Vi ska besegra cancer

Cancerfondens vision är att besegra cancer. Målet är att färre personer i Sverige ska drabbas av cancer och fler ska överleva.

För att nå dit arbetar Cancerfonden med forskningsfinansiering, kunskapsspridning och påverkansarbete genom opinionsbildning och nätverkande.

Vi arbetar för att vården ska vara så bra som möjligt för dem som insjuknar och att deras närstående får stöd och hjälp.

Det här är våra långsiktiga mål:

1. Fler botas eller kan leva ett långt liv med god livskvalitet


När vi säger besegra cancer menar vi att färre ska drabbas och fler botas eller kan leva ett långt liv med god livskvalitet.

Vi vet att mer forskning är avgörande för att fler ska överleva. Nya metoder för tidig upptäckt, nya behandlingar som kan bota men också bromsa spridd cancer, är forskning som räddar liv.

2. God, effektiv och jämlik cancervård


Utmaningarna är många men inte omöjliga. Forskningen och vården utvecklas snabbt. Cancerfonden vill att framstegen också når fram till alla som drabbas. Därför arbetar vi för att Sverige ska ha en så god, effektiv och jämlik cancervård som möjligt. 

3. Minska cancerfallen genom hälsosamma levnadsvanor


Cancerfonden vill också vända den negativa utveckling vi ser med ökande antal cancerfall varje år. Vi vill öka kunskapen om att en tredjedel av all cancer kan förebyggas och bidra till att fler förändrar sina levnadsvanor. 

4. Rökfritt Sverige


Cancerfonden vill se ett rökfritt Sverige. För att nå dit behöver vi halvera andelen dagligrökare och stoppa nyrekryteringen. Vi arbetar även för att fler ska vara fysiskt aktiva, ha hälsosamma kostvanor och en sund vikt genom livet.

5. Dela ut en miljard årligen till forskning


Cancerfonden vill kunna dela ut en miljard kronor om året till svensk cancerforskning och på så sätt skynda på framstegen som leder till att färre drabbas, fler botas eller kan leva ett långt liv med god livskvalitet. 

Rosa bandet

Var med och besegra cancer


Köp rosa bandet idag

Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.