Livsstil
Granskad
25 maj 2016
Sidansvarig
Elin Ramfalk
Granskning
Jan Zedenius

Övervikt

Det finns starka kopplingar mellan övervikt och flera allvarliga sjukdomar. Utöver rökstopp är en hälsosam kroppsvikt den mest effektiva preventionen när det gäller att minska risken för bland annat cancer.

Håll koll på vikt och midjemått

Vikt: BMI (Body Mass Index) mäter förhållandet mellan vikt och längd. Dela din vikt i kg med din längd i meter i kvadrat. Exempelvis 75 kg/(1,70 m x 1,70 m) = BMI 26. Gränsen för övervikt går vid 25 och gränsen för fetma vid 30.

Midjemått: Kvinnor med midjemått över 80 cm och män över 94 cm klassas som överviktiga. Kvinnor med midjemått över 88 cm och män över 102 cm klassas som feta.

I Sverige beräknas ungefär varannan person bära på för många kilon. Övervikt är ett snabbt ökande folkhälsoproblem i västvärlden. Att väga för mycket innebär ökad risk för flera allvarliga sjukdomar som cancer, diabetes typ 2, högt blodtryck och hjärt- kärlsjukdom. De tydligaste sambanden mellan övervikt och cancerrisk gäller cancer i tjock- och ändtarm, matstrupe, njure, äggstockar, bukspottkörtel, gallblåsa och livmoder. Övervikt hos kvinnor i och efter klimakteriet ökar risken för bröstcancer. Övervikt ökar sannolikt även mäns risk för prostatacancer.

Andelen överviktiga personer i Sverige har fördubblats sedan början av 1980-talet. Uppgången kan inte förklaras av ärftliga faktorer även om de har betydelse. Förklaringen ligger i de miljö- och livsstilsfaktorer som har tillkommit sedan 1970-talet. Några beteenden som visar ett stort samband med övervikt är konsumtion av läskedrycker, tid sittandes framför tv och dator, samt bilåkning till och från arbetet.

Det finns ett samlingsnamn för övervikt, insulinresistens, högt blodtryck och/eller blodfettsrubbningar: metabolt syndrom. En överviktig person riskerar att drabbas av det metabola syndromet, som innebär att kroppens mest grundläggande funktioner – ämnesomsättning, energiproduktion och cirkulation – påverkas negativt. Övervikt innebär även ökad risk för diabetes typ 2.


Ladda ner vår nya skrift om cancerprevention (pdf)

Övervikt påverkar hormonsystemet

Det finns fler tänkbara mekanismer bakom sambandet mellan övervikt, insulinresistens och cancerrisk. Forskning visar att övervikt påverkar hormonsystemet, där insulinet är det hormon som vi vet mest om i dagsläget. Insulin är ett hormon som behövs för att kroppen ska kunna tillgodogöra sig de kolhydrater vi får i oss via kosten. Det fungerar som en nyckel som öppnar dörrar i cellerna för att bränslet, det vill säga kolhydraterna, ska kunna komma in och omvandlas till energi. Utan tillräckligt med insulin blir kolhydraterna ”utelåsta” och samlas istället i blodet vilket i uttalade fall kan leda till livshotande tillstånd.

Insulin har även andra funktioner i kroppen. Det stimulerar celldelning och tillväxt i tumörer och hämmar det som kallas apoptos – celldöd. Apoptos är en funktion som är viktig för att undvika cancerutveckling.

Det aptitreglerande hormonet leptin, som utsöndras i blodet från fettvävnaden, är inblandat i inflammationsprocesser och har visat sig kunna påverka tillväxt av tumörer. Den som är överviktig har mer fettvävnad och därmed också mer leptin i blodet än den som är normalviktig.

Viktuppgång lite i taget

De flesta människor går upp i vikt, lite i taget, utan att märka det. Men några gram här och där blir tyvärr kilon över tid. Ett faktum som dock inte behöver vara deprimerande eftersom principen fungerar även i den andra riktningen. Genom att minska på portionerna, och tänka på vad vi äter går det att gå ner i vikt, lite i taget. Om man till detta lägger vardagsmotion, minst en halvtimme om dagen, kommer man öka hastigheten på viktnedgången rejält.

Snabba bantningskurer är sällan lösningen på viktproblem, det gäller att hitta ett nytt förhållningssätt till mat och ätande som man kan ha med sig under resten av livet.