Läs mer om oss som bar bandet

Tack för er omtanke

Man brukar säga att det är tanken som räknas, men vi vet att den gör mer nytta om den syns. Under Rosa Bandet 2017 bar några utvalda personer ett uppkopplat rosa band dit alla kunde skicka sin omtanke. Närmare 30 000 tankar, som var och en lyste upp banden, påminde om hur viktigt det är att vi finns för varandra, inte minst i livets svåra skeenden. Tack för era tankar.