Vi driver cancerfrågan

Vårt mål är att färre ska drabbas och fler ska överleva cancer, och att de som inte botas ska kunna leva ett liv med god livskvalitet trots sjukdom. Därför driver vi cancerfrågan mot beslutsfattare och förvaltning genom påverkan, nätverkande och opinionsbildning. 

Här berättar vi om några av de viktiga frågor vi driver och har arbetat med under de senaste åren.

Utrota livmoderhalscancer 

Varje år dör 150 kvinnor av livmoderhalscancer i Sverige. Så behöver det inte vara. Ett virus, HPV, ligger bakom i stort sett alla fall av denna cancer och WHO samlar nu världens länder kring ett gemensamt mål att utrota livmoderhalscancer.

De viktigaste åtgärderna som har identifierats är vaccination mot HPV och screening med gynekologisk cellprovskontroll. Sverige ligger långt framme och med rätt insatser skulle vi kunna utrota det virus som ligger bakom livmoderhalscancer inom fem år.

Så kan vi utrota livmoderhalscancer

HPV-vaccin även för pojkar

I september 2019 kom det glädjande beskedet att vaccin mot HPV kommer att ingå i barnvaccinationsprogrammet även för pojkar. Vaccination mot HPV minskar risken för livmoderhalscancer med cirka 70 procent, men skyddar också för flera cancerformer som drabbar män.

Ny tobakslag på plats

Ytterligare en politisk framgång var den nya tobakslagen som trädde i kraft den 1 juli 2019. Lagen innebär att många miljöer, som till exempel uteserveringar, busshållplatser och lekplatser, blir rökfria. För handeln innebär lagen ett krav på tillstånd för de butiker som vill sälja tobak.

En åtgärd som dessvärre inte omfattas av den nya lagen är exponeringsförbud, vilket gör att barn och unga kommer att fortsätta att exponeras för tobak i butiker.

Producentavgift på söt dryck

Svensk läsk hör till den sötaste. Ett högt intag av socker pekas ofta ut som en bidragande orsak till att övervikt och fetma ökar i stora delar av världen. 

Vi vill införa en producentavgift på sockermängden i läsk. Den skulle göra att de som producerar läsk måste betala en avgift om sockermängden i drycken är över en viss nivå. Producenten kan enkelt slippa avgiften genom att minska sockerhalten i drycken. 

Ett 40-tal länder har redan infört avgifter eller skatter på sockersötade drycker. Den samlade bedömningen i de studier som gjorts visar att det har gett önskvärt resultat och att konsumtionen av sockersötade drycker har sjunkit.

I Sverige finns ett starkt stöd från allmänheten för en politik som tydligare styr mot hälsosammare matvanor och i förlängningen minskad cancerrisk.

Rekordår i kampen mot cancer

Tack vare våra givare kunde vi under 2023 fortsätta stötta drabbade, sprida kunskap om cancer, bedriva påverkansarbete för en jämlik vård i världsklass.

Läs vår årsberättelse

Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.