Alkohol bakom många cancerfall

Lite rödvin var dag är bara nyttigt. Eller? Varje år orsakar alkohol flera tusen cancerfall i Sverige. Men många känner inte till sambandet. Det är hög tid att ändra på det.

Fakta

  • Globalt sett orsakas ungefär 5 procent av alla dödsfall i cancer av alkohol.
  • Alkohol bidrar till cancer på en mängd olika sätt. Bland annat bildas ämnet acetaldehyd när etanol bryts ned i kroppen, vilket är direkt toxiskt och cancerframkallande. 

  • Alkohol innehåller dessutom stora mängder kalorier. Hög konsumtion leder därför lätt till övervikt, vilket i sin tur ökar risken för cancer.

Att cigarettrökning är den enskilda faktor som orsakar flest dödsfall i cancer är numera ett välkänt faktum. Den näst viktigaste riskfaktorn är i höginkomstländer fetma och övervikt, enligt vissa beräkningar.

Enligt andra studier är det alkoholkonsumtion som tar andraplatsen bland de riskfaktorer som går att undvika.

Trots att en stor del av världens befolkning inte alls dricker alkoholhaltiga drycker, har forskare beräknat att cirka 5 procent av alla dödsfall i cancer, globalt sett, orsakas av alkohol.

I en färsk studie av invånare i åtta europeiska länder uppskattades 10 procent av alla nya fall av cancer hos män vara orsakade av alkohol och 3 procent hos kvinnor.

Sverige var inte med i studien, men överfört till svenska förhållanden skulle dessa siffror innebära att cirka 3 000 fall av cancer hos män och drygt 800 hos kvinnor orsakas av alkohol – varje år.

Starka bevis finns för att alkohol kan orsaka cancer i:

  • Bröst (hos kvinnor)
  • Tjock- och ändtarm
  • Munhåla
  • Svalg
  • Struphuvud
  • Matstrupe
  • Lever

Många omedvetna

Samtidigt är många omedvetna om att alkohol ökar risken för cancer. En enkätundersökning med EU-invånare visar dessutom att sambandet är mer okänt i Sverige än i många andra EU-länder.

Inte ens var fjärde svensk var säker på att det fanns en koppling mellan alkohol och cancer, jämfört med över 55 procent i Frankrike och Rumänien.

En annan undersökning som Cancerfonden lät göra våren 2012 visade lite bättre resultat – men även här trodde varannan att mängden alkohol inte påverkar risken att insjukna i cancer.

Stärkt samband under 2000-talet

Redan 1988 fastslog WHO:s forskningsorganisation International Agency for Research in Cancer, IARC, att alkohol är cancerframkallande för människor. Då fanns vetenskapliga bevis för att alkohol kan orsaka cancer i mun, svalg, struphuvudmatstrupe och lever.

Under 2000-talet har sambandet stärkts för flera vanliga cancerformer, och i IARC:s rapport från 2010 omfattas även tjock- och ändtarmscancer och bröstcancer hos kvinnor.

Det finns dessutom vissa bevis för en koppling till bukspottkörtelcancer, och misstankar om ett samband med flera andra cancerformer.

Orsakar cancer på flera sätt

Alkohol bidrar till cancer på en mängd olika sätt. Det ämne som bildas när etanol bryts ned i kroppen, acetaldehyd, är direkt toxiskt och cancerframkallande. Alkoholintag är dessutom ett effektivt sätt att få i sig stora mängder kalorier.

Hög konsumtion leder lätt till övervikt, vilket i sin tur ökar risken för cancer. Risken för levercancer ökar i och med att ett rikligt drickande kan ge fett- och skrumplever.

Ökat intag ökar risken

Det behövs inget missbruk, eller ens riskbruk, för att cancerrisken ska öka. Den stora riskökningen för flera cancerformer uppkommer visserligen vid en relativt hög konsumtion.

Men åtminstone när det gäller bröstcancer ökar den redan vid ett glas per dag och växer successivt med ökat intag. Det finns alltså ingen ”säker” alkoholkonsumtion med avseende på cancerrisk.

