Frågor & svar om bröstcancer

Vi på Cancerlinjen får in många frågor om bröstcancer. Här ser du frågorna och våra svar på dem.

Frågor & svar

Får man gå på mammografi fast man är under 30 år?

Screening av brösten med mammografi erbjuds alla kvinnor från 40 års ålder. Om man upplever ev förändring i bröstet i en ålder under 40 avgör vården om en mammografi ska genomföras. 

Min mormor och mamma har haft bröstcancer. Är risken stor att jag får det?

Bröstcancer orsakas av ett komplicerat samspel mellan många olika riskfaktorer som genetik, hormonor och miljö. Hur stor din risk att drabbas är går inte att veta. Om din mamma och din mormor drabbades av bröstcancer i ung ålder kan misstankar om ärftlig bröstcancer stärkas. 

Ger bröstcancer hosta?

En elakartad tumör i bröstet ger inte hosta. De vanligaste symtomen på bröstcancer är

  • en knöl i armhålan
  • förstorat och hårt bröst
  • hudrodnad och "apelsinhud" på bröstet
  • indragningar i huden eller bröstvårtan
  • blod eller vätska från bröstvårtan. 

Från vilken ålder ska man börja gå på undersökningar för bröstcancer?

I Sverige erbjuds alla kvinnor mellan 40 och 74 år mammografi av brösten för att upptäcka bröstcancer tidigt. 

Det är svårt att undersöka brösten själv. Vad är vad?

Det kan vara klurigt att undersöka brösten själv. Om du undersöker dina bröst kontinuerligt och får god kännedom om dina bröst kan du lättare upptäcka eventuella förändringar. 

Så lär du känna dina bröst

Kan ärftlighet med bröstcancer och prostatacancer hänga ihop?

Vid mutaion i en gen som heter BRCA2 som kan ärvas från föräldrar som bär på mutationen, vet man att kvinnor har en 50-80% risk att utveckla bröstcancer och män har en 2-3 gånger ökad risk för prostatacancer, jämfört med personer utan muterad BRCA2

Har man större risk att utveckla bröstcancer om man har fibroadenom?

Fibroadenom är en godartad förändring som inte ökar risken för bröstcancer. 

Hur många procent beräknas leva efter sin bröstcancer diagnos?

Av de kvinnor som får en bröstcancerdiagnos beräknas 87,3% leva efter tio år.

Kan man dö av bröstcancer?

Ja, man kan dö av bröstcancer. Men de flesta överlever. 87,3% av kvinnor med bröstcancer beräknas leva 10 år efter att de fått sin cancerdiagnos. 

Läs mer om statistik för bröstcancer

Gör bröstcancer ont?

Smärta och ömhet i brösten är inte vanliga symtom vid bröstcancer.

Under hur lång tid kan man "normalt" hålla spridd bröstcancer under kontroll?

Det beror på vilken typ av cancer det handlar om och hur tumören reagerar på behandling. 

Vad avgör om man är lämpad för att genomgå immunterapi (vid tex spridd bröstcancer)?

Om tumören är immunkänslig, det vill säga om tumören har genetiska uttryck som gör att immunterapi kan ha förväntad effekt. 

Finns det risk att få bröstcancer i tonåren?

Det är mycket ovanligt att få bröstcancer i tonåren.

Män kan få bröstcancer hörde jag, men vilka symtom ska man titta efter?

Det vanligaste symtomet vid bröstcancer hos män är en knöl i bröstet. Varje år insjuknar, i Sverige, omkring 60 män. Männen är i genomsnitt äldre än kvinnorna när de drabbas av sin bröstcancer.

När blir man kallad till att göra mammografi? Hur går det till och gör det ont?

Mammografiscreening erbjuds kvinnor i åldrarna mellan 40-74 år. Man blir kallad till undersökningen vartannat år. Mammografi är en röntgen av brösten och hur ont det gör är individuellt. Fördelarna med undersökningen överväger besvären.

Läs mer om mammografi

Fått strålning. Klar för en och en halv månad sedan. Nu sjuk värk i kroppen. Är det relaterat?

Strålbehandling är en lokalbehandling, man kan få ont i det strålade området och ibland kan man få ont i kroppen av britsen man ligger på och den ställning man ligger i. Diskutera gärna dina besvär med din läkare.

Brukar celldelningshastigheten (Ki-67) på cancerceller vara högre vid trippelnegativ BC?

Ki67 vid trippelnegativ bröstcancer är ofta hög, vilket betyder att den trippelnegativa tumören oftast är snabbväxande, men Ki67 påverkar inte prognosen.

