Orolig för ditt cellprov?

En ny granskning har visat att fler kvinnor än tidigare har fått livmoderhalscancer trots att de fått lugnande besked efter sitt cellprov.

Vad ska jag göra nu som kvinna, kan jag lita på mitt senaste cellprov? 

Kvinnor som deltar regelbundet i gynekologiska cellprovskontroller minskar sin risk att utveckla livmoderhalscancer med närmare 90 procent. Är du ändå orolig är Cancerfondens råd att kontakta gynekolog eller barnmorska.

Hur stor risk är det att jag som fått ett normalt provsvar ändå kan ha förändringar som kan ge cancer?

Effekten av den sänkta säkerheten i analysen av proverna kan beskrivas så här: En kvinna som deltog regelbundet i gynekologisk cellprovskontroll minskade tidigare sin risk att utveckla livmoderhalscancer med cirka 90 procent.

Efter den nu uppmärksammade försämringen minskar man fortfarande sin risk, men endast med cirka 88 procent. 

Är det någon mening med att ta gynekologiska cellprover?

Ja, absolut! Livmoderhalsscreening är en av de mest kraftfulla åtgärder vi känner till för att förhindra insjuknande och död i en cancersjukdom.

Därför uppmanar Cancerfonden alla att fortsätta ta cellprov när de blir kallade.

Läs mer om gynekologisk cellprovskontroll