Biobanker

En del av de prover du lämnar i vården, som blodprov eller vävnadsprov, kan komma att sparas i en så kallad biobank. Biobanken finns för att kunna se till att din vård blir så bra och säker som möjligt. 

Fakta

  • I Sverige har vi en biobankslag som reglerar hur identifierbara prover får samlas in, sparas och användas på ett sätt som respekterar människors integritet.
  • En ny biobankslag (2023:38) gäller från 1 juli 2023 med samma mål som tidigare. Största skillnaden är att patienter nu inte behöver lämna ett aktivt medgivande, men ska informeras av vården att proverna kan komma att sparas. 

Vad är en biobank?

En biobank är som ett stort lager där en del prover från vården sparas. Det kan vara blodprov eller vävnadsprov som tas när du får vård.

Varje prov kan kopplas till en specifik person och du ska få information om att prov kan komma att sparas i en biobank.

Det finns regler och lagar som bestämmer hur proverna får sparas och användas.

Prov i en biobank
Den främsta anledningen till att spara prover i en biobank är att kunna ge bästa möjliga vård. Foto: Åsa Forsberg 

Varför sparas prover i en biobank?

Proverna sparas i biobanken av olika anledningar. Den främsta anledningen är för att kunna ge dig bästa möjliga vård.

Ibland kan det vara nödvändigt att undersöka ett prov igen om behandlingen inte fungerar som den ska. Genom att jämföra sparade prover med nya prov kan man också kontrollera om tidigare analyser eller diagnoser var korrekta.

Proverna används också för att utbilda vårdpersonal och för att förbättra vården och kvaliteten inom vården.

Dessutom kan de vara till hjälp i forskningsstudier för att bidra till att förebygga och behandla sjukdomar.

Det är viktigt att notera att all forskning som använder proverna måste godkännas av Etikprövningsmyndigheten.

Proverna kan även användas för att testa och utvärdera olika produkter som kan användas inom vården, till exempel insulinmätare eller mikroskop.

Ibland kan proverna också användas för att utreda om något har gått fel i vården och du har blivit skadad. Om du misstänker att så har skett kan du själv eller din anhöriga anmäla skadan.

Ny biobankslag – samma regler över hela landet

Den nya biobankslagen träder i kraft 1 juli 2023 och samma regler i hela landet.

Ett nationellt projekt, lett av Biobank Sverige, kommer hjälpa till med införandet av lagen. Varje region har utsett en kontaktperson som kommer att vara länken mellan projektet och regionen.

Förändringar i lagen

Det har funnits en biobankslag länge och en av de stora förändringarna i den nya lagen, som gäller från 1 juli 2023, är att:

  • Det inte längre krävs ett särskilt samtycke för att samla in och bevara prov i en biobank om du redan har samtyckt till vården enligt patientlagen eller tandvårdslagen och fått information enligt biobankslagen.
  • Det betyder att om du har sagt ja till att få vård behöver du inte ge ett extra samtycke för att dina prov ska sparas i en biobank.
  • En viktig del av lagen är att vården måste informera dig om att provet kan samlas in och bevaras i en biobank, och varför det görs.
Kylskåp i en biobank
Biobankslagen säger att du har rätt att få information om att ditt prov kan komma att sparas i en biobank. Foto: Åsa Forsberg

Ändra vad dina prover används till

Du har rätt att begränsa vad ditt sparade prov får användas till.

Det är viktigt att noga tänka igenom vad det innebär innan du bestämmer dig för att förstöra ett prov, för när det väl är förstört kan man inte få tillbaka det.

Så ändrar du hur proven får användas

För att ändra vad dina prover får användas till behöver du fylla i en blankett som heter "E1. Ändring av samtycke". Du kan ladda ner den hos Biobank Sverige.
Till Biobank Sveriges hemsida

När du har fyllt i blanketten skickar du den med posten till regionen där dina prover togs. Adresserna hittar du h Biobank Sverige.
Till Biobank Sveriges hemsida

Om du tog provet hos en privat vårdgivare måste du kontakta dem för att få information om hur du ska göra.

I en del regioner kan du ändra vad proven får användas till genom att logga in på 1177. Klicka på Alla övriga tjänster under rubriken Övriga tjänster. Skrolla ner och klicka på "Samtycke prov i biobank". Till 1177.se 

Om du deltar i en forskningsstudie och vill ändra ditt samtycke måste du prata med den forskare som ansvarar för studien.

Skydd av personuppgifter och prover

Proverna i biobanken skyddas noggrant så att ingen obehörig kan komma åt dem. Personuppgifter som hör till proverna sparas också på ett säkert sätt.


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.