Frågor & svar om tarmcancer

Vi på Cancerlinjen får in många frågor om tarmcancer. Här ser du frågorna och våra svar på dem.

Frågor & svar

Hur kan man lättast upptäcka tarmcancer?

Det  bästa sättet att upptäcka tarmcancer är genom att delta i screeningprogrammet.

Läs mer om screening

Jag fick diagnosen Burkitts lymfom augusti 2022. Klassas det som tarmcancer?

Nej, det räknas som en blodcancer.

Läs mer om lymfom

Kan clostridium difficile framkalla coloncancer på sikt?

Nej, däremot kan en cancer vara en underliggande orsak till clostridiuminfektion.

Vilka är symtomen för tarmcancer?

Vanliga symtom är blod eller slem i avföringen. Ändrade avföringsvanor. Känsla av att inte kunna tömma tarmen ordentligt.

Läs mer om tarmcancer

Om farmor, farfar och gammelfarmor haft tjocktarmscancer, är det ärftligt?

Eftersom din farmor och farfar inte är släkt med varandra kan man säga att det är två från olika släktgrenar som har drabbats. Man brukar säga att det ska vara fler än två från samma släktgren eller att någon insjuknat i ovanligt låg ålder för att det ska misstänkas vara ärftligt.

Läs mer om cancer och ärftlighet

Ökar chansen till tarmcancer om man har en inflammatorisk tarmsjukdom?

Ja när man har haft sjukdomen i 10-15 år.

Kan känslan av att inte kunna tömma tarmen bero på annat?

Ja, det kan bero på andra saker som till exempel förstoppning. Prata med din husläkare.

Min mamma avled pga spridd tjocktarmscancer. Jag är 30, bör jag göra kontroll då och då?

Om det inte är en konstaterat ärftlig cancer och du inte ingår i något kontrollprogram ska du inte behöva göra kontroller redan nu. Om du ändå är orolig kan du prata med din vårdcentral och ni kan tillsammans komma överens om vad som skulle vara bäst för dig.

Är tjocktarmscancer ärftligt?

Den kan i vissa fall vara ärftlig.

Läs mer om tjocktarmscancer

Hur känns det ifall man har tarmcancer?

Många gånger känner man ingenting alls. Tecken kan vara blod eller slem i avföringen, ändrade avföringsvanor och en känsla av att man inte kan tömma tarmen ordentligt.

Prognos vid metastaserad tarmcancer stadium IV. Hur många år?

Alla cancersjukdomar är individuella och det är svårt att uttala sig om tidsperspektiv för en enskild person. Den som bäst kan svara på din fråga är den behandlande läkaren.

Kan mycket stress och magbesvär leda till tarmcancer?

Nej, inte vad man känner till idag. Man vet att kroniska inflammationer i tarmen som ulcerös kolit ökar risken på sikt. 

Min mamma hade tjocktarmscancer, hur stor är risken att den är ärftlig?

Ofta ska två eller fler släktingar ha drabbats för att man ska misstänka ärftlig tarmcancer.

Läs mer om cancer och ärftlighet

Kan illamående höra ihop med tarmcancer om man även har fler symtom?

Illamående kan höra ihop med många olika tillstånd i magen, även tarmcancer.

Hur lång tid tar det för polyp att utveckla cancer? Har kontroll efter tre år, säkert?

Ja, kontroll efter tre år är det som rekommenderas och räknas som ett säkert intervall. 

Kan förstoppning vara ett förstadie?

Ändrade avföringsvanor kan vara ett symtom, men beror oftast på andra saker. 

Är det större risk för tarmcancer om man har Ulcerös Kolit?

Ja, risken ökar om man haft sjukdomen mer än 10-15 år. 

Hur stor är risken om man har lichen i ändtarm?

Det finns en risk för att lichen kan bli cancer. Risken är sannolikt mindre med rätt behandling.

Har divertiklar och tjocktarmscancer något samband?

Inte divertiklar, tarmfickor, i sig. Om de däremot blir inflammerade görs undersökningar för att utesluta cancer.

