Intressepolitiskt program

Här visar vi på de allvarligaste bristerna inom forskning, prevention och vården, men också på åtgärder som kan driva utvecklingen åt rätt håll. Läs och bli inspirerad.

Här visar vi på de allvarligaste bristerna inom forskning, prevention och vården, men också på åtgärder som kan driva utvecklingen åt rätt håll. Läs och bli inspirerad.

Forskare i laboratorium.

Cancerforskning räddar liv

Forskningens framsteg leder till nya möjligheter att förebygga, diagnostisera och behandla cancer. Men nydanande forskning kan inte kommenderas fram. Politikernas roll är att skapa gynnsamma förutsättningar.

Läs vad vi anser om forskning

Mamma och son äter frukt.

Prevention minskar cancerrisken

Prevention är en av samhället viktigast uppgifter för att minska antalet cancerfall. Minst en tredjedel av alla cancerdiagnoser kan undvikas med förebyggande åtgärder.

Läs vad vi anser om prevention

Sjuksköterska med patient.

Cancervård utifrån personen

Ett stort förändringsarbete har inletts men det återstår mycket arbete för att kunna erbjuda en jämlik och högkvalitativ cancervård som utgår från patienten.

Läs vad vi anser om vården

Läs hela Intressepolitiska programmet

Ladda ner och läs direkt (pdf)

Read our Policy Programme in English:

Download and read now (pdf)

Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.