Vilka grupper röker?

I Sverige använder totalt 19 procent någon form av tobaks- och nikotinprodukt dagligen och tillsammans med de som sporadiskt använder tobaks- och nikotinprodukter är det 25 procent av Sveriges befolkning.

Ett paket cigretter
Den ökande andelen kvinnliga rökare under 1960- och 1970-talen har lett till att kvinnor idag insjuknar i lungcancer i större utsträckning än män.

Den dagliga rökningen har minskat kraftigt de senaste decennierna och idag röker 6 procent av den svenska befolkningen dagligen. Ytterligare 4,5 procent röker sporadiskt.

Rökningen har minskat under de senaste decennierna, särskilt bland män. På 1960-talet rökte hälften av alla män dagligen. Sedan dess har andelen rökande män minskat successivt för att i dag vara 6 procent. 

Kvinnor rökte som mest på 1970-talet, då ungefär var tredje kvinna var dagligrökare. Under 1980-talet minskade rökningen även bland kvinnor och i dag röker lika stor andel kvinnor som män.

Den ökande andelen kvinnliga rökare under 1960- och 1970-talen har lett till att kvinnor idag insjuknar i lungcancer i större utsträckning än män. Sedan ett tiotal år avlider fler kvinnor i Sverige av lungcancer än av bröstcancer. 

Rökning är ett socioekonomiskt hälsoproblem

Rökning är inte lika vanligt i alla socioekonomiska grupper. Bland personer med kort utbildning är det 12 procent som röker, jämfört med personer med eftergymnasial utbildning där 2 procent röker.

Det är 18 procent som röker bland personer med sjukpenning eller annan aktivitetsersättning. Bland arbetssökande är det 8 procent som röker och bland personer med lägre inkomst röker 9 procent.

Rökning orsakar idag tre gånger så många cancerfall hos personer med kort utbildning som hos personer med lång utbildning.

Rökning fördelar sig även ojämnt mellan gruppen personer som är födda i Sverige och personer som är födda utomlands. 10 procent bland män födda utanför Sverige anger att de röker dagligen, medan motsvarande siffra för män födda i Sverige är 4 procent.

En ung kvinna sitter vid ett bord och framför henne ligger en dosa vitt snus. 

Unga och nikotin

Nikotin som finns i tobak är en starkt beroendeframkallande drog som för många är väldigt svår att sluta med.

Snus och e-cigaretter har vuxit i popularitet bland unga de senaste åren.  

 • De flesta som börjar röka gör det i tonåren, när hjärnan inte är färdigutvecklad.
 • Rökning bland unga har minskat stadigt sedan början på 2000-talet.
 • Andelen som röker är nu 9 procent bland elever i nian och 20 procent bland gymnasieelever. Majoriteten av dessa röker sporadiskt, men med unga är det en viktig siffra eftersom det är i ungdomsåren de allra flesta börjar med tobak och nikotin.
 • 20 procent bland elever i nian och 24 procent bland elever på gymnasiet röker e-cigaretter. Nästan hälften av gymnasieeleverna har provat e-cigaretter.
 • 13 procent bland elever i nian och 25 procent bland elever på gymnasiet snusar (nikotinsnus/vitt snus eller tobakssnus)
 • Nästan hälften av gymnasieeleverna har provat snus. 
 • Närmare var femte man i Sverige använder tobak i form av snus och andelen kvinnor som snusar är 4 procent.

Så blir du fri från tobak och nikotin

 • Förbered ditt tobaks- och nikotinstopp i god tid. Bestäm ett datum 1–3 veckor framåt i tiden när du vill sluta.
 • Försök ändra dina vanor under förberedelsetiden. Använd din tobak och nikotin frånkopplat dina vanliga rutiner, till exempel på andra platser eller tider.
 • Städa undan dina rutiner, som askkoppen på balkongen eller snusdosorna i kylen.
 • Sluta helt på stoppdagen. Ät regelbundet och var fysiskt aktiv.
 • Behöver du hjälp med tobaks- och nikotinavvänjning, vänd dig till Sluta-Röka-Llinjen eller till din vårdcentral.
 • Besök 1177 för tips, råd och kontakter till vården.

Sluta-Röka-Linjen

 •  Sluta-Röka-Linjen är en nationell linje som ger individuellt anpassade råd och stöd. Det går att chatta, ringa eller be dem ringa upp dig via ett kontaktformulär. Det finns möjlighet till stöd på olika språk för den som hellre tar emot stöd på ett annat språk än svenska.
 • Läs mer på slutarokalinjen.se och ring 020-84 00 00. 

Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.