Hur upptäcks tarmcancer? Vilka symtom ska man reagera på?

Ändrade avföringsvanor, blod eller slem i avföringen, känsla av att inte kunna tömma tarmen helt.

Kan avföringsprov visa cancer i tarmen?

Avföringsprov kan påvisa blod i avföringen som inte kan ses med blotta ögat. Det kan bero på tarmcancer eller någonting annat, men ska alltid utredas.

Är blödning ett första symtom på tarmcancer?

Det varierar vilket symtom man märker av först, men blod i avföringen är ett vanligt symtom. Blod i avföringen kan bero på andra saker än tarmcancer.

Hur får man tid till undersökning om man misstänker tarmcancer?

Om du misstänker att du kan ha en tarmcancer får du boka tid på din vårdcentral.

Varför är det så lite information om denna cancer jämfört med bröstcancer och prostatacancer?

Det beror troligtvis på flera saker. Cancerformen är inte lika vanlig. Patientföreningen är inte lika synlig som bröst- och prostatacancerförbundet och många som drabbas vill inte prata om sin tarmcancer. Det har varit stigmatiserat och räknats som en "fulcancer".

Varför testas inte flera drabbade av kolorektalcancer för tex Lynch?

Det är något som påtalas då och då och det beror sannolikt på en kombination av orsaker. Kunskapen om ärftliga cancersjukdomar behöver ökas och behov av organisation och resursförstärkningar ute i verksamheterna.

Denna typ av cancer verkar gå ner i åldrarna?

Vi kan inte se någon tydlig trend att cancerformen har gått ner i åldrarna.

Kan det man tror är hemorrojder egentligen vara cancer?

Om läkaren har ställt diagnosen hemorrojder brukar det stämma. Blod i avföringen ska alltid bedömas av en läkare.

Är det sant att man kan "supa sig till" tjocktarmscancer?

En hög alkoholkonsumtion ökar risken för flera cancerformer där tjocktarmscancer ingår.

Hur kan man upptäcka det själv?

Det kan vara svårt att upptäcka själv. Symtom kan vara ändrade avföringsvanor, blod och slem i bajset, blodbrist och en känsla av att inte kunna tömma tarmen ordentligt.

Vad är vanligaste symtomen?

De vanligaste symtomen vid tarmcancer är ändrade avföringsvanor, blod och slem i bajset, blodbrist och en känsla av att inte kunna tömma tarmen helt.

Ökar risken för tarmcancer om man har IBS?

 IBS är en störning i tarmen som gör att mag-tarmkanalen inte kan arbeta och röra sig som den ska. Man har inte sett några samband mellan IBS och tarmcancer

Vad kan jag göra för att minska risken för tarmcancer?

Begränsat intag av fett, kött, framförallt charkuterier, och högt intag av fibrer minskar risken att drabbas av tjocktarmscancer. Även fysisk aktivitet är bra!

Kan barn se/känna symtom för detta i tidig ålder? Varningstecken?

Det är mycket ovanligt att drabbas före 40-års ålder om man inte har ärftlighet i familjen. Vanliga symtom är ändrade avföringsvanor, blod och slem i bajset, blodbrist och en känsla av att inte kunna tömma tarmen.

Är tjocktarmscancer ärftligt?

Personer med två eller fler nära släktingar som har insjuknat har en ökad risk att själv drabbas. Man vet ännu inte vilken genetisk defekt som orsakar tjocktarmscancer.

Läs mer om cancer och ärftlighet

Hur många procent överlever idag tarmcancer?

Överlevnaden skiljer sig mellan kvinnor och män. 66,9 procent av kvinnorna och 62,3 procent av männen beräknas leva tio år efter sin diagnos.

Statistik tjocktarmscancer

Statistik ändtarmscancer

Hur snabbt bildas polyper. Jag ska kallas åter efter tre år.

Enligt de riktlinjer som finns följer din läkare rekommendationerna med kontroll efter år.

Ställ din fråga till Cancerlinjen

Ställ din fråga här så återkommer vi med svar så fort vi kan. Vi svarar vanligtvis mellan 8-16 vardagar.

Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.