Mannens besvär vid sex

Olika cancersjukdomar och behandlingen av dem kan påverka mannens sexliv på flera sätt. Det kan handla om erektionsproblem eller minskad sexlust. Men det finns hjälp mot dessa problem.

Besvär hos män

Kopplat till prostatacancer

Prostatacancer kan behandlas på flera olika sätt beroende på hur utbredd och aggressiv den är. Ibland behövs ingen behandling alls.

Ofta finns det olika behandlingsmöjligheter att väja mellan för en enskild man. Deras påverkan på sexlivet kan vara en av många faktorer som styr valet av behandling.

Om prostatakörteln opereras bort är risken stor att erektionsförmågan försämras kraftigt eller förloras helt. Ofta kan det återhämta sig successivt under ett par år efter operationen.

Hur mycket erektionsförmågan återhämtar sig beror delvis på hur stor cancern är, om nervsparande kirurgi kan göras, dels på hur god erektionsförmågan var före operationen.

Det finns flera olika behandlingar för sviktande erektion: tabletter, kräm att smörja på penisen, stift att föra in i urinröret, injektioner i svällkropparna och vakuumpump.

Det finns också möjlighet att få en så kallad erektionsprotes inopererad.

Efter operationen finns förmågan till orgasm kvar, även om erektionen inte fungerar som tidigare.

Utlösningen kommer att bli ”torr”, det vill säga att det inte kommer ut någon sädesvätska. Hos en del män kommer det istället några droppar urin.

Urinläckage är vanligt de första månaderna efter en operation. Några får bestående urinläckage. Läckaget kan indirekt påverka sexlusten.

Alla som opereras för prostatacancer blir infertila, det vill säga att de inte kan göra en kvinna med barn vid ett samlag.

Kopplat till testikelcancer

Testikelcancer i tidiga stadier botas genom att den sjuka testikeln opereras bort. Samtliga män ska erbjudas att frysa in spermier innan operationen genomförs.

Om cancern har hunnit sprida sig blir cytostatikabehandling och ibland även strålbehandling aktuellt.

Ibland kompletteras behandlingen med att lymfkörtlar i bukhålan tas bort.

Sexualiteten rent fysiskt brukar inte påverkas särskilt mycket efter att en testikel har tagits bort. Den kvarvarande testikeln kan ofta producera tillräckligt mycket manligt könshormon, testosteron.

I sällsynta fall tas båda testiklarna bort, men det innebär inte att mannens sexualitet eller övriga liv behöver påverkas negativt, eftersom det finns möjlighet att ge manligt könshormon som behandling efteråt.

Psykologiskt kan det ändå påverka att ha fått cancer i ett organ som är så starkt förknippat med manlighet.

Vid operation i buken kan nerver som styr utlösningen skadas. Sperman rinner då in i urinblåsan istället för ut genom penis, så kallad torr utlösning.

Urinen kan då ha en annorlunda färg på grund av sädesvätskan. Förändringen är ofarlig och förväntad.

Upplevelsen vid orgasm förändras något och mannen blir steril.

Kopplat till peniscancer

Vid peniscancer kan du behöva genomgå operation för att ta bort tumören på ollonet eller göra en hudtransplantation.

Behandlingarna påverkar inte förmågan att få stånd. Vid en hudtransplantation blir ofta känseln i ollonet sämre. Vid operation tycker en del män att känseln blir sämre medan andra upplever att känseln blir bättre.

Vid större tumörer kan hela ollonet behöva tas bort. Operationen gör att penis blir kortare och känseln blir sämre, men det påverkar inte förmågan att få stånd.

Om cancertumören är mycket stor kan hela penis behöva opereras bort.

Psykologiskt kan det förändrade utseendet av penis påverka den sexuella lusten. Nedsatt känsel kan också påverka sexlivet negativt.

Så påverkar strålbehandling

Strålbehandling vid prostatacancer brukar inte direkt efter behandlingen påverka erektionsförmågan lika mycket som en operation, undantagsvis för om man samtidigt ger hormonbehandling.

