Cancerfonds-rapporten

Vi uppmärksammar brister inom cancervård, prevention och forskning samtidigt som vi ger förslag på möjliga förbättringar.

Vi uppmärksammar brister inom cancervård, prevention och forskning samtidigt som vi ger förslag på möjliga förbättringar.

Förebygga ohälsa och sjukdom

Att förebygga ohälsa och sjukdom är en av de mest lönsamma investeringar ett samhälle kan göra i sina medborgare. Effektiva preventiva insatser kan leda till stora kostnadsbesparingar och minska lidandet för tusentals människor. 

Prevention

Hur mår svensk cancervård?

Sverige har en fantastisk cancervård, bland den bästa i världen. Dessvärre sätts behandling alldeles för ofta in för sent. Regeringen har därför gjort stora satsningar på att korta köerna, och att minska skillnaderna mellan olika regioner. Men de genomförda insatserna visar sig än så länge inte varit effektiva.  

Cancervård