Det här är Cancerfonden

Cancerfondens vision är att besegra cancer. Målet är att färre ska drabbas och fler överleva. För att nå dit arbetar vi med forskningsfinansiering, kunskapsspridning och påverkansarbete.

Lediga tjänster

Redovisningschef

Som redovisningschef kommer du att ha övergripande ansvar för enheten för redovisning hos Cancerfonden. Du kommer att driva det operativa arbetet och leda ett team som idag består av tre medarbetare.

Head of Content

I rollen som Head of Content leder du strategiskt och operativt arbetet med kommunikation i Cancerfondens egna kanaler och i sociala medier.

Pressrum

Vi hjälper journalister med fakta, statistik och kommentarer om cancersjukdomar, cancerforskning, ideell sektor och insamling. Vi förmedlar också kontakter med forskare, läkare, patientföreningar, drabbade och närstående. För kontakt, besök vår pressida.