Lär känna dina bröst - filmen

Sjukgymnast Elizabeth Johansson, vid Cancerfondens informations- och stödlinje, instruerar om hur du kan undersöka brösten själv.

Se vår film om hur du undersöker dina bröst. Filmen är gjord i samarbete med Aftonbladet