Styrelse och ledningsgrupp

Hitta rätt direkt

Styrelsen

 Ordförande

Wanja Lundby Wedin, f 1952

 • Ordförande LO, Landsorganisationen i Sverige 2000–2012
 • Första vice ordförande i kyrkostyrelsen 2014–2017
 • Ledamot i Fairtrade
 • Ordförande i Olof Palmes Internationella Center
 • Omvald 2019

Vice ordförande

Kjell Asplund, f 1943

 • Professor emeritus medicin
 • Styrelseordförande Socialstyrelsen 2020 -
 • Ordförande i Statens medicinska-etiska råd (Smer) 2012-2019
 • Ledamot av Överklagandenämnden för etikprövning
 • Styrelseledamot och ordförande för vårdberedningen, Karolinska Universitetssjukhuset
 • Nationell cancersamordnare vid Socialdepartementet 2010–2011
 • Generaldirektör Socialstyrelsen 2004–2008
 • Styrelseordförande SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) 1997-2003 
 • Omval 2020

Ledamöter

Stefan Bergh, f 1962

 • Generalsekreterare Riksidrottsförbundet, 2016-
 • Generalsekreterare ENGSO (European Non-Governmental Sports Organisation), 2017-
 • Generalsekreterare Cancerfonden, 2011-2016
 • Generalsekreterare IOGT-NTO, 2007-2011
 • Biträdande generalsekreterare Cancerfonden, 2007-2007
 • Olika uppdrag inom Riksidrottsförbundet, 1998-2006
 • Nyval 2019

Christina Christoffersson, f 1953

 • Leg. sjuksköterska med specialistutbildning i cancervård
 • Ordförande i ILCOs länsförening i Kronoberg
 • Ledamot i styrgruppen för Samskapad palliativ vård på Linnéuniversitetet
 • Suppleant 2013–2015, nominerad av ILCO, Tarm-uro-och stomiförbundet
 • Omvald 2018

Gail Dunberger, f 1955

 • Lektor, Ersta Sköndal högskola
 • Specialistsjuksköterska onkologi, med. dr. onkologi, Karolinska Institutet
 • Styrelseledamot Sjuksköterskor i Cancervård 2012-2015
 • Omvald 2019

Gunilla Enblad, f 1960

 • Professor/överläkare i onkologi vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi, exprementell och klinisk onkologi vid Uppsala universitet
 • Vetenskaplig sekreterare Svensk Onkologisk Förening 2013–2015
 • Omvald 2019

Richard Gröttheim, f 1959

 • VD Sjunde AP-fonden 2010-
 • Vice VD Sjunde AP-fonden 2000-2010
 • Chef och avdelningschef Sveriges Riksbank 1993-1999
 • Chefsekonom Aragon Fondkommission 1986-1993
 • Ordförande i Cancerfondens finansnämnd 2017-2020
 • Styrelseledamot i Cancerfonden med ansvar för finansförvaltningen (skattmästare) 2020-
 • Nyval 2020

Klas Kärre, f 1954

 • Ordförande Cancerfondens forskningsnämnd
 • Nyval 2020

Håkan Leifman, f 1963

 • Fil.dr i sociologi, 1998
 • Direktör Planet Youth, Skandinavien, 2019-
 • Expert, utredare med egen verksamhet 2019-
 • Styrelseledamot Systembolaget, 2014-
 • Direktör Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, 2011-2019
 • Chef, STAD (Stockholm förebygger alkohol och droger), 2005-2011
 • Expert, ordförande i expertgrupp om utveckling av ANDT-indikatorer, Soc.dep, 2010-2011
 • Nyval 2019

Mats Liedholm, f 1965

 • Civilekonom, MSc, Handelshögskolan Stockholm
 • VD Fazer Lifestyle Foods 2018 -
 • Marknadsdirektör ICA Sverige AB 2014 – 2018
 • VD Valora Trade Sweden 2013–2014
 • Marknadsdirektör Spendrups Bryggeri AB 2007–2012
 • Kraft Foods, olika ledande befattningar inom marknadsområdet 1991–2007
 • Förtroendeuppdrag: Sveriges Annonsörer, Styrelseordförande 2013–2017, styrelsemedlem 2011 –
 • Omval 2020

