Vår organisation

Cancerfonden är en fristående, ideell organisation utan statligt stöd.  Våra medlemmar är 28 huvudmän som representerar stora delar av organisations-Sverige.

En gång om året hålls ett huvudmannamöte där en valberedning lämnar förslag för beslut om tillsättning av styrelseordförande, styrelseledamöter, samt revisorer.

Styrelsen utser en generalsekreterare som ansvarar och leder arbetet inom organisationen (se bild nedan) som har cirka 75 anställda.

Cancerfondens organisationsschema

Huvudmannamötet är Cancerfondens högsta beslutande organ och hålls en gång om året. Vid mötet deltar Cancerfondens 28 huvudmän som representerar stora delar av organisations-Sverige.

Vid huvudmannamötet lämnar en valberedning förslag till beslut om tillsättning av styrelseordförande, styrelseledamöter samt revisorer.

Kallelser och mötesprotokoll

Kallelse Cancerfondens huvudmannamöte 2021-05-19

Ärende 14 Val av styrelseledamöter

Ärende 15 Val av revisorer och revisorssuppleanter

Protokoll från huvudmannamöte 2020-05-28

Huvudmän

 • Barncancerfonden
 • Bröstcancerförbundet
 • Cancerföreningen i Stockholm
 • Centerkvinnorna
 • Fredrika-Bremer-Förbundet
 • ICA AB
 • ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet
 • Konung Gustaf V:s Jubileumsfond
 • Kooperativa Förbundet, KF
 • Liberala Kvinnor
 • Landsorganisationen i Sverige, LO
 • Moderatkvinnorna
 • Mun- & Halscancerförbundet
 • Pensionärernas Riksorganisation, PRO
 • Prostatacancerförbundet, PCF
 • Riksförbundet VISIR
 • Riksidrottsförbundet, RF
 • SPF Seniorerna
 • Svensk Handel
 • Svenska Lottakåren
 • Svenska Läkaresällskapet
 • Sveriges Kommuner och Regioner, SKR
 • Sveriges Landsråd för alkohol- och narkotikafrågor, SLAN
 • Sveriges läkarförbund
 • Sveriges Socialdemokratiska Kvinnoförbund
 • Sveriges Tandläkarförbund
 • Tjänstemännens Centralorganisation, TCO
 • Vårdförbundet

Styrelse, ledamöter

 • Wanja Lundby-Wedin, f d ordförande i LO, ordförande
 • Kjell Asplund, Professor emeritus i medicin, vice ordförande
 • Stefan Bergh, Generalsekreterare
 • Christina Christoffersson, Specialistsjuksköterska
 • Gail Dunberger, Lektor
 • Gunilla Enblad, Överläkare
 • Richard Gröttheim, vd AP7, styrelseledamot med ansvar för finansförvaltningen (skattmästare)
 • Klas Kärre, professor, ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd
 • Håkan Leifman, Fil.dr
 • Mats Liedholm, Civilekonom, MSc
 • Josefin Lundmark, Civilekonom, MSc
 • Annika Qarlsson, Riksdagsledamot

Styrelsens arbetsordning (pdf)

Valberedning

Valberedningens arbetsordning (pdf)

Arbetsutskott

 • Wanja Lundby-Wedin
 • Kjell Asplund
 • Klas Kärre
 • Richard Gröttheim
 • Ulrika Årehed Kågström

Revisorer

Ordinarie

 • Fredrik Sjölander, Auktoriserad revisor
 • Lars Sundell, Civilekonom

Suppleanter

 • Alexandra Salomonsson, Auktoriserad revisor
 • Brith Holm, Leg. sjuksköterska
Cancerfondens generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström står lutad mot ett träd
Cancerfondens generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström. Foto: Malin Bondeson

Generalsekreterare

Detaljerad presentation av Cancerfondens styrelse och ledningsgrupp

Forskningsnämnd

Forskningsnämnden bedömer alla ansökningar om forskningsanslag och har nio så kallade prioriteringskommittéer som stöd i det arbetet. Aktuell mandatperiod för nämnd och kommittéer är 1 april 2020 – 31 mars 2021.

Ledamöter

 • Kärre, Klas ordförande (KI)
 • Sund, Malin vice ordf (UmU)
 • Ahlström, Håkan (UU)
 • Asplund, Kjell (Styrelsens repr.)
 • Bergh, Anders (UmU)
 • Bill-Axelsson, Anna (UU)
 • Blom Anna (LU)
 • Cardell, Susanna (GU)
 • Czene, Kamila (KI)
 • Dunberger, Gail (styrelsens repr.)
 • Haglind, Eva (GU)
 • Hallberg, Bengt (GU
 • Linder, Stig (LiU)
 • Lundeberg, Joakim (KTH)
 • Manjer, Jonas (LU)
 • Nestor, Marika (UU)
 • Nilsson, Mikael (GU)
 • Pietras, Kristian (LU)
 • Sundfeldt, Karin (GU)
 • Sällberg, Matti (KI)
 • Tuck, Simon (UmU)
 • Wikström, Pernilla (UmU)

Suppleanter 

 • Andersson, Gerhard (LiU)
 • Bergö, Martin (KI)
 • Melin, Beatrice (UmU)
 • Sunnerhagen, Maria (LiU)
 • Åman, Pierre (GU)

Detaljerad information om Forskningsnämndens prioriteringskommitéer

Mer om vår organisation