Det här är Cancerfonden

Cancerfondens vision är att besegra cancer. Målet är att färre ska drabbas och fler överleva. För att nå dit arbetar vi med forskningsfinansiering, kunskapsspridning och påverkansarbete.

Pressrum

Vi hjälper journalister med fakta, statistik och kommentarer om cancersjukdomar, cancerforskning, ideell sektor och insamling. Vi förmedlar också kontakter med forskare, läkare, patientföreningar, drabbade och närstående. För kontakt, besök vår pressida.

Rädda Livet

Cancerfondens tidning Rädda Livet utkommer fyra gånger om året. Här kan du läsa om olika cancersjukdomar och få reda på det senaste inom forskning, vård och behandling. Samt ta del av berättelser med och om cancerdrabbade och anhöriga.

Årsberättelsen

Tack vare att allt fler vill bidra till vår vision att besegra cancer kunde vi 2015 avsätta rekordsumman 449 miljoner kronor till svensk cancerforskning.

Cancerfondsrapporten

Genom att lyfta fram utmaningar inom cancervård, prevention och forskning vill vi påverka samhällsutvecklingen så att insjuknandet i cancer minskar och de som drabbas får bästa möjliga förutsättningar.

Cancer i siffror

Med Cancer i siffror erbjuder vi erbjuder en lättläst och pålitlig kunskapskälla om cancer, som kan användas av journalister, beslutsfattare och andra intresserade.

Intressepolitiskt program

Det här programmet beskriver Cancerfondens viktigaste ställningstaganden och förslag för att färre ska drabbas och fler ska överleva cancer.

Beställ våra broschyrer

I vår webbutik kan du beställa broschyrer om flera olika cancersjukdomar, om vanliga behandlingar och om livet som cancerpatient eller närstående.