Röntgen – Skintigrafi

Skintigrafi är en undersökning där man i blodet eller på annat sätt för in ett radioaktivt ämne som tas upp av den kroppsdel som ska undersökas.

Bilder, eller en serie bilder, tas därefter ur olika vinklar med en gammakamera som fångar upp det radioaktiva upptaget. Bilderna bearbetas sedan av en dator. Skintigrafi ger i regel mindre stråldos än en vanlig röntgenundersökning.

Skintigrafi kan ge information om formen på den undersökta kroppsdelen, dess ämnesomsättning och cirkulation.

I allmänhet har skintigrafibilderna sämre skärpa än exempelvis vanlig röntgen, datortomografi, magnetkamera eller PET, men är i regel betydligt känsligare för sjukliga förändringar som kommer i ett tidigt skede i tumörsjukdomen.

I tumördiagnostiken används skintigrafi främst vid misstanke om metastaser (dottertumörer) i skelett men också för att undersöka lever, njurar, sköldkörtel och lymfsystem.