Hur ser återfallsrisken ut för trippelnegativ bröstcancer första tre åren?

Återfallsrisken beror på flera olika faktorer vid upptäckt. Till exempel storlek på tumören och eventuell spridning till lymfkörtlar. Med andra ord är återfallsrisken individuell. 

Efter tre år är återfallsrisken vid trippelnegativ bröstcancer relativt låg.

Vad har man för symtom vid bröstcancer?

De vanligaste symtomen på bröstcancer är knöl i bröstet eller i armhålan, förstorat och hårt bröst. Även indragningar i huden eller bröstvårtan förekommer.

Läs mer om symtom på bröstcancer

Hur många lever med spridd BC i Sverige idag?

Det finns inga exakta siffror eftersom det ännu inte finns något kvalitetsregister för spridd bröstcancer. Uppskattningsvis lever omkring 5500 kvinnor i Sverige med en kronisk bröstcancer.

Kan benigna bröstcystor som 14-åring ge ökad risk för bröstcancer?

En cysta är ett vätskefyllt hålrum som kan bildas i många olika organ. Oftast är cystorna godartade. Den som har haft en benign, godartad cysta, i bröstet har ingen ökad risk för att drabbas av bröstcancer.

Varför har bröstcancer ökat bland yngre kvinnor?

Färre än fem procent av alla som får bröstcancer är yngre än 40 år. Denna siffra har inte förändrats så mycket under de senaste åren.

Det skulle kunna vara så att informationen om egen undersökning av brösten når ut till flera yngre och på det sättet upptäcks fler fall tidigare.

Vem kan svara på om man har täta bröst och om det därmed är värdefullt med individanpassad screening?

Mammografiläkare kan svara på denna fråga och föreslå lämplig kompletterande undersökning.

Just nu finns det ingen individanpassad screening men om man vet att man har täta bröst kan man be om remiss för till exempel ultraljud.

Hur ska man leva när man har spridd bröstcancer?

Vi vet idag att de som är fysiskt aktiva under cancerbehandlingen mår bättre och har generellt sätt bättre livskvalitet.

Fysisk aktivitet kan ha positiva effekter även vid spridd sjukdom.

Varför kan återfall i hormonkänslig bröstcancer komma efter flera år?

Det finns flera skäl till att hormonkänslig cancer kan komma tillbaka efter lång tid.

En anledning är att enstaka cancerceller kan finnas kvar i kroppen. Eftersom de livnär sig på östrogen kan de ligga vilande under den tid den antihormonella behandlingen pågår.

Efter avslutat behandling börjar östrogennivåerna stiga. Då kan cancercellerna åter börja föröka sig och bilda en tumör.

Ibland pratas det om snäll bröstcancer. Vad menas med det?

Det kan handla om en mindre tumör som växer långsamt. En sådan tumör gör att risken för återfall är låg.

Ofta kan behandlingen då bli skonsammare och man kan slippa behandlas med cytostatika. Det brukar leda till bättre livskvalitet. 

Vilka är vanligaste biverkningar vid adjuvant hormonell behandling?

De vanligaste biverkningarna är värmevallningar, svettningar, stela leder och torra slemhinnor. Även humörsvängningar kan förekomma.

Biverkningarna kan av en del upplevas som väldigt jobbiga. Prata med din läkare om du har det jobbigt med biverkningarna. 

Mamma har HER2 +3 i bröstcancer/skelettet men nu HER2-low i levern. Kan det bli så?

HER2-Low betyder att det finns HER2 uttryck på cancercellerna men att det är lågt.

Man kan ha cancerceller med olika mängder av HER2 protein. Det vanligare vid spridd bröstcancer.

Varför får man vänta så länge innan brösten undersöks efter behandling? 6 månader är långt.

Tiden till första kontrollröntgen beror på vilken behandling det handlar om.

I en del fall undersöks brösten regelbundet under behandlingen, då vill man inte utsätta vävnaden för mer strålning. I andra fall vill man låta brösten läka innan man undersöker på nytt, för att kunna se vävnaden ordentligt.

I vilka fall görs mastektomi (att hela bröstet opereras bort)?

Mastektomi kan övervägas när tumören är stor eller om man till exempel av någon anledning inte kan genomgå tillägsbehandling.

Det kan också göras om det finns flera tumörer eller cancer in situ (cancer på platsen, ses ofta som förkalkningar på mammografin) på olika ställen i bröstet.

Ställ din fråga till Cancerlinjen

Ställ din fråga här så återkommer vi med svar så fort vi kan. Vi svarar vanligtvis mellan 8-16 vardagar.


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.