Josefin Lundmark, f 1972

 • Civilekonom, Msc, Mittuniversitetet och Umeå universitet
 • Marknadsdirektör ICA Sverige AB 2019-
 • Varumärkesdirektör ICA Gruppen 2012-2019
 • Marknadsdirektör Telia Sverige 2008-2012
 • Diverse ledande befattningar inom Telia 2000-2007
 • Ägare Econordica AB - konsultbolag inom miljö och kommunikation 1997-2000
 • ICA stifelsen 2000-
 • Nyval 2020

Annika Qarlsson, f 1964

 • Riksdagsledamot, 2002-
 • Förste vice ordförande EU-nämnden, 2019
 • Suppleant Arbetsmarknadsutskottet, 2018-
 • Näringsutskottet, 2018-2019
 • Arbetsmarknadsutskottet, 2006-2018
 • Nyval 2019

Ledningsgruppen

Cancerfondens ledningsgrupp sitter i en trappa
Cancerfondens ledningsgrupp. Foto: Mats Lundqvist

Generalsekreterare

Ulrika Årehed Kågström, f 1966

Bakgrund och tidigare erfarenhet:

 • Civilekonom, Luleå Tekniska Universitet
 • Styrelseordförande Kungliga Dramatiska Teatern AB
 • Styrelseledamot UICC - Union for International Cancer Control
 • Generalsekreterare Svenska Röda Korset
 • Biträdande generalsekreterare Svenska Röda Korset
 • Vice vd Riksteatern

Chef Human Resources

Sofia Sjövall, f 1975

Bakgrund och tidigare erfarenhet:

 • Fil kand Personal och arbetslivsfrågor, Uppsala Universitet
 • Konsult HR och förändringsledning, egen verksamhet
 • HR-chef St Jude Medical Systems AB
 • Kontorschef, Randstad
 • Styrelsemedlem i arbetsgivarorganisationen Fremia

Chef Insamling och engagemang 

Johan Bergström, f 1966

Bakgrund och tidigare erfarenheter:

 • Cambridge International Diploma in Management, CMA
 • Försäljningschef Nordnet
 • Marknads- och kommunikationschef Swedbank Robur
 • Affärschef Salus Ansvar AB

Chef Kommunikation och marknad

Jeanette Sundin, f 1971

Bakgrund och tidigare erfarenheter:

 • Fil kand Medie- och kommunikationsvetenskap, Växjö Universitet
 • Marknadschef svenskaspel.se, PR-Chef och Chef Corporate Communications, Svenska Spel
 • Business Development Manager, GVC
 • Marknadschef spelportal och tidning, Boss Media
 • Affärsutvecklare Internet, Medströmsförlagen

Chef Verksamhet

Gazal Casselborg, f 1980

Bakgrund och tidigare erfarenhet:

 • Jur kand, Stockholms universitet
 • Jurist, Cancerfonden
 • Förbundsjurist, IOGT-NTO
 • Förbundsjurist, Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle

Chef Ekonomi och verksamhetsutveckling

Staffan Samuelson, f 1965

Bakgrund och tidigare erfarenhet:

 • Civilekonom, MSc, Handelshögskolan Stockholm
 • Finanschef Modern Times Group
 • Administrativ Chef Svenska Dagbladet
 • Managementkonsult och Interimchef i egen verksamhet

Assistent till generalsekreteraren

Kicki Nordström, f 1958

Bakgrund och tidigare erfarenhet:

 • VD- och programassistent Ledarstudion
 • VD-sekreterare, Akademibokhandeln
 • Försäljningsekreterare, Thorn Svenska AB
 • VD-sekreterare Ampex, Scandinavia AB