Information & samtalsstöd

En viktig del i vårt arbete är att erbjuda stöd och information om cancer. Vi vänder oss framför allt till patienter och närstående. Vi lämnar inte medicinska råd, men är tillgängliga på ett sätt som sjukvården inte alltid kan vara.

Sjuksköterska och patient

Vi erbjuder en rad olika kanaler för dem som vill ha stöd eller information från oss.

Vår webbplats är innehållsrik med allt ifrån information om cancersjukdomar, symptom och diagnoser till behandlingar och hur det kan vara att leva med cancer. Texterna är granskade av medicinsk expertis. Mycket information finns också i våra sociala medier.

Läs mer om symtom, diagnoser och behandling

Läs mer om vanliga cancersjukdomar

Cancerlinjen

Cancerlinjen är öppen varje vardag och tar emot frågor och funderingar via telefon och mejl. I samband med större event och kampanjer, då det kan väckas många frågor, finns Cancerlinjen också tillgängliga via chatt.

Kvinna bakifrån med hörlurar framför dator.
Cancerlinjen är bemannad av legitimerad vårdpersonal med lång erfarenhet av cancervård. Foto: Mats Lundqvist

Många som insjuknar i cancer, eller drabbas av cancer i sin närhet, behöver någon som lyssnar. De har frågor och funderingar som sjukvården inte alltid hinner med.

Cancerlinjen kan också vara ett alternativ för patienter och närstående som inte känner sig bekväma med att ställa obekväma eller intima frågor till sin läkare.

Då kan kontakten med oss vara trygg eftersom den som söker stöd alltid har rätt att vara anonym.

Legitimerad sjukvårdspersonal

Alla som jobbar på Cancerlinjen är legitimerad sjukvårdspersonal med erfarenhet av arbete inom cancervården, vilket gör att de har rätt kompetens för att besvara frågor och ge stöd vid oro.

Till Cancerlinjen

Tillsammans på Facebook

Cancerlinjen driver även den slutna stödgruppen Tillsammans på Facebook. I den gruppen kan de med cancerdiagnos och deras närstående berätta om sina egna erfarenheter och ge stöd till andra som drabbats.

Cancerlinjen modererar gruppen, besvarar konkreta frågor och kommer med klargörande besked i vissa diskussioner.

Tillsammansgruppen på Facebook

Samarbete med patientföreningar 

Patientföreningar arbetar ideellt och utgör viktiga samarbetspartners för Cancerfonden. Ideella organisationer verksamma inom cancerområdet kan ansöka om organisationsstöd eller etableringsstöd från oss.

Utöver vårt ekonomiska stöd arrangerar vi kostnadsfria nätverksträffar och utbildningar. De erbjuds också stödpersonsutbildning som ökar deras möjligheter att stödja personer som är drabbade av cancer. 

Läs mer om patientföreningar

Information till vården

Vår kompetens inom området har gjort att vårt informationsmaterial också är efterfrågat inom sjukvården. Vi erbjuder idag informationsbroschyrer om sjukdomar, behandlingar samt olika psykosociala frågor.

Dessa broschyrer kan beställas kostnadsfritt från vår webbplats, och det är framför allt inom vården som man utnyttjar denna möjlighet.

Ladda ner våra broschyrer

Rekordår i kampen mot cancer

Tack vare våra givare kunde vi under 2023 fortsätta stötta drabbade, sprida kunskap om cancer, bedriva påverkansarbete för en jämlik vård i världsklass.

Läs vår årsberättelse

Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.