E-cigg och vape

Användningen av e-cigaretter kan skada hälsan. Ångan från elektroniska cigaretter kan innehålla skadliga ämnen till exempel cancerframkallande aldehyder, irriterande ämnen, metaller och partiklar.

Kvinna håller en e-cigarett i handen
Användningen av e-cigaretter kan skada hälsan.

E-cigaretter har ingen reglering i hur de får smaksättas och det är vanligt med godis och fruktsmaker.

Barn och unga har rätt att skyddas från tobaks- och nikotinprodukter, som de dessutom har större riska att bli beroende av på grund av att deras hjärna inte ännu är färdigutvecklad.

Det går inte att lämna snuset och andra nikotinprodukter vid sidan av diskussionen om tobakspolitiken, dels på grund av de hälsorisker snuset medför men också för att vårt EU-medlemskap kräver en sammanhållen tobakspolitik. 

Så blir du fri från tobak och nikotin

  • Förbered ditt tobaks- och nikotinstopp i god tid. Bestäm ett datum 1–3 veckor framåt i tiden när du vill sluta.
  • Försök ändra dina vanor under förberedelsetiden. Använd din tobak och nikotin frånkopplat dina vanliga rutiner, till exempel på andra platser eller tider.
  • Städa undan dina rutiner, som askkoppen på balkongen eller snusdosorna i kylen.
  • Sluta helt på stoppdagen. Ät regelbundet och var fysiskt aktiv.
  • Behöver du hjälp med tobaks- och nikotinavvänjning, vänd dig till Sluta-Röka-Llinjen eller till din vårdcentral.
  • Besök 1177 för tips, råd och kontakter till vården.

Sluta-Röka-Linjen

  •  Sluta-Röka-Linjen är en nationell linje som ger individuellt anpassade råd och stöd. Det går att chatta, ringa eller be dem ringa upp dig via ett kontaktformulär. Det finns möjlighet till stöd på olika språk för den som hellre tar emot stöd på ett annat språk än svenska.
  • Läs mer på slutarokalinjen.se och ring 020-84 00 00. 

Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.