Vår organisation

Cancerfonden är en fristående, ideell organisation utan statligt stöd.  Våra medlemmar är 28 huvudmän som representerar stora delar av Organisationssverige.

En gång om året hålls ett huvudmannamöte där en valberedning lämnar förslag för beslut om tillsättning av styrelseordförande, styrelseledamöter, samt revisorer.

Styrelsen utser en generalsekreterare som ansvarar och leder arbetet inom organisationen (se bild nedan) som har cirka 95 anställda.

Huvudmannamötet är Cancerfondens högsta beslutande organ och hålls en gång om året. Vid mötet deltar Cancerfondens 28 huvudmän som representerar stora delar av Organisationssverige.

Vid huvudmannamötet lämnar en valberedning förslag till beslut om tillsättning av styrelseordförande, styrelseledamöter samt revisorer.

Kallelser och mötesprotokoll

Protokoll huvudmannamöte 2022

Huvudmän

Styrelse, ledamöter

 • Göran Hägglund, ordförande
 • Kjell Asplund, Professor emeritus i medicin, vice ordförande
 • Stefan Bergh, generalsekreterare Riksidrottsförbundet
 • Gail Dunberger, klinisk lektor Marie Cederschiöld högskola
 • Richard Gröttheim, vd AP7, styrelseledamot med ansvar för finansförvaltningen (skattmästare)
 • Klas Kärre, professor, ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd
 • Håkan Leifman, Fil.dr, forskare Karolinska institutet
 • Mats Liedholm, VD Fazer Lifestyle Foods och Fazer Sverige AB
 • Josefin Lundmark, marknadsdirektör ICA Sverige AB
 • Åsa Märs, kommunikations- och planeringschef LO
 • Anna-Lena Sunesson, verksamhetschef Regionalt cancercentrum norr
 • Gustav Ullenhag, professor i cancerimmunterapi
 • Annika Qarlsson, riksdagsledamot

Styrelsens arbetsordning 2022 (pdf)

Valberedning

 • Teddy Falkenek, ordförande, teddy.falkenek@ica.se 
 • Gunilla Enblad
 • Elisabeth Falkemo
 • Lars Holmberg
 • Lena Lageson

Valberedningens arbetsordning 2022 (pdf)

Arbetsutskott

 • Göran Hägglund
 • Kjell Asplund
 • Klas Kärre
 • Richard Gröttheim
 • Ulrika Årehed Kågström

Revisorer

Ordinarie

 • Fredrik Sjölander, Auktoriserad revisor
 • Brith Holm, Leg.sjuksköterska

Suppleanter

 • Alexandra Salomonsson, Auktoriserad revisor
 • Göran Edbom
Cancerfondens generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström står lutad mot ett träd
Cancerfondens generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström. Foto: Malin Bondeson

Generalsekreterare

Detaljerad presentation av Cancerfondens styrelse och ledningsgrupp

Forskningsnämnd

Forskningsnämnden bedömer alla ansökningar om forskningsanslag och har nio så kallade prioriteringskommittéer som stöd i det arbetet. Aktuell mandatperiod för nämnd och kommittéer är 1 april 2022 – 31 mars 2023.

Här finns alla ledamöter, suppleanter och medlemmar i prioriteringskommitéer

Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.