Alkohol och cancer

Minska risken för cancer med måttlig alkholkonsumtion

Minska risken för cancer med måttlig alkholkonsumtion

Navigera inom sidan

  Alkohol ökar risken för flera olika cancerformer. Det finns ingen säker alkoholkonsumtion med avseende på cancerrisk. Ju högre intag, desto större är risken. För att minska risken att drabbas av cancer är det bäst att inte dricka alkohol alls.​

  Fakta

  • 3 800 fall av cancer är relaterade till alkoholkonsumtion.
  • Ca 600 cancerdödsfall per år är kopplade till alkohol​.
  • 17 % av befolkningen är riskkonsumenter av alkohol​.
  • Under 2017 uppgick den totala alkoholkonsumtionen till drygt 9,0 liter ren alkohol per invånare 15 år och äldre.

  Alkohol ökar risken för cancer på en mängd olika sätt. Det ämne som bildas när etanol bryts ned i kroppen, acetaldehyd, är giftigt och cancerframkallande. Hög konsumtion av alkohol leder också lätt till övervikt, vilket i sin tur ökar risken för cancer. Risken för levercancer ökar i och med att ett rikligt drickande kan ge fett- och skrumplever.​

  Kopplingen mellan alkohol och cancer är som starkast när det gäller cancer i munhåla, svalg, struphuvud, matstrupe, bröst, tjock- och ändtarm och lever.​

  Utvalda foldrar från Cancerfonden som man kan beställa.

  Cancerprevention

  Vad vi äter och dricker, hur vi rör på oss och om vi röker eller inte har stor betydelse för vår hälsa på kort och på lång sikt. Den här broschyren ger dig råd om vad du själv kan göra för att minska risken att drabbas av cancer.

  Ladda ner