Vår organisation

Cancerfonden är en fristående, ideell organisation utan statligt stöd.  Våra medlemmar är 28 huvudmän som representerar stora delar av Organisationssverige.

En gång om året hålls ett huvudmannamöte där en valberedning lämnar förslag för beslut om tillsättning av styrelseordförande, styrelseledamöter, samt revisorer.

Styrelsen utser en generalsekreterare som ansvarar och leder arbetet inom organisationen (se bild nedan) som har cirka 95 anställda.

Illustration huvudmän Cancerfonden

Huvudmannamötet är Cancerfondens högsta beslutande organ och hålls en gång om året. Vid mötet deltar Cancerfondens 28 huvudmän som representerar stora delar av Organisationssverige.

Vid huvudmannamötet lämnar en valberedning förslag till beslut om tillsättning av styrelseordförande, styrelseledamöter samt revisorer.

Kallelser och mötesprotokoll

Val av ledamöter till Cancerfondens styrelse 2024

Val av revisorer och revisorssuppleanter 2024

Inbjudan huvudmannamöte 2024

Protokoll huvudmannamöte 2023

 

Huvudmän

Styrelse, ledamöter

 • Göran Hägglund, ordförande
 • Kjell Asplund, Professor emeritus i medicin, vice ordförande
 • Stefan Bergh, generalsekreterare Riksidrottsförbundet
 • Gail Dunberger, klinisk lektor Marie Cederschiöld högskola
 • Richard Gröttheim, vd AP7, styrelseledamot med ansvar för finansförvaltningen (skattmästare)
 • Håkan Leifman, Fil.dr, forskare Karolinska institutet
 • Mats Liedholm, VD Fazer Lifestyle Foods och Fazer Sverige AB
 • Josefin Lundmark, marknadsdirektör ICA Sverige AB
 • Åsa Märs, kommunikations- och planeringschef LO
 • Malin Sund, professor. och överläkare, ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd
 • Anna-Lena Sunesson, verksamhetschef Regionalt cancercentrum norr
 • Annika Qarlsson, riksdagsledamot
 • Gustav Ullenhag, professor i cancerimmunterapi

Arbetsordning styrelse

Valberedning

 • Teddy Falkenek, ordförande, teddy.falkenek@ica.se 
 • Gunilla Enblad
 • Elisabeth Falkemo
 • Lars Holmberg
 • Gunilla Gunnarsson

Arbetsordning valberedning

Arbetsutskott

 • Göran Hägglund
 • Kjell Asplund
 • Malin Sund
 • Richard Gröttheim
 • Ulrika Årehed Kågström

Revisorer

Ordinarie

 • Fredrik Sjölander, Auktoriserad revisor
 • Brith Holm, Leg.sjuksköterska

Suppleanter

 • Alexandra Salomonsson, Auktoriserad revisor
 • Göran Edbom
Cancerfondens generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström står lutad mot ett träd
Cancerfondens generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström. Foto: Malin Bondeson

Generalsekreterare

Detaljerad presentation av Cancerfondens styrelse och ledningsgrupp

Forskningsnämnd

Forskningsnämnden bedömer alla ansökningar om forskningsanslag och har tio så kallade prioriteringskommittéer som stöd i det arbetet. Aktuell mandatperiod för nämnd och kommittéer är 1 april 2024 – 31 mars 2025.

Här finns alla ledamöter, suppleanter och medlemmar i prioriteringskommitéer

Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.