Datortomografi

Datortomografi (DT), även kallad CT av engelskans computed tomography, är en viktig och mycket vanlig undersökningsmetod. Den används över stora delar av kroppen för att hitta tumörer och för att följa upp effekten av behandling.

Undersökningen går till så att patienten får ligga på en brits som skjuts in i en cirkelformad röntgenapparat. För att få exakta bilder måste man ligga stilla på britsen. Patienten får kuddar som stöd. Undersökningen gör inte ont och tar oftast mellan 10 och 15 minuter att utföra.

Röntgenstrålarna bildas av cirkelformade rör som omger den undersökta kroppsdelen. Röntgenröret styrs av en dator som samlar in och bearbetar den information som röntgenstrålarna ger. Strålarna sveper igenom kroppen ur olika vinklar. Datorn omvandlar informationen till anatomiska tvärsnittsbilder som läggs bredvid varandra vilket ger en tydlig bild av den undersökta kroppsdelen.

För att få bättre bilder med mer precision används ibland kontrastmedel som ges i blodet eller som patienten får dricka timmarna före undersökningen.

Alla röntgenundersökningar innebär att kroppen tar emot strålning. Enstaka undersökningar innebär mycket liten risk ur strålningssynpunkt, men om det föreligger behov av upprepade undersökningar under lång tid kan det finnas skäl att överväga undersökningsmetoder som ger mindre eller ingen strålning.

Få svar på dina frågor

Har du frågor och funderingar om cancer är du varmt välkommen att kontakta oss på Cancerlinjen, f.d. informations- och stödlinjen. Linjen är bemannad av legitimerad vårdpersonal med lång erfarenhet av cancervård. Ring 020-59 59 59 eller mejla oss genom att klicka här. Samtalen är kostnadsfria. 

Läs mer om Cancerlinjen