Styrelse och ledningsgrupp

Cancerfondens styrelse

Cancerfondens styrelse 2023. Foto Sanna Percivall/Cancerfonden
Cancerfondens styrelse 2024. Foto Sanna Percivall/Cancerfonden

Ordförande

Göran Hägglund, f 1959

Partiledare Kristdemokraterna, riksdagsledamot 1991-2015

Mer om Göran Hägglund

Vice ordförande

Kjell Asplund, f 1943

Professor emeritus medicin

Mer om Kjell Asplund

Ledamöter

Stefan Bergh, f 1962

Generalsekreterare Riksidrottsförbundet

Mer om Stefan Bergh

Anna-Lena Sunesson, f 1967

Verksamhetschef Regionalt cancercentrum norr

Mer om Anna-Lena Sunesson

Gail Dunberger, f 1955

Klinisk lektor, Marie Cederchiöld högskola

Mer om Gail Dunberger

Marie Giertz, f 1968

Vice VD Kåpan tjänstepension

Mer om Marie Giertz

Malin Sund, f 1972

Ordförande Cancerfondens forskningsnämnd

Mer om Malin Sund

Håkan Leifman, f 1963

Fil.dr i sociologi

Mer om Håkan Leifman

Mats Liedholm, f 1965

Civilekonom, MSc, Handelshögskolan Stockholm

Mer om Mats Liedholm

Josefin Lundmark, f 1972

Civilekonom, Msc, Mittuniversitetet och Umeå universitet

Mer om Josefine Lundmark

Åsa Märs, f 1972

Magisterexamen i statsvetenskap, kandidatexamen

Mer om Åsa Märs

Gustav Ullenhag, f 1968

Professor i cancerimmunterapi

Mer om Gustav Ullenhag

Annika Qarlsson, f 1964

Riksdagsledamot

Mer om Annika Qarlsson

Cancerfondens ledningsgrupp

Cancerfondens generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström

Generalsekreterare

Ulrika Årehed Kågström, f 1966

Bakgrund och tidigare erfarenhet:

 • Civilekonom, Luleå Tekniska Universitet
 • Styrelseordförande Kungliga Dramatiska Teatern AB
 • Styrelseledamot UICC - Union for International Cancer Control
 • Generalsekreterare Svenska Röda Korset
 • Biträdande generalsekreterare Svenska Röda Korset
 • Vice vd Riksteatern

HR-chef

David Pamsjö f 1981

 • Socionomexamen, Lunds universitet
 • Nordisk HR-chef DLL 
 • HR-chef GSK Sverige
 • HR King
 • HR SJ
 • HR Hilti Svenska AB

Biträdande generalsekretarare, chef Insamling och kommunikation

Jeanette Sundin, f 1971

Bakgrund och tidigare erfarenheter:

 • Fil kand Medie- och kommunikationsvetenskap, Växjö Universitet
 • Marknadschef svenskaspel.se, PR-Chef och Chef Corporate Communications, Svenska Spel
 • Business Development Manager, GVC
 • Marknadschef spelportal och tidning, Boss Media
 • Affärsutvecklare Internet, Medströmsförlagen

Chef Ekonomi och styrning

Andreas Kvarnström, f 1981

Bakgrund och tidigare erfarenhet:

 • Civilekonom, MSc, Uppsala Universitet
 • Head of Finance & Analytics Lead, Klarna
 • Head of Business Control-Global Service, Elekta
 • Head of Business Control- Flight operations, SAS
 • Financial Director, Tink
 • Financial Director Nordic & Baltics, Mastercard
 • Business Controller, Ericsson

Chef Forskning och hälsa

Karin Eriksson, f 1968

Bakgrund och tidigare erfarenhet:

 • Leg receptarie, Uppsala Universitet
 • Internationell informatör DIIU, Stockholm/New York
 • Clinical Research Manager, Wyeth
 • Forskningsdirektör, LIF
 • Enhetschef Hälsa, Vinnova

Assistent till generalsekreteraren

Anna Lindgren, f 1986

Bakgrund och tidigare erfarenhet:

 • Executive assistant, ICA Sverige AB
 • Executive assistant, CIO, SAAB AB
 • Lead Special Areas, Telenor Sverige AB
 • Executive assistant/Specialist event & policys, Telenor Sverige AB

Löner och arvoden

Generalsekreterarens lön

Cancerfondens generalsekreterare, Ulrika Årehed Kågström, har i uppdrag att skapa förutsättningar för en effektiv och ekonomiskt uthållig organisation som årligen delar ut en miljard kronor till forskning och bidrar till att färre drabbas av cancer, fler botas eller kan leva ett långt liv med god livskvalitet.

Hon ska företräda Cancerfonden i nationella och internationella sammanhang och ingår för närvarande i styrelsen för Nordic Cancer Union (NCU) samt Union for International Cancer Control (UICC) där hon är President-Elect. Generalsekreterarens lön beslutas av styrelsen och månadslönen är satt till 106 000 kronor. 

Styrelsens arvoden

För Cancerfondens ordförande utgår ett arvode beräknat utifrån det förhöjda prisbasbeloppet. Årsarvodet för ordföranden är 2024 års förhöjda prisbasbelopp (58 500 kr) plus ett sammanträdesarvode om 6 procent av prisbasbeloppet per sammanträde.

För vice ordförande utgår arvode med halva prisbasbeloppet (29 250 kr) i årsarvode och ett sammanträdesarvode om 4 procent av prisbasbeloppet per sammanträde. 

Styrelseledamot får 40 procent (23 400 kr) av prisbasbeloppet i årsarvode och 4 procent av prisbasbeloppet per sammanträde.

Vad tjänar övrig personal på Cancerfonden? 

På Cancerfondens tillämpas individuell lönesättning och vi uppger inte vad enskilda medarbetare, utöver generalsekreterare och styrelse, har i lön respektive arvode. De sammantagna kostnaderna för löner och arvoden publiceras i vår årsberättelse.


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.