E-cigg och vape

Ångan från elektroniska cigaretter kan innehålla ämnen som cancerframkallande aldehyder, metaller och partiklar och skada hälsan. Studier har visat att användning av e-cigaretter ökar risken för att börja röka cigaretter. Det är främst unga som använder e-cigaretter i Sverige.

Kvinna håller en e-cigarett i handen
Användningen av e-cigaretter kan skada hälsan.

Användningen av e-cigaretter kan skada hälsan

Elektroniska cigaretter (även kallade e-cigaretter, e-cigg och vape) har funnits på den svenska marknaden sedan 2010-talet. E-cigaretten är en liten apparat med batteri som innehåller en vätska som värms upp till en ånga som röks.

Innehållet i vätskorna kan variera och därför går det inte att säga generellt vad vätskorna innehåller.

Förutom nikotin kan vätskan innehålla hälsoskadliga ämnen som lösningsmedel, konserveringsmedel, aluminium, bly och andra metaller, skadliga partiklar, ämnen och kemikalier såsom aldehyder, polycykliska aromatiska kolväten och nitrosaminer.  

Studier har visat att e-cigarettanvändning ökar risken för att börja röka cigaretter. Det är inte tillräckligt mycket forskning gjord ännu på de långsiktiga konsekvenserna av e-cigaretter för att kunna dra slutsatser om det.

De akuta effekterna av att använda e-cigaretter har studerats och då har man sett att de kan rubba hjärtrytmen, försämra blodkärlens funktioner och tillfälligt höja blodtryck och puls.

Det är effekter som i förlängningen kan bidra till en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar. De kan också irritera luftvägarna och förvärra astmabesvär. 

Vilka använder e-cigaretter? 

E-cigarettanvändning är ovanlig i Sverige; 2 procent av befolkningen (16-84 år) använder e-cigaretter dagligen eller ibland. Användningen har dock ökat i rask takt bland barn och unga de senaste åren.

Bland elever i nian använder 17 procent e-cigaretter, dagligen eller ibland. Motsvarande siffra bland elever i tvåan på gymnasiet är 23 procent. 

Den unga hjärnan har ökad risk för att utveckla beroende eftersom den inte är färdigutvecklad. De flesta ungdomar som använder e-cigaretter vet inte själva om de använder med nikotin eller utan.

Det vanligt med godis- och fruktsmaker. Forskning har visat att smaktillsatser påverkar både ungas bedömning av hur farlig användningen av e-cigaretter är och deras vilja prova och använda e-cigaretter. 

Så blir du fri från tobak och nikotin

  • Förbered tobaks- och nikotinstoppet i god tid. Bestäm ett datum 1-3 veckor framåt i tiden när du vill sluta med tobak och nikotin. 
  • Ändra dina vanor under förberedelsetiden. Under tiden du förbereder ditt stopp kan du bryta dina mönster genom att använda tobak och nikotin frånkopplat dina vanliga rutiner, till exempel på andra platser eller tider. 
  • Städa undan dina rutiner, som askkoppen på balkongen eller snusdosorna i kylen. 
  • Sluta helt på stoppdagen. 
  • Ät regelbundet och var fysiskt aktiv. 
  • Behöver du hjälp med tobaks- och nikotinavvänjning, vänd dig till Sluta-röka-linjen eller till din vårdcentral. 
  • Besök 1177 för tips, råd och kontakter till vården. 

Sluta-Röka-linjen

  • Sluta-röka-linjen är en nationell linje som ger individuellt anpassade råd och stöd. Det går att chatta, ringa eller be dem ringa upp dig via ett kontaktformulär. Det finns möjlighet till stöd på olika språk för den som hellre tar emot stöd på ett annat språk än svenska. 
  • Läs mer på  slutarokalinjen.se och ring 020-84 00 00. 

Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.