Bättre liv efter cancer i tjock- och ändtarm

Eva Angenete, specialistläkare i kirurgi och docent vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg forskar med målet att förbättra livskvaliteten hos dem som behandlats för tjock- och ändtarmscancer. Hon har tilldelats Cancerfondens Senior Clinical Investigator Award vilket innebär en miljon kronor om året upp till sex år.

Eva Angenete, specialistläkare i kirurgi och docent vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

I mars beslutade Cancerfonden att finansiera ytterligare 28 cancerforskares tjänster. En av dem är Eva Angenete vars forskning  spänner från val av kirurgiska metoder, till utvärdering av sociala stödforum på internet. Ett gemensamt mål med alla hennes studier är ökat välbefinnande - både fysiskt och psykiskt - hos dem som genomgått behandling av tjock- eller ändtarmscancer.

– Det är fantastiskt att vi botar så många med tjock- och ändtarmscancer men vi måste också ta reda på hur våra behandlingar påverkar patienternas liv. Därför är jag väldigt glad över pengarna från Cancerfonden, säger Eva Angenete.

Eva Angenete ville bli läkare redan som barn. Valet föll på mag- tarmkirurg redan under läkarutbildningen.

– Jag placerades på en mag- tarmavdelning och hade aldrig tidigare blivit så stimulerad och fokuserad på någonting. Som kirurg är det spännande eftersom operationen syftar till att bota samtidigt som kirurgin innebär stora tekniska utmaningar. Den kombinationen tilltalade mig direkt, säger Eva Angenete.

Komplikationer vanliga

Hon insåg också att hon kunde göra nytta för en mycket stor patientgrupp. Tjock- och ändtarmscancer är den fjärde vanligaste tumörformen i Sverige och drabbar drygt 6 500 personer om året. I princip alla måste opereras för att bli botade och komplikationsfrekvensen är hög. Det kan handla om problem relaterade till operationen men också andra, mer långsiktiga problem, som tarm- och urinfunktion, sexualitet och kroppsuppfattning. En relativt vanlig komplikation är att det uppstår ett bråck vid stomin.

– Många av dessa problem går att lösa eller göra någonting åt och jag ser en stor förbättringspotential inom en massa områden, säger Eva.

Om någon kan göra den bedömningen så är det så är det Eva Angenete. Hon disputerade 2009 med en avhandling om behandling av ändtarmscancer vid Göteborgs universitet och har sedan dess fått nästan 60 originalarbeten publicerade. Att hon nu fått medel från Cancerfonden innebär att hon kan ägna mer tid åt sina olika forskningsprojekt. Ett av dem är inriktat på att ta reda på hur man kan konstruera stomin på bästa sätt och undvika stomibråck. Det görs i en randomiserad skandinavisk studie.

– Det är fortfarande oklart exakt hur man ska göra den perfekta stomin för varje enskild patient. Jag hoppas att min studie, tillsammans med andra, leder fram till att vi kan få konsensus om hur man ska anlägga stomin. I dag görs det på lite olika sätt, säger Eva Angenete.

Slippa operation

I ett annat projekt ska hon ta reda på om man i framtiden kan undvika operation av ändtarmscancer. I ungefär vart tionde fall av avancerad ändtarmscancer går tumören tillbaka efter strålning och cytostatika.

– Det kan vara så att det är en fördel för patienterna

om de inte opereras eftersom kirurgin ofta medför komplikationer. Men, de här personerna måste följas med täta kontroller under tio år, bland annat med undersökningar av ändtarmen, säger Eva.

Utöver att se hur det går för dem rent medicinskt vill hon också ta reda på hur patienterna mår och vad de själva tycker. En central fråga är om det ur ett livskvalitetperspektiv är värt att gå på kontroller var tredje månad. 

Den här studien är nationell och görs i samarbete med alla de sjukhus i Sverige som behandlar ändtarmscancer. Detta för att säkerställa resultatet då det rör sig om få patienter. 

Under maj 2018 startade Eva Angenete även ett projekt för att utvärdera om det hjälper patienter att delta i ett internetbaserat forum. Patienter med tjock- eller ändtarmscancer lottas till att antingen få delta i forumet, där de kan kommunicera med både sjukvårdspersonal och andra patienter, eller till att inte få delta.

– Vi vill bland annat ta reda på om detta ger patienterna en ökad känsla av egenmakt och bättre livskvalitet jämfört med de patienter som inte har tillgång till forumet. Om det visar sig vara så är det viktigt att sjukvården satsar på den här lösningen i framtiden, säger Eva Angenete.


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.