Statistik infektioner

Cancer kan orsakas av virus och bakterier. Infektion av Humant papillomvirus (HPV) ökar risken att drabbas av flera cancerformer, bland annat livmoderhalscancer, svalgcancer och peniscancer. HPV-infektioner beräknas orsaka ungefär 1 100 cancerfall varje år.  

Självtest för hpv
En del regioner erbjuder hemtest för HPV. HPV ökar risken att drabbas av flera cancerformer. Foto: Sanna Percivall

Vaccin skyddar mot HPV-infektion

HPV är ett virus som går att utrota med hjälp av vaccin.

Om tillräckligt många i befolkningen vaccinerar sig mot HPV kommer cancerformer som livmoderhalscancer vara väldigt ovanliga i framtiden.

Idag ingår HPV-vaccin i skolornas vaccinationsprogram och de allra flesta, både flickor och pojkar, väljer att ta vaccinet.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Vad är HPV-infektion?

HPV är ett virus som främst sprids via sexuell kontakt. De flesta personer som haft sex drabbas någon gång av en HPV-infektion.

Hos de flesta läker infektionen ut av sig själv, men ibland kan den leda till cellförändringar på till exempel livmoderhalsen eller i svalget. På sikt kan sådana cellförändringar leda till cancer.

Det finns ett vaccin som ger ett långvarigt skydd mot flera olika typer av HPV-virus.

Idag erbjuds alla flickor och pojkar HPV-vaccin inom skolhälsovården. När tillräckligt många i befolkningen vaccinerat sig mot HPV kommer livmoderhalscancer att kunna utrotas.

Läs mer om HPV och HPV-vaccin

En procent av alla cancerfall orsakas av HPV-infektion

Den vanligaste orsaken till cancer är slumpmässiga genförändringar som över tid leder till att en tumör bildas.

Andelen cancerfall som går att påverka på något sätt uppskattas vara ungefär en fjärdedel. Det motsvarar ungefär 16 000 cancerfall i Sverige varje år.

Det finns flera påverkbara faktorer och HPV-infektion är den sjunde största riskfaktorn som går att påverka. Andra är till exempel rökning, solvanor och alkoholkonsumtion.

Ärftlighet står för ungefär 5-10 procent av alla cancerfall.

Om alla i Sverige skyddades mot HPV och därför inte drabbades av HPV-infektioner skulle en procent av alla cancerfall kunna förebyggas. 

Den största riskökningen för att utveckla HPV-relaterad cancer ses för livmoderhalscancer, vaginalcancer samt svalgcancer.

Andel cancerfall kopplade till HPV-infektion och andra påverkbara riskfaktorer

Varje år beräknas nästan 700 cancerfall orsakas av HPV-infektion

Hos personer över 35 år orsakas nästan 600 cancerfall hos kvinnor och drygt 100 cancerfall hos män av HPV varje år.

Fler cancerfall kan relateras till HPV-infektion hos kvinnor. Det beror på att HPV-infektioner ökar risken att drabbas av livmoderhalscancer och andra cancerformer, som cancer i vulva eller vagina. Men även män kan drabbas, bland annat i svalget eller i anus.

Antal cancerfall som orsakas av HPV

Grafen visar antal cancerfall som beräknas orsakas av HPV-infektion hos personer över 35 år, uppdelat per cancerform.

Hur har vi räknat?

Man kan aldrig säkert säga varför en person drabbas av cancer men genom samlad forskning på en stor grupp människor kan man uppskatta den ökade risken att bli sjuk i cancer kopplat till olika levnadsvanor och miljöfaktorer.

När man vet riskökningen kan man via matematiska modeller beräkna hur många cancerfall som skulle kunna undvikas om en riskfaktor i samhället försvann, till exempel rökning. 

Institutet för Hälso och sjukvårdsekonomi (IHE) har, på uppdrag av Cancerfonden, tagit fram en rapport som visar hur våra levnadsvanor och vår miljö påverkar insjuknande i cancer i Sverige.

Genom att bygga ett samhälle som främjar hälsa kommer vi att förebygga fler cancerfall i framtiden. 

Våra levnadsvanor kan minska risken för cancer

Hur våra levnadsvanor ser ut har stor betydelse för vår risk att bli sjuka i cancer. Ungefär 16 000 cancerfall varje år beräknas bero på riskfaktorer som går att påverka.  

Genom att undvika rökning, ha hälsosamma matvanor, dricka mindre alkohol, röra på sig, undvika övervikt och vara försiktig i solen kan man minska risken för flera cancersjukdomar. 


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.