Det är mängden alkohol som är avgörande.

Vilken dryck man väljer – öl, vin eller starksprit – verkar inte heller spela någon roll. Det är mängden alkohol som är avgörande. Säkrast är att inte dricka alkohol alls.

Den kvinna som ökar sitt intag med ett så kallat standardglas per dag, ökar sin risk för till exempel bröstcancer med mellan 7 och 10 procent, enligt olika studier.

Risken för cancer i mun, svalg och strupe ökar väsentligt mer vid högt intag, men eftersom bröstcancer är den vanligaste av dessa cancerformer, är antalet bröstcancerfall orsakade av alkohol också fler.

Omkring 4–5 procent av all bröstcancer orsakas av alkohol, vilket betyder att ungefär 300 kvinnor i Sverige årligen får bröstcancer på grund av sitt alkoholbruk.

Överdrivet fokus på fördelar

Över 200 sjukdomsdiagnoser är kopplade till alkohol på så sätt att risken ökar med konsumtionen. Det finns dock studier som visar att måttligt alkoholintag kan minska risken för hjärtinfarkt, stroke och diabetes.

Rapporter om alkoholens positiva effekter är flitigt omskrivna i medierna, och många människor har tagit till sig dessa som ett stöd för att ett ”kontinentalt” drickande är nyttigt.

Positiva effekter från medelåldern och uppåt

Men eventuella positiva hjärt-kärleffekter gäller bara från medelåldern och uppåt, och mycket små mängder räcker: För en man i 70-årsåldern ett knappt standardglas om dagen, för en kvinna mindre än ett halvt – motsvarande ett par matskedar vin.

Den man eller kvinna som konsumerar mer alkohol än två respektive ett standardglas per dag har däremot ökad risk även för hjärt-kärlsjukdom och diabetes. Alkohol kan alltså inte rekommenderas som medicin eller prevention.

Det är dessutom onödigt med tanke på att det finns andra, helt ofarliga metoder att minska sin risk för hjärt-kärlsjukdomar och diabetes – som att sluta röka, röra sig mer och äta hälsosammare.

Så orsakar alkohol cancer

Acetaldehyd

När alkohol bryts ned i kroppen bildas ämnet acetaldehyd, som verkar cancerframkallande på flera sätt. Ämnet skadar arvsanlagen genom att orsaka mutationer och hämma reparationen av skador i arvsmassan.

I munhåla och tarm bryts alkohol ned till acetaldehyd av bakterier och halterna blir höga. Acetaldehyd är skadligt för slemhinnan och leder till celldöd. Detta orsakar tillväxt av nya slemhinneceller, vilket ökar risken för förstadier till cancer.

Andra ämnen

Alkohol bryts ned av enzymet CYP2E1. Då bildas fria syreradikaler som också skadar arvsanlagen. CYP2E1 bryter även ned andra substanser, till exempel i cigarettrök, till cancerframkallande ämnen.

Den som dricker ofta har mer av enzymet och högt alkoholintag förstärker därmed rökningens skadliga effekt.

Immunsystemet

Alkohol försvagar immunförsvarets ”mördarceller”, NK-celler. De är viktiga för att känna igen och döda tumöromvandlade celler.

Övervikt

Alkoholhaltiga drycker innehåller mycket kalorier och ökar risken för övervikt och fetma, som i sin tur ökar risken för cancer.

Hormoner

I bröst verkar alkohol på flera sätt. Bland annat påverkar alkohol hormonsystemet, och gör bröstkörtlarna känsligare för östrogen. Andelen körtelvävnad ökar, vilket ökar risken för cancer.

Etanol, den form av alkohol som finns i drycker, är ett lösningsmedel som påverkar cellmembran. Det gör det lättare för andra cancerframkallande ämnen att tränga in i cellerna.

Det är ännu en förklaring till att den skadliga effekten av tobak förstärks av alkohol.

Levern

Hög alkoholkonsumtion kan orsaka fettlever, leverinflammation och skrumplever, vilket ökar risken för levercancer.

Läs mer om alkohol och cancer här