Livsstil
Granskad
20 maj 2016
Sidansvarig
Elin Ramfalk
Granskning
Elin Ramfalk

Rökning

Rökning är den enskilt största påverkbara orsaken till cancer. Att inte röka är därför det bästa sättet att minska sin risk att få cancer. Det är aldrig för sent att sluta, cancerrisken minskar allt eftersom tiden går efter rökstoppet.

I takt med att färre röker har insjuknandet och dödsfallen på grund av rökning minskat. Men fortfarande insjuknar varje år cirka 6 800 personer i cancersjukdomar som är relaterade till rökning och cirka 5 200 personer avlider i cancersjukdom på grund av rökning. Det är fler liv än trafikolyckor, narkotika och självmord skördar tillsammans.

Sambandet mellan rökning och lungcancer känner de flesta till, rökning uppskattas orsaka 90 procent av all lungcancer. Men risken ökar också för andra cancerformer bland andra cancer i strupen och munhålan, i urinblåsannjurarna, magsäcken, livmoderhalsen och bukspottkörteln.

Varje brinnande cigarett är en liten kemisk fabrik som producerar 7 000 olika ämnen. Många av dessa har kända skadeeffekter på människokroppen. Ett 60-tal kan orsaka cancer. Den som röker får själv i sig en fjärdedel av röken. Resten andas ut och sprids vilket gör personer i omgivningen till passiva rökare. Passiv rökning, även kallad miljötobaksrök, under en längre period innebär samma hälsorisker som för rökaren. Varje år beräknas passiv rökning orsaka mellan fem och tio lungcancerfall och cirka 400 sjukdomsfall i hjärt- eller kärlsjukdom.

Rökning kostar samhället cirka 30 miljarder kronor årligen.


Ladda ner vår nya skrift om cancerprevention (pdf)

Hög dödlighet bland rökare

Mer än varannan rökare dör av sin rökning. I snitt förlorar varje rökare tio år av sitt liv. Socialstyrelsen uppskattar att cirka 12 000 personer avlider på grund av rökning varje år. Det innebär att rökningen står för mer än vart tionde dödsfall hos personer i Sverige. Förutom att avlida i en cancersjukdom innebär rökning stor risk att dö av hjärtinfarkt, stroke eller kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL.

Trots att rökningens risker är väl kända röker var nionde vuxen person i Sverige dagligen. Rökningen har dock minskat under de senaste decennierna, särskilt bland män. På 1960-talet rökte hälften av alla män. Sedan dess har andelen rökande män minskat successivt för att i dag vara 9 procent.

Kvinnor rökte som mest på 1970-talet, då ungefär var tredje kvinna var dagligrökare. Under 1980-talet minskade rökningen även bland kvinnor och i dag röker 11 procent av kvinnorna. Sverige är ett av de få länder i världen där fler kvinnor än män röker.

Den ökande andelen kvinnliga rökare under 1960- och 1970-talen har lett till att kvinnor i större utsträckning får sjukdomar som tidigare betraktades som typiskt manliga. Dit hör lungcancer, hjärtinfarkt och stroke. Medan lungcancerfallen minskar hos män ökar de hos kvinnor. Och sedan ett tiotal år avlider fler kvinnor i Sverige av lungcancer än av bröstcancer.

Nikotin styr bruket

Orsaken till att så många röker trots att de känner till riskerna beror bland annat på att nikotinet i tobaken är en starkt beroendeframkallande drog. Har man väl blivit beroende är det svårt att sluta.

De flesta börjar röka i tonåren och varje dag börjar cirka 45 ungdomar att röka. Det innebär omkring 16 000 nya unga rökare per år Men den som börjar då löper tre gånger större risk än andra att dö mellan 35 och 69 år. Den som börjar i högre ålder utsätter sig för dubbelt så stor risk för tidig död som icke-rökaren.

Snus

Närmare var femte man i Sverige använder tobak i form av snus. Även snus medför förhöjd risk för cancer, däribland för cancer i bukspottkörteln. Snusindustrin menar att snus ändå bör gynnas av lagstiftning och skattesatser. På så sätt skulle rökare lockas att gå över till det mer ofarliga snuset. En del forskare stöder detta resonemang, men än så länge saknas vetenskapliga belägg för att snus är ett fungerande rökavvänjningsmedel.

Andra, däribland svenska Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen, menar tvärtom att även konsumtionen av snus bör hållas på så låg nivå som möjligt. Ett argument för den ståndpunkten är att även snus är starkt beroendeframkallande, och därför leder in nya generationer i nikotinberoende.

Mer utförligt material om tobak, med bland annat de senaste forskningsrönen, finns på webbplatsen www.tobaksfakta.se. 

Fakta om rökning och cancer i Sverige

  • 6 800 personer drabbas varje år av cancer relaterad till rökning
  • 5 200 personer dör årligen i cancer orsakad av rökning

Sluta röka-linjen 

  • Alla som ringer till Sluta röka-linjen får individuella råd av specialutbildade rökavvänjare. De berättar till exempel hur man går till väga för att sluta röka. Telefonlinjen är också öppen för dem som behöver akut stöd när nikotinbegäret sätter in.
  • Ring: 020-84 00 00
  • Läs mer på slutarokalinjen.org. Där finns också en sluta-röka-logg där människor som har eller ska sluta röka eller snusa berättar för och ger stöd till varandra.