Artiklar
Publicerad
20 apr 2017

Vanliga funderingar kring cellförändringar

Svaret från cellprovet kan väcka många funderingar. Bristande information och kunskap om cellförändringar skapar onödig oro. Här är svaren på några av de vanligaste frågorna.

Är cellförändringar cancer?

Nej. Cellförändringar är inte cancer. Det innebär att cellerna avviker mer eller mindre från normala celler på livmoderhalsen. Det beror vanligen på en infektion som inte har läkt ut.

Vad händer om jag har cellförändringar?

Om provet visar på lätta cellförändringar görs vanligen ingenting eftersom de oftast läker av sig själva. Måttliga eller svåra cellförändringar tas bort.

Hur går behandlingen för cellförändringar till?

Den går ut på att så skonsamt som möjligt ta bort området med cellförändringar. Det görs genom en liten operation, så kallad konisering. Ingreppet görs av en gynekolog och du kan oftast gå hem samma dag.

Påverkas möjligheten att bli gravid?

Nej. Möjligheten att bli gravid påverkas inte av behandling, men större ingrepp kan ge en något ökad risk för att föda för tidigt.


Läs mer om gynekologisk cellprovskontroll

Visa fler