titta på webbinariet

Kontakta oss

Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.