Cancer på jobbet - stötta som kollega och arbetsgivare

När någon blir sjuk i cancer påverkas också de som finns runt omkring. Både som kollega och som arbetsgivare kan det vara svårt att veta vad man ska säga till en kollega som blivit sjuk och hur man kan hantera situationen på arbetsplatsen.

Man och kvinna håller händer och samtalar
Kom ihåg att din arbetskamrat fortfarande är samma person som tidigare. Foto: Edis Potori

Visa att du bryr dig

Cancer väcker ofta många tankar och känslor. Som kollega kan man vara rädd för att säga eller göra fel. Viktigt att veta är att du inte behöver säga en massa kloka saker. Det viktigaste är att visa att du bryr dig och att lyssna.

Kom ihåg att din kollega fortfarande är samma person som förut.

Arbetskamrater spelar ofta en viktig roll. För många som är sjuka har en regelbunden kontakt med arbetsplatsen stor betydelse, speciellt om man är sjukskriven på grund av sjukdomen. Hör gärna av dig till den som är sjukskriven.

En öppen dialog är lika viktig på jobbet som när någon i familjen får cancer. Visa att du bryr dig om den som blivit sjuk och att du vill veta hur personen har det.

Hur stöttar man en kollega som blivit sjuk?

Försök att vara som vanligt, det vardagliga brukar ge lugn och trygghet. Ingen som är sjuk vill att omgivningen ska dra sig undan och undvika en.

Om du inte vet vad du ska säga är det bättre att säga det än att inte säga någonting alls.

Försök inte släta över det som har hänt med meningar som ”du ska se att det kommer går bra” . Bekräfta istället att det är jobbigt att vara sjuk i cancer och att du hoppas att det ska bli så bra som möjligt.

Det brukar uppskattas att någon från jobbet tar kontakt även om den som är sjuk kanske inte orkar så mycket. Du kan skicka ett sms och höra om din sjuka kollega vill prata eller ta emot besök.

Om den som är sjuk arbetar under sin behandling kan arbetsplatsen vara en fristad där det är skönt att slippa vara den ”cancerdrabbade” utan bara vara en av alla andra medarbetare.

Det är viktigt att ta reda på hur din kollega vill ha det och inte kliva över gränsen.

Att vara arbetsgivare när någon på jobbet får cancer

Ett sjukdomsbesked påverkar hela livet, även arbetslivet. Om en av dina medarbetare drabbas av cancer kan det uppstå situationer på arbetsplatsen som du som arbetsgivare eller närmaste chef kan behöva hantera. 

Det är vanligt att en person med cancer är sjukskriven helt eller delvis någon period, men hur mycket och hur lång tid varierar.  En del kan arbeta som vanligt medan andra inte kan jobba alls.  

Hur kan jag som chef stötta en medarbetare som har cancer?

Vid cancerbeskedet

 • Visa medkänsla och att du förstår situationen.
 • Lyssna på vad medarbetaren har för önskemål. Fråga vad den som är sjuk vill att du ska berätta för de andra i personalen. Människor är olika och har olika behov och önskemål. 
 • Prata om vilka regler, rättigheter och skyldigheter som gäller vid sjukfrånvaro. Både från arbetsgivarens och den anställdas sida.
 • Diskutera hur den som är sjuk ser på sitt arbete under sjukdomsperioden. Vill och kan medarbetaren jobba och hur mycket i så fall? Är det några arbetsuppgifter som behöver ändras och hur följer ni upp eventuella förändringar i förmågan att arbeta?

Under behandling 

 • Håll kontakten med medarbetaren enligt den plan ni har kommit överens om. 
 • Ta reda på vilken kunskap du kan behöva inför att den som är sjuk ska komma tillbaka till arbetet. Det kan till exempel vara att ta reda på hur medarbetaren mår, vilka arbetsuppgifter hen har och vad medarbetaren klarar av att arbeta med. Det kan också handla om att undersöka vilka rehabiliteringsprogram som finns och vad som står i lagen. Försök att anpassa återgången till arbetet efter de behov och önskemål medarbetaren har.

När medarbetaren kommer tillbaka till jobbet

 • Många som går igenom en cancerbehandling behöver vara sjukskrivna under en längre period. 
 • Om medarbetaren förväntas vara sjukskriven i 60 dagar eller mer är du som arbetsgivare skyldig att ta fram en plan för hur personen ska kunna komma tillbaka till arbetet. 
 • Planen ska enligt lag vara klar när den som är sjuk varit sjukskriven i 30 dagar. 

Plan för återgång i arbete - Försäkringskassan

När den anställda är tillbaka på jobbet är det viktigt att ni med jämna mellanrum utvärderar hur det går.

Om medarbetaren inte orkar utföra samma arbetsuppgifter som tidigare kan företagshälsovården eller personalavdelningen behöva kopplas in.

Hur kan jag stötta en arbetsgrupp där någon har cancer?

Cancer hos någon i ett arbetslag kan väcka olika tankar, känslor och reaktioner. Förutom frågor och oro för den som är sjuk kan också andra tankar dyka upp.

Det är inte ovanligt att börja oroa sig för sin egen hälsa eller fundera över hur skört livet kan vara när någon i ens närhet blir sjuk.

En del kan känna dåligt samvete över att de tänker på sig själva när någon annan har drabbats, men det är helt naturligt att få sådana tankar och inte konstigt alls.

Som arbetsgivare kan du stötta din arbetsgrupp genom att:

 • Visa medkänsla och bemöta dina medarbetares olika reaktioner och behov. En del kollegor kanske står den som är sjuk nära medan andra har väldigt lite kontakt i vardagen.
 • Respektera den sjuka medarbetarens önskemål om vad som ska delas med kollegorna och hjälp till att informera om den som är sjuk önskar det. 
 • Ett öppet klimat med en öppen dialog brukar underlätta. Tänk på att de arbetskamrater som står den sjuka närmast också kan behöva extra stöd.
 • Erbjud professionellt stöd om gruppen eller någon enskild medarbetare behöver det. Det kan till exempel vara kontakt med företagshälsovård eller terapeut. 
 • Påminn dina anställda om att ta hand om sig själva. Att de ska göra saker som de mår bra av, som att träna, träffa vänner, ha tid för sig själva eller ta en promenad.  

Det kanske viktigaste av allt är att prata med varandra om hur ni mår och vilka behov ni har. Att bekräfta den som är sjuk och att respektera att vi alla reagerar olika i svåra situationer.

Det finns många praktiska saker som både arbetsgivare och den som är sjuk behöver ordna med under en cancersjukdom. 

Här hittar du praktiska råd vid cancer

När en kollega drabbas av cancer – en kort föreläsning

När någon på en arbetsplats blir sjuk i cancer väcks ofta många frågor hos kollegorna. Här berättar Karin Corbishley, leg. sjuksköterska och sakkunnig onkologi på Cancerfonden, om vanliga reaktioner och tankar samt ger tips och råd.


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.