Foto: Melker Dahlstrand
Nyheter
Publicerad
18 feb 2016
Författare
Lars-Gunnar Ericson

Stor risk att unga börjar röka efter domslut om e-cigaretter

I onsdags meddelade Högsta förvaltningsdomstolen att e-cigaretter som innehåller en viss mängd nikotin inte ska betraktas som läkemedel. Något som kammarrätten tidigare ansett och därmed gett Läkemedelsverket rätt att stoppa försäljningen. Då e-cigaretter riskerar att underhålla rökbeteendet och bli en inkörsport till såväl nikotinberoende som tobaksrökning ser Cancerfonden beslutet som djupt olyckligt.

Vår hållning är att e-cigaretter med nikotin ska regleras på samma sätt som läkemedel. Det ligger nu hos regering och riksdag att genomföra en lagändring som gör detta möjligt.

E-cigaretterna får i och med beslutet förnyad livskraft i ett lagmässigt vakuum, där varken läkemedelslagen eller tobakslagstiftningen täcker e-cigaretterna. Konsekvensen blir att en produkt som på goda grunder kan ses som en inkörsport till tobaksrökning nu fritt fram kan säljas helt utan åldersgräns.

I förra årets Cancerfondsrapport skriver vi om den lömska marknadsföring som omgärdar 
e-cigaretterna. Exempelvis förekommer rökvätskor till e-cigaretter i en rad lockande smaker, som bubbelgum, choklad, popcorn, cola och belgiska våfflor. Förutom detta riktas reklam för produkterna tydligt mot ungdomar.

Tobaksjätten Philip Morris uppköp av företaget Nicocigs Ltd, den största tillverkaren av
e-cigaretter i Storbritannien, visar på tobaksbolagens stora intresse för så kallad tobaksfri rökning. Risken är att marknadsföringen, tillsammans med budskapet om att e-cigaretter är ett ofarligt sätt att röka, kan locka in unga i nikotinberoende och rökning.

Cancerfonden anser:

  • Att e-cigaretter med nikotin ska regleras på samma sätt som läkemedel
  • Att alla e-cigaretter ska omfattas av samma begränsningar som tobaksvaror avseende exempelvis åldersgräns, marknadsföring och bruk i offentliga miljöer.
  • Att det behövs mer forskning kring e-cigaretters påverkan på hälsa och rökbeteende.

Läs gärna mer om e-cigaretter i kapitlet om prevention i Cancerfondsrapporen 2015

Lars-Gunnar Ericson

Opinionsansvarig

Visa fler