Frågor & svar om alkohol och cancer

Alkohol är en speciell vara av många anledningar. Konsumtion både ökar risken för och ett flertal sjukdomar. Samtidigt finns det mycket mytbildning kring alkohol, som att ett glas rödvin om dagen är nyttigt. Här reder vi ut några vanliga frågor i ämnet.

Ett glas vin
Varje år drabbas 1 300 svenskar av cancer som kan relateras till alkoholkonsumtion.

Är alkohol cancerframkallande?

Ja. Att alkohol kan förknippas med hälsorisker känner de flesta till. Men att det finns ett samband mellan alkohol och cancer är mindre känt.

Varje år drabbas 1 300 svenskar av cancer som kan relateras till alkoholkonsumtion. För den som vill minska sitt drickande finns stöd att få. 

Hur påverkas kroppen av alkohol långsiktigt?

Den kortsiktiga effekten av att dricka alkohol är tydlig – du kan bli berusad. När du är berusad ökar risken för att du ramlar, är med om en olycka eller hamnar i en våldsam situation.

Dagen efter att du druckit kan du också drabbas av fysiska och psykiska symtom som illamående, hjärtklappning, svettningar och ångest.

Hur kroppen påverkas av alkohol på längre sikt är inte lika tydligt, men faktum är att alkoholkonsumtion kan påverka din hälsa negativt och leda till en lång rad sjukdomar.

Bland de vanligaste finns hjärtsjukdomar och högt blodtryck, leversjukdomar, psykisk sjukdom och cancer. 

Vad händer i kroppen när jag dricker? 

Alkoholen passerar genom magsäcken, tarmarna och levern. Här finns enzymer som jobbar hårt för att bryta ned alkoholen.

Den alkohol som enzymerna inte hinner bryta ned fortsätter vidare ut i blodet. Hur bra kroppen är på att bryta ner alkohol varierar mellan olika personer. 

När alkohol bryts ned i kroppen bildas ämnet acetaldehyd, ett ämne som är både giftigt och cancerframkallande. Acetaldehyden ligger bakom en stor del av alkoholens långsiktigt negativa effekter på kroppen. 

När ökar risken för cancer?

Ju mer alkohol du dricker, desto högre är risken att drabbas av flera olika cancerformer.  Risken för bröstcancer ökar till exempel redan vid ett glas vin om dagen.

Även personer som har en låg eller måttlig konsumtion kan drabbas av alkoholrelaterad cancer. 

Kopplingen mellan alkohol och cancer är starkast när det kommer till bröstcancer, lever- och gallvägscancer, matstrupscancer och tjock- och ändtarmscancer

Finns det hälsofördelar av att dricka alkohol?  

Du kanske har hört att ett glas rödvin om dagen kan vara bra för hjärthälsan? 

Det finns en del studier som visar att en låg till måttlig konsumtion av alkohol höjer det så kallade goda kolesterolet, HDL, men mekanismerna bakom det är inte klarlagda.

Regelbunden fysisk aktivitet är ett mer hälsosamt sätt att öka det goda kolesterolet.  

Det finns även studier som visat på att måttlig alkoholkonsumtion minskar risken för hjärtinfarkt men där den möjliga skyddande effekten vägs upp av riskökningen att drabbas av andra hjärt-kärlsjukdomar som stroke, hjärtsvikt och dödlig aortaaneurysm. 

Är det farligare att dricka alkohol samtidigt som jag röker? 

Ja, alkoholkonsumtion i samband med rökning ökar risken för cancer, framför allt huvud-halscancer och munhålecancer.

Det beror på att enzymet CYP2E1 som bryter ner alkoholen gör det lättare för de skadliga kemikalierna i cigarettröken att passera mun och hals och nå blodomloppet.

Den som dricker ofta har mer av enzymet och högt alkoholintag förstärker därmed rökningens skadliga effekt.

Man häller upp öl
Alkohol skadar immunsystemet, och därmed vårt försvar mot cancer.

Hur ökar alkohol risken för cancer?

 • Acetaldehyd orsakar mutationer som skadar cellernas DNA på ett sätt som ökar risken för tumörer. Acetaldehyd skadar även slemhinnan i munhåla och tarm. Det kan leda till celldöd, vilket i sin tur ökar risken för cancer. 
 • När alkohol bryts ned bildas fria syreradikaler som också kan skada arvsanlagen. 
 • Alkohol skadar immunsystemet, och därmed vårt försvar mot cancer. 
 • Alkohol innehåller en stor mängd kalorier som ökar risken för övervikt och fetma, vilket också ger en förhöjd risk för cancer.
 • Hormonsystemet påverkas av alkohol genom att bröstkörtlarna blir känsligare för östrogen. Körtelvävnaden ökar och med det risken för cancer. 
 • Etanol (den alkohol som finns i drycker) gör det lättare för andra cancerframkallande ämnen att tränga in i cellerna. 
 • Hög konsumtion av alkohol kan leda till leverinflammation, skrumplever och fettlever, som ökar risken för levercancer. 

 Hur slutar jag dricka alkohol?

Det finns alltså ingen ”säker” nivå när det kommer till alkoholkonsumtion. Det säkraste är helt enkelt att inte dricka alls. Men är det så enkelt?

Om du utvecklat ett beroende kan du behöva professionell hjälp för att sluta. Du kan till exempel vända dig till alkohollinjen.se eller kontakta din vårdcentral.

Att ta stöd från familj och vänner är bra. Men det går också att ändra sina vanor på egen hand. 

Här är några tips:

 • Börja med att skriva ned situationer då du dricker alkohol på ett sätt som känns problematiskt. När du blir medveten om dina mönster kan det bli lättare att förändra dem. 
 • Fundera på om du låtit bil att göra något du borde eller sett fram emot på grund av ditt drickande. Det kan tydliggöra vad du går miste om på grund av alkoholen. 
 • Sätt upp mål. För den som vill förändra ett beteende kan ett tydligt mål vara hjälpsamt. Målet kan vara kortsiktigt eller långsiktigt. 
 • När du bestämd dig för att ändra dina vanor kan det vara bra att inleda med en helt nykter period, exempelvis en vit månad. Efter det kan det vara lättare att ändra vanor på längre sikt. 
 • Fundera på situationer och i vilket sällskap du riskerar att dricka för mycket. Ha en plan inför dessa situationer. Vad ska du dricka i stället för alkohol? Finns det personer som du kan ty dig till? 

Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.