Så besegrar vi cancer

Cancerfondens vision är att besegra cancer. Målet är att färre personer i Sverige ska drabbas av cancer och fler ska överleva.

Arbetet för att nå vårt långsiktiga mål pågår varje dag, på alla fronter och med stor beslutsamhet. Det här gör vi för att besegra cancer:

Vi samlar in pengar för att rädda liv


Rosa bandet-kammpanjen

Cancerfonden bedriver stora och små kampanjer i olika kanaler med samma syfte: Att bekämpa cancer genom att samla in pengar till cancerforskning, sprida kunskap och väcka opinion.

Läs mer om insamling

Vi finansierar cancerforskning


Forskare i laboratorium

Vi är en av de största finansiärerna av svensk cancerforskning. Sedan 1951 har vi bidragit med drygt 16 miljarder kronor till de främsta forskningsprojekten i Sverige. Varje år finansierar vi cirka 500 forskningsprojekt. 

Läs mer om forskningsfinansiering

Vi sprider kunskap om cancer


Matmiljö

3 av 10 fall av cancer går att förebygga genom hälsosamma levnadsvanor. Genom kunskapsspridning vill vi öka medvetenheten om kopplingen mellan levnadsvanor och cancer så att alla har möjligheten att göra egna val för att minska risken att drabbas.

Läs mer om kunskapsspridning

Vi informerar och ger stöd


Fanny Pontán, Cancerlinjen

Kunskap ger trygghet. Det gäller i många sammanhang i livet. Men det blir särskilt tydligt i svåra och utsatta situationer. Via våra kanaler vill vi stödja och stärka patienter och närstående genom att informera om cancersjukdomar, behandlingar och forskning.

Läs mer om information och samtalsstöd

Vi driver cancerfrågan


Kvinna sitter på en brits

Politiken spelar en viktig roll i kampen mot cancer. Det är politikerna som bestämmer förutsättningarna för prevention, vård och forskning. Därför är vårt intressepolitiska arbete en viktig del i vår verksamhet. Vi påverkar beslutsfattare genom opinionsbildning och nätverkande.

Läs mer om vårt påverkansarbete

Stötta livsviktig cancerforskning


Ge en gåva nu

Ge företagsgåva

Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.