Försämringen kommer mer gradvis under flera år.

Omkring hälften av de män som före strålbehandlingen har en god erektion behöver inom ett par år någon form av hjälpmedel för att få tillräckligt bra erektion för att kunna genomföra samlag.

Större delen av männen blir infertila efter att ha strålbehandlats för prostatacancer.

De flesta män som får hormonbehandling under en period före och efter strålbehandlingen förlorar den sexuella lusten och funktionen under åtminstone ett år.

Många av dem återfår inte samma sexuella funktion efteråt. Strålbehandling ger sällan urinläckage, men ibland besvär från ändtarmen och tätare behov av att kissa.

Läs mer om strålbehandling

Så påverkar brakyterapi

Om du fått behandling i form av permanent implantation av jodkorn (brakyterapi med ”seeds”) i prostatakörteln bör du använda kondom under en period efteråt – diskutera med din läkare.

Spridd prostatacancer behandlas vanligen genom att man blockerar produktionen av det manliga könshormonet testosteron, kastrationsbehandling, antingen med injektioner av läkemedel (GnRH-analoger) eller genom att testiklarna opereras bort.

De flesta män förlorar sin sexuella lust när det manliga könshormonet försvinner.

Sexuell lust och förmåga försvinner för många men erektionsläkemedel i form av injektion kan ge effekt.

Många män får värmevallningar och svettningar precis som kvinnor i klimakteriet.

Om spridningen av cancern är begränsad kan man ge hormonbehandling med tabletter istället.

De påverkar inte sexlivet lika mycket som kastrationsbehandling; en del män märker ingen skillnad alls.

Läs mer om brakyterapi

Läkemedel och hjälpmedel för män

För män med delvis har svårt att få erektion brukar behandling med tabletter fungera bra.

De ger inte automatiskt erektion, men kan förbättra en erektion som redan har börjat. Sexuell stimulering är alltså nödvändig för god effekt.

Tabletterna behöver provas vid upprepade tillfällen innan effekten kan utvärderas. Uppföljning och fortsatt rådgivning är viktigt.

Det finns tabletter både för användning vid behov och för daglig dosering, men alla de olika preparaten har samma verkningsmekanism.

Inget av dem ingår i högkostnadsskyddet.

Tabletter mot erektionsproblem får absolut inte kombineras med nitroglycerinpreparat, som bland annat ges vid kärlkramp.

Intimhjälpmedel

Det finns en stor mängd hjälpmedel av mycket varierande kvalitet som kan köpas i olika specialbutiker, på apotek och via internet.

Besök gärna någon butik med kunnig personal som kan visa olika alternativ så att du hittar det som passar dig.

Använd oparfymerade och gärna ekologiskt producerade glidmedel.

Injektioner

För män som inte får önskad effekt av tabletter, eller som av någon anledning inte kan använda sig av tablettbehandling, är ofta injektioner den bästa behandlingen.

Mannen får lära sig att själv injicera läkemedlet in i penisens svällkroppar när han vill få erektion.

Det är inte så obehagligt som det låter, men det krävs förstås en del träning innan det fungerar bra.

Ett alternativ för dem som inte vill eller kan ge sig injektioner, är att föra in liknande läkemedel i urinröret.

Pubisring och vaccumpump

Med en pubisring kan man hjälpa blodet att fylla upp penis svällkroppar och penisen blir styvare.

Om den egna blodtillförseln till penisen inte är tillräcklig för att denna metod ska fungera, kan man använda en särskild pump för att dra ut blodet i penisen, vakuumpump.

En cylinder placeras över penis och med hjälp av pumpen bildas ett undertryck som fyller svällkropparna med blod, vilket ger erektion.

Erektionen behålls sedan genom att en pubisring placeras runt penisroten. Efter stimulering så kan den dras år hårdare så blodet stannar kvar.

Om ingen av de ovanstående metoderna fungerar, kan konstgjorda svällkroppar opereras in i penis, penisimplantat.


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.