Endokrina körtlar

Endokrina körtlar är körtlar som producerar och utsöndrar hormoner direkt till blodet. Hormoner är ämnen som styr mycket av det som händer i kroppen som hur vi växer, när vi kommer i puberteten och kroppens balans av vätska och salter.

Hypofysen

Hypofysen är den viktigaste hormonproducerande körteln. Den styr över de andra endokrina körtlarna. Detta gör den genom att producera hormoner som påverkar de andra hormonbildande körtlarnas produktion av hormoner.

Körtlar som bildar hormoner

  • Hypofysen och hypotalamus
  • Tallkottkörteln – styr dygnsrytmen
  • Sköldkörteln – styr ämnesomsättningen
  • Bisköldkörtlarna – reglerar mängden kalcium och fosfat
  • Binjurarna – reglerar blodtryck, saltbalans, omsättningen av fett, socker och proteiner
  • Langerhans öar i bukspottkörteln – reglerar blodsockret
  • Äggstockarna och testiklarna – producerar könshormoner
  • Celler i mag-tarmkanalen – reglerar matsmältningen
  • Celler i njurarna – höjer blodtrycket om det är för lågt och producerar tillväxtfaktor för röda blodkroppar.

Cancerceller kan påverkas av hormoner

De två vanligaste cancersjukdomarna behöver hormoner för att växa till. Detta gäller både hormonkänslig bröstcancer och prostatacancer.

En del av behandlingen är därför att blockera känsligheten för dessa hormoner. När det gäller bröstcancer är det hormonet östrogen och vid prostatacancer testosteron.

Cancertumörer kan producera hormoner

Neuroendokrina tumörer, NET, är en grupp tumörer som producerar hormoner. De flesta symtomen vid NET kommer sig av den förhöjda hormonnivån. En del av behandlingen består av att minska den ökade hormonproduktionen.

Cancer i hormonproducerande körtlar

De hormonproducerande körtlarna kan drabbas av cancer. Cancern kan göra att hormonproduktionen rubbas.

Behandlingen av cancersjukdomen gör att hormonproduktionen som det drabbade organet står för mer eller mindre upphör. Vissa hormoner är livsnödvändiga att ersätta syntetiskt medan man kan leva utan andra.