Risken med rökning

Minska risken för cancer genom att sluta röka

Minska risken för cancer genom att sluta röka

Rökning är den enskilt största påverkbara orsaken till cancer. Att inte röka är därför det bästa sättet att minska sin risk att få cancer. Det är aldrig för sent att sluta, cancerrisken minskar allt eftersom tiden går efter rökstoppet.

Fakta

 • De flesta börjar röka i tonåren och varje år börjar tiotusentals ungdomar att röka.
 • Trots att rökningens risker är väl kända röker 7 procent i den vuxna befolkningen i Sverige dagligen.
 • Mer än varannan rökare dör av sin rökning.

Rökning ökar risken för cancer

I takt med att färre röker har insjuknandet och dödsfallen på grund av rökning minskat. Men fortfarande insjuknar

 • varje år cirka 6 800 personer i cancersjukdomar som är relaterade till rökning 
 • och cirka 5 200 personer avlider i cancersjukdom på grund av rökning.

Det är fler liv än trafikolyckor, narkotika och självmord skördar tillsammans. 

Sambandet mellan rökning och lungcancer känner de flesta till, rökning uppskattas orsaka 90 procent av all lungcancer. Men risken ökar också för andra cancerformer:

Kostar 30 miljarder årligen

Varje brinnande cigarett är en liten kemisk fabrik som producerar 7 000 olika ämnen. Många av dessa har kända skadeeffekter på människokroppen. Ett 70-tal kan orsaka cancer. Den som röker får själv i sig en fjärdedel av röken. Resten andas ut och sprids vilket gör personer i omgivningen till passiva rökare.

Passiv rökning, även kallad miljötobaksrök, under en längre period innebär samma hälsorisker som för rökaren. Varje år beräknas passiv rökning orsaka mellan fem och tio lungcancerfall och cirka 400 sjukdomsfall i hjärt- eller kärlsjukdom.

Rökning kostar samhället cirka 30 miljarder kronor årligen.

Utvalda foldrar från Cancerfonden som man kan beställa.

Cancerprevention

Vad vi äter och dricker, hur vi rör på oss och om vi röker eller inte har stor betydelse för vår hälsa på kort och på lång sikt. Den här broschyren ger dig råd om vad du själv kan göra för att minska risken att drabbas av cancer.

Ladda ner

Hög dödlighet bland rökare

Mer än varannan rökare dör av sin rökning. I snitt förlorar varje rökare tio år av sitt liv. Socialstyrelsen uppskattar att cirka 12 000 personer avlider på grund av rökning varje år.

Det innebär att rökningen står för mer än vart tionde dödsfall hos personer i Sverige. Förutom att avlida i en cancersjukdom innebär rökning stor risk att dö av

 • hjärtinfarkt
 • stroke
 • eller kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL.

Trots att rökningens risker är väl kända röker 7 procent i den vuxna befolkningen i Sverige dagligen. Rökningen har dock minskat under de senaste decennierna, särskilt bland män. På 1960-talet rökte hälften av alla män. Sedan dess har andelen rökande män minskat successivt för att i dag vara 7 procent.

Lika många män som kvinnor röker i dag 

Kvinnor rökte som mest på 1970-talet, då ungefär var tredje kvinna var dagligrökare. Under 1980-talet minskade rökningen även bland kvinnor och i dag röker lika många kvinnor som män, 7 procent. 

Den ökande andelen kvinnliga rökare under 1960- och 1970-talen har lett till att kvinnor i större utsträckning får sjukdomar som tidigare betraktades som typiskt manliga. Dit hör lungcancer, hjärtinfarkt och stroke.

Medan lungcancerfallen minskar hos män ökar de hos kvinnor. Och sedan ett tiotal år avlider fler kvinnor i Sverige av lungcancer än av bröstcancer.

Nikotin styr bruket

Orsaken till att så många röker trots att de känner till riskerna beror bland annat på att nikotinet i tobaken är en starkt beroendeframkallande drog. Har man väl blivit beroende är det svårt att sluta.

 • De flesta börjar röka i tonåren och varje år börjar tiotusentals ungdomar att röka.
 • Den som börjar då löper tre gånger större risk än andra att dö mellan 35 och 69 år.
 • Den som börjar i högre ålder utsätter sig för dubbelt så stor risk för tidig död som icke-rökaren.

Läs mer om snus

Får det lov att vara en flamingo?

I många butiker har väggen bakom kassan reserverats för tobak. Den bästa platsen marknadsför den mest ohälsosamma produkten. Se vad som händer om man byter ut tobak mot något oväntat

Läs mer om experimentet

Så blir du rökfri

 • Förbered ditt rökstopp i god tid. Bestäm ett datum 1-3 veckor framåt i tiden när du vill sluta röka.
 • Försök ändra dina vanor under tiden. Till exempel kan du röka på andra tider eller andra platser än du brukar och hoppa över någon cigarett eller snus ibland.
 • Sluta helt på stoppdagen och gör dig av med all tobak.
 • Ät regelbundet och var fysiskt aktiv.
 • Behöver du hjälp med tobaksavvänjning, vänd dig till Sluta Röka-linjen eller till din vårdcentral.
 • Ladda ner appen Rökfri på rokfri.1177.se

Sluta röka-linjen

 • Alla som ringer till Sluta röka-linjen får individuella råd av specialutbildade rökavvänjare. De berättar till exempel hur du kan gå till väga för att sluta röka. Telefonlinjen är också öppen för alla som behöver akut stöd när nikotinbegäret sätter in.
 • Ring 020-84 00 00
 • Läs mer på slutarokalinjen.org. Där finns också en sluta-röka-logg där människor som har eller ska sluta röka eller snusa berättar för och ger stöd till varandra.