Cancerfondsrapporten 2018

I Cancerfondsrapporten uppmärksammas problem och brister inom cancerprevention, cancervård och cancerforskning samtidigt som förslag till lösningar och förbättringar lyfts fram. 

Valspecial 2018

I vår valspecial lyfter vi de fyra viktigaste utmaningarna inom cancervården: kompetensförsörjningen, den ojämlika cancervården, de långa väntetiderna och behovet att koncentrera den högspecialiserade cancervården. Vi har även frågat de åtta riksdagspartierna hur de vill åtgärda dessa akuta problem.

Läs mer 

Statistik

Statistiken för 2016 visar på 1 000 färre fall av all cancer jämfört med året innan. Den långsiktigt ökande trenden håller dock i sig. Sedan 1970-talet har antalet cancerfall mer än fördubblats. Totalt sett minskar risken att avlida i cancer något, men det är stora variationer mellan cancerdiagnoserna. 

Hudcancer fortsätter öka med oförminskad styrka

Socioekonomiska skillnader

Trots en lagstadgad rätt till jämlik vård löper personer med låg socioekonomisk status betydligt högre risk att dö i cancer jämfört med välbeställda personer. Högst är dödligheten bland lågutbildade män.  

Utbildningsnivå påverkar risken att dö i cancer

Livmoderhalscancer

Livmoderhalscancer går i mycket hög grad att förebygga genom vaccinering och regelbunden screening. Ändå har antalet fall ökat kraftigt under de senaste åren, framför allt i de mindre landstingen. Samtidigt visar ny forskning att det finns tydliga socioekonomiska och regionala skillnader i hur kvinnor väljer att delta i det nationella screeningprogrammet. 

Kraftig ökning av livmoderhalscancer

Cancervården i Sverige

Digitalisering i allmänhet och artificiellt intelligens (AI) i synnerhet står högt på agendan när morgondagens vård formas av yrkesverksamma inom medicin och it. Men debatten måste bli mer visionär, planeringen mindre fragmenterad och åtgärderna genomförda med större beslutsamhet och tempo. 

Sjukvården måste välkomna fler digitala lösningar

Forskning

Digitalisering påverkar både cancerforskningen och cancervården. Begrepp som Big Data, artificiell intelleigens och Internet of Things ökar kunskaperna om cellernas funktion, och gör arbetet att utveckla nya behandlingsmetoder effektivare. Men det ökar kraven på infrastruktur och organisation. 

Forskningen hotas av undermålig infrastruktur

Prevention

Cancer kan till stor del förebyggas. Senare års forskning visar ett tydligt samband mellan övervikt och fetma och risk för cancer. Trots det fortsätter andelen personer med övervikt och fetma att öka. Tobaksrökning är den allra tydligaste livsstilsfaktorn som orsakar cancer. Varje år börjar cirka 16 000 unga människor i Sverige att röka. 

Övervikt orsakar över 2 000 fall av cancer varje år

Se presentation av rapporten

Cancer är i hög grad en studie i ojämlikhet. I årets Cancerfondsrapport granskar vi hur socioekonomisk status påverkar insjuknande och dödlighet i cancer. Nytt för i år är att vi livesänder frukostseminariet på vår Facebook-sida – perfekt för dig som inte kan vara med på plats.

Mer info

Gång med hyllor på båda sidor som är fyllda med kartonger och mappar

Cancerfondsrapporten Arkiv

I arkivet hittar du Cancerfondsrapporten från tidigare år i PDF-format. 

Arkiv 

Läs hela Cancerfondsrapporten