Tillbaka till livet och arbetet

Efter att du avslutat din cancerbehandling kan du och dina närstående behöva stöd i att hitta en balans mellan aktiviteter i hemmet och arbetet.

Granskad av: Linda Björkhem-Berghem, docent, Karolinska Institutet, överläkare, Stockholms sjukhem

För att hitta tillbaka till livet igen finns det saker du behöver få information om. Det kan handla om hur du ska följas upp av vården och hur du ska komma tillbaka till ditt arbete.

Du kan också behöva råd kring hur du ska hushålla med din ork om den är sämre än innan din sjukdom och behandling och en plan för vilken rehabilitering du eventuellt har behov av.

Krävs mycket energi

Efter en cancerbehandling kan en del aktiviteter kräva mer energi än tidigare. Det kan bero på till exempel nedsatt kondition eller cancerrelaterad trötthet, fatigue.

Det kan handla om att lära dig vad som kräver mycket energi, som att göra för många aktiviteter i rad utan paus. Du kan också behöva lära dig att prioritera vilka aktiviteter som kan göras vid en annan tidpunkt. 

Många behöver också stöd i psykologiska, sociala, fysiska och existentiella frågor. 

Läs om olika sorters rehabilitering

Uppföljning efter avslutad cancerbehandling

Efter att du avslutat din cancerbehandling kan du fortfarande ha kvar besvär efter din sjukdom och/eller din behandling. De här besvären ska följas upp av vården och dokumenteras i din vårdplan.

Ibland kan du själv behöva meddela vården om dina besvär förändras under en viss tidsperiod. Det kan vara för att vården ska veta om du behöver extra kontroller. Du ska då ha fått information från vården om vilka besvär det kan gälla, information som är anpassad just för dig.

När uppföljningen avslutas

I samband med ditt sista återbesök efter efter din cancerbehandling ska du och vårdteamet gå igenom en del specifika delar. Ni ska avsluta din vårdplan och en sammanfattning av mötet ska samlas i ett dokument.

Mötet och dokumentet bör innehålla följande delar:

Vad har hänt fram till idag: 

 • Diagnos
 • Behandling (operation, onkologisk behandling med mera)
 • Ansvariga läkare och kontaktsjuksköterskor under behandlingsperioden
 • Komplikationer under behandling
 • Resultat av uppföljande undersökningar
 • Information om eventuell ärftlighet

Idag: 

 • Aktuell läkemedelsbehandling relaterad till cancern eller cancerbehandlingen
 • Kvarstående skador och effekter av cancern eller cancerbehandlingen 
 • Arbetsförmåga, aktivitetsgrad med mera relaterat till cancern

Framtid: 

 • Rekommenderad fortsatt läkemedelsbehandling 
 • Pågående rehabiliteringsplan som innehåller rekommendationer om framtida hälsokontroller relaterat till genomgången cancer eller cancerbehandling
 • Information om remiss till vårdcentral eller andra vårdkontakter för uppföljning av komplikationer till cancern eller cancerbehandlingen (psykologiskt stöd, sjukskrivning, fertilitetsfrågor med mera)
 • Rekommendationer om fortsatt cancerrehabilitering, som fysisk aktivitet, symtomlindring, mat, vaccinationer

Information om eventuella egenkontroller för att upptäcka återfall 

 • Vilka symtom och tecken du och de närstående ska vara uppmärksamma på 
 • Var du ska vända dig vid misstanke om återfall
 • Var du ska vända dig för fortsatt cancerrehabilitering

Det kan vara svårt både för dig och primärvården att avgöra om symtom beror på cancerbehandlingen som du har gått igenom. Ett sådant här dokument kan underlätta både för dig och för personalen i framtiden.

Att gå tillbaka till jobbet

Många oroar sig över att kunna komma tillbaka till arbetet efter en cancerbehandling. Många har varit borta från jobbet under en lång tid. 

Kvinna i samtal med medarbetare
Kollegor och chefer kan vara till stöd genom att ha förståelse. Arbetsplatser med en öppen, tillåtande och varm kultur underlättar.

Du kanske oroar dig över hur du kommer att bli bemött av dina kollegor. En del kollegor kan känna sig osäkra på hur de ska bemöta dig och kan därför undvika dig. Andra kanske ställer många frågor när du själv känner att jobbet ska vara en fristad från sjukdom och behandling.

Det är viktigt att du själv är tydlig med hur mycket av din sjukdom du vill dela med dig av och med vem. 

Att ha genomgått en cancersjukdom lämnar ofta både fysiska och psykiska spår efter sig. Det gör att du kan känna dig osäker på om du kommer att klara av ditt arbete som tidigare.

Arbetskamrater och chefer kan vara till stöd genom att ha förståelse för det. Arbetsplatser med en öppen, tillåtande och varm kultur underlättar.

Prata med din chef och din läkare om din oro och gör tillsammans upp en plan om hur mycket du kan jobba och vilka arbetsuppgifter som passar. Ofta behöver man starta lite försiktigt för att sedan trappa upp arbetstiden.

Det är Försäkringskassan som ansvarar för den rehabilitering du kan behöva få för att komma tillbaka till jobbet.

Försäkringskassan ska också samordna insatser från arbetsgivare, hälso- och sjukvård, Arbetsförmedlingen och eventuella andra myndigheter.

Läs mer hos Försäkringskassan

Arbetsgivaren har ett långtgående ansvar för din rehabilitering. Hur din rehabilitering ska se ut ska bestämmas i samråd med dig, företagshälsovården och Försäkringskassan.

För att du ska komma tillbaka till arbetet kan arbetsplatsen behöva anpassas.

Praktiska råd första tiden tillbaka på jobbet

 • Smygstarta med en kortare arbetsvecka. Om du arbetar vardagar kan du till exempel börja på en onsdag.
 • Gör en plan över dagens arbete. Försök att planera in en paus varje timme.
 • Var snäll mot dig själv. Ställ inte för stora krav och förvänta dig inte några höga prestationer.
 • Planera så att du får en bra balans mellan arbetsliv och privatliv.
 • Be om hjälp från kollegor och din närmaste chef om du känner att arbetsbelastningen är för hög.

Vart kan jag vända mig?

Har du frågor och funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Cancerlinjen.

Linjen är bemannad av legitimerad vårdpersonal med lång erfarenhet av cancervård.

Ring 010-199 10 10 eller skicka ett mejl till Cancerlinjen

Källa:

Nationellt vårdprogram Cancerrehabilitering


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.