Anhörigstöd vid cancer

I vissa situationer kan det behövas insatser från samhället för att hjälpa den som är cancersjuk. Till exempel i vardagen där hemma. Sådana situationer kan vara när den som är sjuk är ensam hemma på dagarna eller lever ensam.

Äldre par sitter på en bänk i solen
Du som är närstående kanske arbetar heltid eller bor på en annan ort. Det finns olika typer av hemsjukvård som ofta kan vara till stor hjälp för både den som är sjuk och de som är närstående. Foto: Edis Potori

Närståendepenning

Man har rätt till ersättning från Försäkringskassan under högst 100 dagar när man vårdar eller är tillsammans med en närstående som är allvarligt sjuk.

Vid ansökan om detta ska ett särskilt läkarutlåtande bifogas.

Läs mer om närståendepenning hos Försäkringskassan

Vård hemma 

Den som är sjuk kan få vård och behandlingar hemma i stället för på sjukhuset, och de närstående behöver inte känna sig ensamma med vårdansvaret.

Diskutera med den behandlande läkaren, som vet vilka hemsjukvårdsresurser som finns på orten och kan se till att lämpliga resurser kopplas in.

Ofta är distriktsköterskan en bra person att ha kontakt med. Det finns olika praktiska hjälpmedel som i vissa fall kan underlätta vardagen.

Om hjälpmedel behövs kan ni diskutera frågan med läkaren och få veta vart ni ska vända er.

Någon att tala med

I all omtanke om, och oro för, den sjuke är det lätt hänt att de närstående glömmer sina egna behov. Det är inte ovanligt att känna sig otillräcklig och få skuldkänslor för att man tänker på sig själv.

Men det är viktigt även för den som är sjuk att de närstående också bryr sig om sig själva.

Många gånger har den som är sjuk i sin tur skuldkänslor för att han eller hon belastar sin omgivning. Om de närstående då ser till sina egna behov kan det ge en balans i förhållandet.

Kontakta Cancerlinjen

Annan förtrogen att tala med

Det kan finnas problem och tankar som de närstående inte vill diskutera med den som är sjuk. Därför kan det vara bra för de närstående att skaffa sig någon annan förtrogen att tala med.

Man kan känna sig illojal som vänder sig till någon annan, men det kan lätta att få prata om hur man själv känner sig, utan att behöva ta hänsyn till den som är sjuk.

Många närstående upplever ett stort stöd i att utbyta erfarenheter med andra i samma situation. En del sjukhus har anhöriggrupper. Det förekommer även särskilda grupper för unga anhöriga. Fråga på sjukhuset. 

En del patientföreningar har särskilda kontaktpersoner för patienter och närstående. 

Här hittar du patientföreningarna


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.