Labbverktyg i närbild. Färgspektra på glasskiva.
Cancerfondsrapporten 2018
I Cancerfondsrapporten uppmärksammas problem och brister inom cancerprevention, cancervård och cancerforskning samtidigt som förslag till lösningar och förbättringar lyfts fram. Rapporten publiceras i sin helhet 21 mars. 

Livmoderhalscancer

Livmoderhalscancer går i mycket hög grad att förebygga genom vaccinering och regelbunden screening. Ändå har antalet fall ökat kraftigt under de senaste åren, framför allt i de mindre landstingen. Samtidigt visar ny forskning att det finns tydliga socioekonomiska och regionala skillnader i hur kvinnor väljer att delta i det nationella screeningprogrammet. 

Kraftig ökning av livmoderhalscancer

Forskning

Digitalisering påverkar både cancerforskningen och cancervården. Begrepp som Big Data, artificiell intelleigens och Internet of Things ökar kunskaperna om cellernas funktion, och gör arbetet att utveckla nya behandlingsmetoder effektivare. Men det ökar kraven på infrastruktur och organisation. 

Forskningen hotas av undermålig infrastruktur

Prevention

Cancer kan till stor del förebyggas. Senare års forskning visar ett tydligt samband mellan övervikt och fetma och risk för cancer. Trots det fortsätter andelen personer med övervikt och fetma att öka. Tobaksrökning är den allra tydligaste livsstilsfaktorn som orsakar cancer. Varje år börjar cirka 16 000 unga människor i Sverige att röka. 

Övervikt orsakar över 2 000 fall av cancer varje år

Se presentationen live

Cancer är i hög grad en studie i ojämlikhet. I årets Cancerfondsrapport granskar vi hur socioekonomisk status påverkar insjuknande och dödlighet i cancer. Nytt för i år är att vi livesänder frukostseminariet på vår Facebook-sida – perfekt för dig som inte kan vara med på plats.

Mer info

Läs hela kapitlet om livmoderhalscancer