Cancer på jobbet – för dig som är sjuk

Efter ett cancerbesked behöver du fundera över vad och hur du vill berätta om sjukdomen på jobbet. Det är också bra att veta vilka rättigheter och skyldigheter du har som anställd.

Två kollegor som pratar
Många tycker att det är svårt att veta hur man ska bemöta en kollega som har fått ett cancerbesked. Foto: Sanna Percivall

Att berätta för chefen

Du väljer själv hur mycket du vill berätta för din arbetsgivare. För att få det stöd du behöver från ditt jobb är det bra att vara så ärlig som möjligt.

Diskutera med din chef hur sjukdomen kan komma att påverka ditt arbete.

Berätta om din sjukdom och hur planen för din behandling ser ut. Det underlättar för din arbetsplats att planera sin verksamhet.

·       Be om information om vilka rättigheter och skyldigheter som gäller vid sjukfrånvaro, både från din och från arbetsgivarens sida.

Be om information kring rättigheter och skyldigheter både från ditt och arbetsgivarens perspektiv när det gäller sjukfrånvaro.

Att berätta för kollegorna

Du kanske oroar dig över hur du kommer att bli bemött av dina kollegor. Många tycker att det är svårt att veta hur man ska bemöta en kollega som har fått ett cancerbesked.

En del kollegor kan känna sig osäkra och därför undvika dig. Andra kanske ställer många frågor när du själv känner att jobbet ska vara en fristad från sjukdom och behandling.

Fundera över vilken information dina kollegor ska få ta del av. Vill du berätta själv eller vill du få hjälp?

Genom att vara tydlig med hur du vill ha det kan det bli lättare för dina arbetskamrater att ge dig det stöd du behöver.

Jobba under behandling

Hur man mår under en behandling varierar från person till person. En del vill och kan fortsätta arbeta. Arbetet kan vara en stor del av identiteten och viktigt för att du ska må bra.

Din läkare vet hur man brukar må under den behandling just du ska få.

Du och din arbetsgivare kan prata om hur mycket du skulle kunna arbeta och vilka arbetsuppgifter du ska ha.

Ibland går det att arbeta heltid under behandlingen, men det går också att jobba deltid och vara sjukskriven resten av tiden.

Arbetsgivaren ska göra en plan

Din arbetsgivare har ett stort ansvar för att hjälpa dig att komma tillbaka till arbetet efter du har fått din behandling. Det kallas för arbetslivsinriktad rehabilitering.

Om du förväntas vara sjukskriven i 60 dagar eller mer är din arbetsgivare skyldig att ta fram en plan för hur du ska kunna komma tillbaka till arbetet.

Planen ska enligt lagen vara klar när du varit sjukskriven i 30 dagar.

Hos Försäkringskassan finns mer information om hur planen ska fungera. 

Till planen hos Försäkringskassan

Mycket att ta reda på

När du blir sjuk är det många saker att ta reda på. Det kan till exempel vara hur sjukskrivning fungerar, hur din ekonomi kan påverkas och om arbetsgivaren har några tilläggsförsäkringar som kan kompensera för delar av en eventuellt lägre inkomst en sjukskrivning kan leda till.

Vi har samlat praktiska råd till efter cancerbeskedet


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.