Om Cancerfonden

Det här är Cancerfonden

Cancerfondens vision är att besegra cancer. Målet är att färre ska drabbas och fler överleva. För att nå dit arbetar vi med forskningsfinansiering, kunskapsspridning och påverkansarbete.

Fakta om Cancerfonden

Ulrika Årehed Kågström generalsekreterare, leder det dagliga arbetet på vårt kansli. Hon har tillsatts av Cancerfondens styrelse, som i sin tur har utsetts av 28 huvudmannaorganisationer.

Våra mål och vår historia

Så fungerar vår organisation

Dina pengar når fram

Vi som jobbar på Cancerfonden

Var med oss i Rosa Bandet

I oktober är det dags för Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj för 13:e året, en månad då företag och privatpersoner går samman i kampen mot cancer. Välkommen att vara med du också!

Om Rosa Bandet-kampanjen

Hit går pengarna i Rosa Bandet

Stöd Rosa Bandet som företag

Pressrum

Vi hjälper journalister med fakta, statistik och kommentarer om cancersjukdomar, cancerforskning, ideell sektor och insamling. Vi förmedlar också kontakter med forskare, läkare, patientföreningar, drabbade och närstående. För kontakt, besök vår pressida.

Till cancerfonden.se/press

Cancerfondens ambassadörer