Vår historia

Cancerfonden grundades som en reaktion på den dåliga prognos för cancersjukdomar som rådde i Sverige på 1950-talet. Bristen på kunskap om cancer begränsade möjligheten att behandla och förebygga sjukdomen.

Ebba och Morri – två överlevare

Statens bidrag till forskning var inte tillräckligt för att täcka cancerforskningens behov. Två privatpersoner tog därför initiativ och ansvar för att öka cancerforskningens finansiering genom att starta insamlingar till forskning.

Hemmafrun Ebba Andersson och herrekiperingsdirektören Morri Nidén hade båda haft cancer och överlevt. Deras drivkraft och engagemang har varit en inspiration i Cancerfondens verksamhet ända sedan starten 1951.

Genom sina cancersjukdomar hade Morri Nidén och Ebba Andersson kommit i kontakt med cancerforskare och visste att många fler skulle kunna överleva om det forskades mer. Lösningen var insamlingar och en organisation som kunde slussa pengar till forskarna.

”I kamp mot kräfta”

Ebba Andersson var aktiv i Aspuddens kooperativa kvinnogille, i södra Stockholm. Hon såg en möjlighet att starta en nationell insamlingskampanj och skrev därför en motion som Kvinnogilleförbundets kongress antog 1950.

Målet för insamlingen var en miljon kronor – vilket var väldigt mycket pengar på den tiden. 

Under hösten 1950 började de samla in pengar under parollen ”I kamp mot kräfta”. Kvinnogillesförbundets medlemmar gick från hus till hus med insamlingsbössor och ordnade föredragskvällar.

I slutet av februari 1951 kunde Kvinnogillesförbundet stoltsera med att ha samlat in 951 000 kr, väldigt nära målet.

Riksföreningen för kräftsjukdomarnas bekämpande

Morri Nidén planerade att starta en rikstäckande organisation efter amerikansk förebild med uppgift att samla in pengar till cancerforskning. Han ordnade den 8 december 1950 ett möte med dåtidens främsta cancerforskare.

Mötet resulterade i att Riksföreningen för kräftsjukdomarnas bekämpande grundades den 20 juni år 1951, år 1982 bytte organisationen namn till Cancerfonden. 

Cancerfonden är sedan 1967 medlem i The Union for International Cancer Control (UICC)

Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.