Vi sprider kunskap om cancer

Minst en tredjedel av all cancer går att förebygga genom hälsosamma levnadsvanor. 

Potentialen i en förbättrad folkhälsa är stor. Vi vet att det går att minska risken för cancer på individnivå, och förebygga cancer på gruppnivå. Detta genom att:

Budskapet förmedlar vi i olika kanaler som media, seminarier, mässor och digitalt via vår webbplats och våra sociala kanaler. För att skapa extra kraft i frågan samarbetar vi även med andra folkhälsoaktörer.

Våra medarbetare har sakkunskap om folkhälsa, tobak, kost och fysisk aktivitet, men också bred erfarenhet av att arbeta med olika typer av samverkansprojekt inom den ideella sektorn.

Välkända påverkbara orsaker 

Cigarett i en hand

Rökning

De flesta känner till att rökning är den enskilt största påverkbara orsaken till cancer. Det är ett resultat av att vi och andra under många år har informerat om riskerna. Arbetet har gett effekt. Antalet personer som röker minskar stadigt.

solen skiner

Solvanor

Sambandet mellan ohälsosamma solvanor och ökad risk för hudcancer är också välkänt, men där krävs fortsatta insatser för att påverka normen och vårt beteende i solen.

Under åren 2008 till 2018 ökade andelen som diagnostiserades med någon form av hudcancer med 75 procent. I dag får närmare 12 000 personer om året någon av diagnoserna skivepitelcancer eller malignt melanom.

Mindre kända påverkbara orsaker

Däremot är kunskapen låg om kopplingen mellan cancer och andra levnadsvanor som kost, fysisk inaktivitet, alkohol och övervikt.

Övervikt och alkohol är de största påverkbara riskfaktorerna för cancer efter rökning, men kunskapen hos befolkningen är klart lägre om dessa samband.

Mer än hälften av landets vuxna befolkning beräknas i dag ha övervikt eller fetma, och 2 000 cancerfall per år kan kopplas till övervikt.

Övervikt och fetma är en växande folkhälsoutmaning som på sikt riskerar att gå om rökning som den största påverkbara riskfaktorn för cancer.

Samarbete med andra organisationer

En viktig del i vårt preventiva arbete är att samarbeta med andra organisationer för att stärka budskapen, men också för att nå målgrupper som vi har svårt att nå på egen hand.

Generation Pep, SATS, Karolinska institutet och Dietisternas riksförbund är några av de organisationer vi jobbar med för nå ut med budskap om vikten av fysisk aktivitet och förebyggande arbete.

Rekordår i kampen mot cancer

Tack vare våra givare kunde vi under 2022 fortsätta stötta drabbade, sprida kunskap om cancer, bedriva påverkansarbete för en jämlik vård i världsklass.

Läs vår årsberättelse

Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.