Rökning och cancer

Minska risken för cancer genom att sluta röka

Minska risken för cancer genom att sluta röka

Rökning är den enskilt största påverkbara orsaken till cancer. Att inte röka är därför det bästa sättet att minska sin risk att få cancer. Det är aldrig för sent att sluta röka, cancerrisken minskar allt eftersom tiden går efter ett rökstopp.

Här kan du läsa om tobak och cancer

Fakta

 • De flesta som börjar röka gör det i tonåren då hjärnan är särskilt känslig för att utveckla beroende.
 • 6 procent i den vuxna befolkningen i Sverige röker dagligen. 
 • Rökning är ett ojämlikt hälsoproblem. Bland personer med hög utbildning röker 2 procent och bland personer med låg utbildning 12 procent. 
 • 20 procent av elever i gymnasiet årskurs 2 röker dagligen, nästan dagligen eller sporadiskt.
 • Mer än varannan rökare dör av sin rökning. I Sverige innebär det 12 000 personer per år. 

Rökning ökar risken för flera cancersjukdomar

Rökning orsakar majoriteten av all lungcancer. Men risken ökar även för ytterligare tretton cancerformer samt för hjärt- och kärlsjukdomar (Hjärt-Lungfonden) och KOL (1177). 

Varje brinnande cigarett är en liten kemisk fabrik som producerar 7000 olika ämnen. Många av dessa skadar människokroppen.

Ett 70-tal av ämnena som en brinnande cigarett producerar kan orsaka cancer. Den som röker får i sig en fjärdedel av röken. Resten sprids i omgivningen och utsätter andra för passiv rök.

Insatser från samhället för att minska rökningen har varit effektiva i Sverige. I takt med att färre röker har insjuknandet och dödsfallen på grund av rökning minskat.

Ändå insjuknar fortfarande 4500 personer varje år i Sverige i cancersjukdomar till följd av rökning. 

Men risken ökar också för andra cancerformer:

Passiv rökning och lungcancer

Även passiv rökning, eller miljötobaksrök, innebär hälsorisker. Passiv rökning beräknas orsaka mellan fem och tio lungcancerfall och cirka 400 sjukdomsfall i hjärt- eller kärlsjukdom, per år.

Illustration mobiltelefon med testet Kolla risken

Kolla risken på 5 minuter

Det här testet är för dig som vill veta mer om hur hälsosamma levnadsvanor kan minska risken för cancer.

Starta testet

Hög dödlighet bland rökare

Varannan rökare dör av sin rökning och i genomsnitt förkortar rökning livet med tio år.

Socialstyrelsen uppskattar att uppemot 12.000 personer avlider varje år på grund av rökning. Nya siffror från Cancerfonden visat att rökning orsakar 4500 cancerfall varje år. 

Förutom öka risken att avlida i en cancersjukdom innebär rökning ökad risk för :

 • hjärtinfarkt 
 • stroke
 • och kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL.

Snus

Närmare var femte man i Sverige använder tobak i form av snus och andelen kvinnor som snusar är 4 procent.

Läs mer om snus

Så blir du fri från tobak och nikotin

 • När du bestämt dig för att sluta: Förbered tobaks- och nikotinstoppet i god tid. Bestäm ett datum 1-3 veckor framåt i tiden när du vill sluta röka eller använda andra tobaksprodukter.
 • Försök ändra dina vanor under förberedelsetiden. Använd din tobak och nikotin frånkopplat dina vanliga rutiner, till exempel på andra platser eller tider.
 • Städa undan dina rutiner, som askkoppen på balkongen eller snusdosorna i kylen.
 • Sluta röka helt på stoppdagen. Ät regelbundet och var fysiskt aktiv.
 • Behöver du hjälp med tobaks- och nikotinavvänjning, vänd dig till Sluta-Röka-Linjen eller till din vårdcentral.
 • Besök 1177 för tips, råd och kontakter till vården.

Sluta-Röka-Linjen

 • Sluta-Röka-Linjen är en nationell linje som ger individuellt anpassade råd och stöd. Det går att chatta, ringa eller be dem ringa upp dig via ett kontaktformulär. Det finns möjlighet till stöd på olika språk för den som hellre tar emot stöd på ett annat språk än svenska.
 • Läs mer på slutarokalinjen.se eller ring 020-84 00 00. 

Så påverkar Cancerfonden folkhälsopolitiken

Vi väljer själva hur vi ska leva våra liv. Men politikens uppgift är att skapa förutsättningar för alla att kunna leva hälsosamt. Vi arbetar för att påverka folkhälsopolitiken, så att färre drabbas av cancer.

Varför är det viktigt för Cancerfonden att fortsätta lyfta kopplingen mellan rökning och cancer som ju många känner till idag?

Trots att rökningen minskat i omfattning de senaste 40 åren lockas varje år 10 000-tals ungdomar att börja röka.

Många av dem fortsätter i vuxen ålder och utsätter sig därmed för mycket hög risk att drabbas av lungcancer och andra lungrelaterade sjukdomar.

Både av omsorg om enskilda individer och ur ett folkhälsoperspektiv är det angeläget att minska och på sikt helt få bort användningen av tobaksprodukter. 

Vilka politiska åtgärder är viktiga för att minska antalet rökare?

Cancerfonden föreslår att

 • en konkret handlingsplan ska tas fram med tydliga delmål för att nå målsättningen om en tobaksfri generation till år 2040
 • regelbundna och betydande höjningar av tobaksskatten genomförs
 • tobaksförpackningar utformas neutralt och utan logotyper
 • exponeringsförbud införs – tobaksförpackningar ska inte synas i butik
 • regleringen av e-cigaretter ligger i linje med lagstiftningen för cigaretter och gäller e-cigaretter med och utan nikotin

Läs mer i vårt intressepoliska program


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.