Kvinnans besvär vid sex

Olika cancersjukdomar och behandlingen av dem påverkar kvinnans sexliv på flera sätt. Det kan handla om torra slemhinnor eller minskad sexlust. Men det finns hjälp mot dessa problem.

En man vilar huvudet mot en kvinnas nacke.
 Foto: Sandra Qvist / Scanpix

Fem frågor när din partner har cancer

Besvär hos kvinnor

Kopplat till bröstcancer

Vid cancer i bröstet opereras hela eller delar av bröstet bort och ibland görs också en operation av angränsande lymfkörtelområde i armhålan.

Kvinnobröst är för många en symbol för kvinnlighet, sexualitet och livgörande moderlighet.

Det är därför inte konstigt om ett bortopererat bröst kan störa självbilden, väcka starka känslor och leda till en form av identitetskris.

Hur det påverkar kvinnans sexualitet hänger samman med en rad faktorer, till exempel hur hennes tidigare sexualliv sett ut, hur hon ser på sin kropp, hur relationen till en eventuell partner ser ut och vilket stöd hon får av omgivningen.

Kopplat till underlivscancer

De tre vanligaste cancerformerna i underlivet är livmoderkroppscancer, äggstockscancer och livmoderhalscancer.

Betydligt mer sällsynta är de cancerformer som uppstår på blygdläppar och i slidan.

Behandlingen för dessa former av cancer är främst kirurgi. Strålning, cytostatika och/eller hormoner i olika kombinationer är andra vanliga behandlingsformer.

Hur mycket sexualiteten påverkas beror på hur utbredd cancersjukdomen är och hur den behandlas. Andra faktorer som spelar in är hur kvinnans tidigare sexualliv sett ut.

Cancer i underlivet väcker dessutom ofta starka känslor och minnen av tidigare genomgångna händelser i livet som har med barnlöshet, graviditet, abort, förlossning och sexuell erfarenhet att göra.

Det kan vara svårt att göra sig en föreställning om hur det ser ut i underlivet efter en operation.

Det blir till exempel inte ett tomt hål där livmodern tidigare fanns – de inre könsorganen är små och deras plats fylls upp av organen intill.

Be läkaren visa eller berätta hur du ser ut inuti både före och efter operationen.

Tidigt klimakterium

Efter en canceroperation kan det ta tid att vänja sig vid sin förändrade kropp. Som partner kan man stödja kvinnan i att acceptera sin kropp.

Kvinnor som får cytostatikabehandling och/eller hormonell behandling kan få som sidoeffekt att de som inte har haft sitt klimakterium kan få en för tidig menopaus, det vill säga övergångsålder.

Det kan innebära besvär i form av torra slemhinnor i slidan, värmevallningar och nattliga svettningar. Slemhinnorna i underlivet påverkas av sänkt östrogenhalt i kroppen.

Detta ses naturligt i menopaus, men ökar vid antihormonell behandling.

Fysiska aktivitet och ibland även akupunktur kan lindra vallningar.

Vanligt med torra slemhinnor

Torra slemhinnor kan orsaka problem med återkommande infektioner i underlivet och är ett hinder för penetrerande sex.

Smärta vid sex påverkar också lusten negativt. Hormonfria vaginalgeler kan ge lindring och bör sättas in tidigt.

Mer effektivt är lokalt applicerat östrogen. För kvinnor som medicinerar med så kallade aromatashämmare råder det dock osäkerhet kring huruvida lokalt östrogen påverkar östrogenhalten i blodet och hur detta i sin tur påverkar behandlingseffekten.

Vid stora problem med torra slemhinnor under behandling med aromatashämmare bör kvinnan få en remiss till en onkolog för att diskutera om lokal behandling med östrogen kan komma ifråga, alternativt byte till tamoxifen.

Lokalt applicerat östrogen går att kombinera med tamoxifenbehandling.

Råd om mjukgörande oljor, mild tvål eller tvättolja för hygien och användande av rikligt med glidmedel vid samliv är något som hör till en grundläggande information som bör ges när man sätter in antihormonell behandling.

Så påverkar kirurgi

I de flesta fall av gynekologisk cancer opereras livmodern, äggstockarna och äggledarna bort.

