Frågor & svar om lungcancer

Vi på Cancerlinjen får in många frågor om lungcancer. Här ser du frågorna och våra svar på dem.

Frågor & svar

Kan man få lungcancer av passiv rökning?

Ja, att utsättas för andras rökning kan orsaka lungcancer. Mellan fem till tio lungcancerfall per år i Sverige beräknas bero på passiv rökning.

Att andas in andras tobaksrök kan också påverka hälsan på andra sätt. Till exempel ökar det risken för sjukdomar i hjärta och blodkärl.

Kan starka dofter orsaka lungcancer?

De vanligaste orsakerna till lungcancer är rökning, asbest och joniserande strålning. Det finns inga starka bevis för att starka dofter skulle påverka risken för lungcancer. 

Däremot kan starka dofter påverka lungorna hos en del personer genom att ge astma, allergi och inflammation i luftrören.

Vilken lungcancerform är dödligast?

Det som till stor del påverkar prognosen är att hur tidigt lungcancern upptäcks.

Lungcancer som har vuxit under en längre tid och har hunnit sprida sig till andra organ har betydligt sämre prognos.

Ålder och det allmänna hälsotillståndet hos den som blivit sjuk påverkar också överlevnaden.

Spridd cancer till lungorna, hur dåligt är det?

Spridd cancer till lungorna innebär att en ursprunglig cancertumör bildat dottertumörer (metastaser) i lungorna.

Många cancersjukdomar kan bilda metastaser i lungorna. Prognosen är sämre vid spridd cancer, men med forskningens framsteg kan flera leva längre i dag trots en spridd cancer.

Hur upptäcks lungcancer vanligtvis?

När läkaren misstänker lungcancer får den med symtom ofta gå igenom flera olika undersökningar. Man vill så klart röntga lungorna, men för att få en säker diagnos behövs ett prov från förändringen i lungan.

Det görs vanligtvis genom att gå ner med ett tunt rör, bronkoskop, med en kamera på. Läkaren fångar upp celler som sedan analyseras av en patolog.

Vilka är de vanligaste symtomen på lungcancer?

Det vanligaste symtomet på lungcancer är hosta eller torrhosta under längre tid.

Andra symtom är blodiga upphostningar, andfåddhet i vila, smärta i bröstkorgen, pipande eller väsande andning, lunginflammation, viktnedgång och tappad matlust.

Symtomen är ofta vanliga även vid andra sjukdomar i lungorna.

Läs mer om symtom på lungcancer

Finns det någon chans till screening?

Det finns ingen allmän screening idag, men just nu pågår en studie kring lungcancerscreening.

I studien undersöks symtomfria kvinnor i åldern 55-74 med ökad risk för lungcancer.De får genomgå en sorts skiktröntgen, lågdos-datortomografi. Det ska bli spännande att ta del av resultaten när studien är klar.  

Hur ser överlevnaden ut vid lungcancer?

21,8 procent av kvinnorna och 17,8 procent av männen som får en lungcancerdiagnos beräknas leva efter 10 år. 

Läs mer om lungcancerstatistik

Ställ din fråga till Cancerlinjen

Ställ din fråga och skicka till cancerlinjen@cancerfonden.se så återkommer vi med svar så fort vi kan. Vi svarar vanligtvis mellan 10-16 vardagar.


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.