Röntgen

Röntgen är en vanlig undersökning för att diagnostisera cancer. Röntgenstrålar har kort våglängd och förmåga att i varierande grad tränga igenom olika vävnader och ge bilder av kroppens skelett och inre delar.

I regel krävs inga särskilda förberedelser och undersökningen är inte smärtsam.

Kontrastmedel används när man vill avbilda kroppens hålrum, som i mag-tarmkanalen och urinvägarna.

Ibland används två typer av kontrast där luft är ett, exempelvis vid dubbelkontraströntgen för undersökning av tjocktarmen. Metoden ger bilder av mycket små förändringar.

Angiografi (blodkärlsröntgen) är en metod som används allt mer sällan för att diagnostisera tumörer. Ett kontrastmedel sprutas in i ett blodkärl eller lymfkärl och förs sedan vidare och ansamlas tillfälligt i det organ man vill undersöka.

Röntgenundersökning utan kontrastmedel, så kallad slätröntgen, används fortfarande vid diagnostik av lungorna, skelettförändringar med mera.

Granskad 24 augusti 2018
Granskare
Jan Zedenius
Docent, Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm och bitr. vetenskaplig sekreterare, Cancerfonden
Sidansvarig
Helena Torsler Andersson
Kommunikatör och leg. sjuksköterska/ Cancerfondens informations- och stödlinje