Så görs även i de flesta fall när urinblåsan opereras bort. Detta innebär att kvinnan kommer i klimakteriet om hon inte redan har passerat det stadiet.

I många fall kan övergångsbesvär med svettningar, värmevallningar och torra slemhinnor lindras genom hormontillskott. Slidan påverkas i de flesta fall inte av operationen, men kan i vissa fall kännas kortare än tidigare.

Nerver och blodkärl till slidan kan ha påverkats av operationen, vilket kan leda till en något förändrad känsel och blodfyllnad i underlivet vid sexuell upphetsning.

Ibland finns en rädsla för att sexualiteten försvinner om äggstockarna eller livmodern tas bort. Så är inte fallet.

Även om kvinnans viktiga könshormon östrogen minskar, behåller hon ofta sin lust och sin sexuella förmåga.

Slemhinnorna i underlivet kan bli torra och sköra, men detta kan lindras med lokal östrogenbehandling eller ett bra glidmedel/olja.

Så påverkar strålbehandling

Om kvinnan vid till exempel gynekologisk cancer, tarmcancer eller urinblåsecancer har fått strålbehandling (flera olika former förekommer) kan slidans vävnader bli ömma och irriterade.

Slemhinnorna känns torra och slidväggarna mister kanske sin förmåga att utvidga och töja sig som de annars gör vid sexuell upphetsning.

Slidan kan efter strålningen ha fått ärrbildningar som, om man inte försiktigt töjer den, kan leda till att slidan blir trängre och mindre elastisk.

En metod att motverka sammanväxningar är att använda sig av en vaginalstav, dilatator. Du kan få råd och instruktioner angående dilatatorer av din läkare eller sjuksköterska.

Glidsalva i form av en silikonbaserad, oparfymerad gel minskar problem med torrhet i slidan och ömheten kan lindras med lokalbedövande gel.

Lokalbedövande gel ska användas i samråd men någon som har sexologisk kompetens, för att säkerställa att kvinnan inte gör något våld på sig själv som ger problem i förlängningen.

Glidsalva och lokalbedövande gel stryks på runt slidöppningen. Vid samlag då penis riskerar att få minskad känsel kan en kondom som är insmord med gel användas.

Då kvinnor fått strålbehandling mot bäcken och slida och behandlas med östrogen i tablettform ska ändå lokalt östrogen erbjudas.

Detta beror på att östrogenreceptorer i slidans slemhinna blir påverkade av strålbehandlingen och inte har samma förmåga att ta upp östrogenet från blodbanan.

Så påverkar cytostatikabehandling

Cytostatikabehandling kan medföra att kvinnans äggstockar minskar produktionen av könshormoner och att ägglossningen upphör.

Hos yngre kvinnor kan dock både ägglossningar och menstruationer återkomma en tid efter avslutad behandling. Därför är det viktigt att använda preventivmedel under behandlingen.

Vid cytostatikabehandling kan slemhinnorna i slidan påverkas så att de känns torra och sköra.

Hjälpmedel för kvinnor

Torra och sköra slemhinnor i underlivet kan lindras med lokal östrogenbehandling. En glidsalva i form av silikonbaserad, oparfymerad gel minskar problem med torrhet i slidan.

Ömheten kan lindras om kvinnan använder en lokalbedövande gel, exempelvis tvåprocentig xylocaingel.

Lokalbedövande gel ska användas i samråd men någon som har sexologisk kompetens, för att säkerställa att kvinnan inte gör något våld på sig själv som ger problem i förlängningen.

Både glidsalva och gel kan köpas på apotek. 

Dilatator, vaginalstav, är ett cylinderformat plaströr som utvidgar och tänjer slidan.

Du kan få råd och instruktioner angående vaginalstav av till exempel din gynekolog efter behandlingen.

Stavformade vibratorer är också ett alternativ som en del kvinnor väljer.

Intimhjälpmedel

Det finns en stor mängd hjälpmedel av mycket varierande kvalitet som kan köpas i olika specialbutiker, på apotek och via internet.

Besök gärna någon butik med kunnig personal som kan visa olika alternativ så att du hittar det som passar dig.

Använd oparfymerade och gärna ekologiskt producerade glidmedel.


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.