Biopsier

Genom att ta ett prov av själva tumören och undersöka det i mikroskop ser man om den är godartad (benign) eller elakartad (malign). Provet kallas biopsi på fackspråk.

Provet kan tas med en tunn nål där celler sugs ut via nålen. Cellerna stryks sedan ut på en glasplatta som torkas och färgas så att cellerna syns i mikroskop. Provtagningen är inte smärtsam och utförs i regel utan lokalbedövning. Ibland använder läkaren ultraljud för att styra nålspetsen till tumören.

Man kan också använda en något grövre nål. Då får man ut en liten vävnadsbit som kan undersökas i mikroskop. Huden brukar bedövas innan.

Det är också vanligt att operera bort en bit av den misstänkta tumörvävnaden. Vävnadsprovet skärs därefter i tunna skivor, färgas och granskas i mikroskop. Det kallas PAD – patologisk anatomisk diagnos.

Granskad 11 juli 2018
Granskare
Jan Zedenius
Docent, Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm och bitr. vetenskaplig sekreterare, Cancerfonden
Sidansvarig
Helena Torsler Andersson
Kommunikatör och leg. sjuksköterska/ Cancerfondens informations- och stödlinje