Matmiljö

Matmiljön har betydelse för vår hälsa. Vem har egentligen makten över maten i våra liv?

Se filmer

Matmiljön har betydelse för vår hälsa. Vem har egentligen makten över maten i våra liv?

Se filmer

Vår matmiljö har stor betydelse för vår hälsa. Samhället kan skapa en hälsofrämjande matmiljö och ge förutsättningar för hälsosamma matvanor och en jämlik hälsa. 

Vad hände med min mat?

Vem har egentligen makten över maten i våra liv? I den här serien berättar vi om hur matmiljön påverkar dig och hur du kan påverka den. 

Vad hände med min mat? – alla avsnitt

Avsnitt 1

I det här avsnittet reder vi ut vad begreppet matmiljö betyder och till vår hjälp har vi Maiju Wetterhall, dietist på Cancerfonden och Pia Lindeskog, sakkunnig på Folkhälsomyndigheten.

Avsnitt 2

I det här avsnitt granskar vi närmare hur vår fysiska miljö formar våra matval. Till vår hjälp har en helt vanlig småbarnsförälder och hans son. Dessutom får vi experthjälp av Nurit Nobel som forskar inom beteendedesign på Harvard University.

Avsnitt 3

I det här avsnittet pratar vi med Lulu Li, barnrättsrådgivare på Unicef, om hur föräldrar kan prata med sina barn om reklam och om ohälsosam mat. Vi träffar dessutom influencern Knivlisa och hennes barn för att höra vad de tycker om de senaste Tiktok-rätterna. Och inte nog med det, ni får även träffa barnpanelen, kanske de bästa experterna inom området.

Avsnitt 4

Vanor skapas tidigt i livet - både hälsosamma vanor och ohälsosamma. I dag lever vart fjärde lågstadiebarn med övervikt och obesitas. Och endast 3 procent av barnen i Sverige rör på sig tillräckligt och äter enligt rekommendationerna. Det betyder att 97% inte gör det.

Avsnitt 5

I det sista avsnittet träffar vi Pia Lindeskog, sakkunnig på Folkhälsomyndigheten och Nurit Nobel, forskare inom beteendedesign på Harvard University. De kommer svara på frågan: Kan samhället göra det lätt att välja rätt? Barnpanelen är tillbaka och de har värdefulla tips till alla beslutsfattare och politiker, så spetsa öronen noga nu!

Så påverkar Cancerfonden folkhälsopolitiken

Vi väljer själva hur vi ska leva våra liv. Men politikens uppgift är att skapa förutsättningar för alla att kunna leva hälsosamt. Vi arbetar för att påverka folkhälsopolitiken, så att färre drabbas av cancer.

Varför är det viktigt för Cancerfonden att lyfta kopplingen mellan hälsosamma matvanor och cancer?

Hälsosamma matvanor har en direkt koppling till minskad cancerrisk och är även viktigt för att stoppa den negativa viktutvecklingen på befolkningsnivå.

Idag drabbas varje år cirka 2000 personer av cancer till följd av övervikt och obesitas, och antalet växer. Inom en 15-årsperiod kommer nära 60 procent av Sveriges vuxna befolkning att leva med en förhöjd risk att insjukna i cancer till följd av övervikt och obesitas.

En starkt bidragande orsak är att konsumtionen av ohälsosam mat och sötade drycker ökat stadigt i hela västvärlden, inte minst i Sverige, de senaste decennierna.

Att bryta mönster och förändra levnadsvanor kan inte helt lämnas åt enskilda individer. Samhället har ett ansvar att ge alla människor rätt förutsättningar att kunna leva hälsosamt.

För att vända trenden och se till att färre drabbas av cancer, och andra folkhälsosjukdomar, krävs att hela samhället agerar nu. Inte minst krävs fler politiska initiativ.       

Vilka politiska åtgärder är viktiga för att öka konsumtionen av hälsosam mat?

Ett 40-tal myndigheter, länsstyrelser, regioner och kommuner har ansvar för folkhälsopolitiska frågor och åtgärder. Det är bra, men det saknas ett övergripande ansvar och ägarskap kring frågan.

Cancerfonden anser därför att regeringen måste se till att en nationell strategi och handlingsplan tas fram, med tydliga mål och tydlig ansvarsfördelning. Därtill behövs såklart en mängd konkreta initiativ från politiskt håll. Cancerfonden föreslår att: 

  • Anta myndigheternas förslag till mål och ta fram en handlingsplan för en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion
  • Förbjud reklam för ohälsosamma livsmedel som når barn
  • Ta bort momsen på frukt och grönsaker
  • Inför producentavgift på sockersötad dryck
  • Inför obligatorisk märkning av hälsosamma och ohälsosamma livsmedel
  • Inför riktlinjer för försäljning av hälsosam mat i skattefinansierade lokaler där barn vistas
  • Förbjud flerköpserbjudanden av ohälsosamma livsmedel.

Läs mer i vårt intressepoliska program

Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.