Hit går pengarna

Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj pågår under oktober varje år med syftet att samla in pengar till forskning, sprida kunskap om cancer och påverka beslutsfattare i viktiga frågor. 

Sedan starten 2003 har kampanjen samlat in drygt 949 miljoner kronor till cancerforskningen (redovisning 2003-2019). 

Pengarna som samlas in under Rosa Bandet-kampanjen utgör en betydande del av de pengar som Cancerfonden delar ut varje år till svensk cancerforskning. 

Vi finansierar cancerforskning 

Tack vare alla som skänker pengar och stöttar arbetet, är vi en av de största finansiärerna av svensk cancerforskning.

Pengarna används inom många olika typer av forskning och för en mängd olika cancerformer.

För Cancerfonden var 2019 ett fantastiskt år. Då avsatte vi 770 miljoner kronor till svensk cancerforskning, vilket är den största summan hittills. 

Cancerfondens forskningsnämnd beslutar vilka ansökningar som ska få anslag och låter alla ansökningar, oavsett cancerform, konkurrera med varandra i nationell konkurrens.

På så sätt säkerställs att den främsta forskningen – den med bäst förutsättning att göra framsteg – får stöd.

Forskning vi finansierar

Så väljs projekten ut 

Vi har en bred och öppen utlysning av forskningsfinansieringen och tar varje år emot ungefär 500 ansökningar.

Varje ansökan gås igenom av vår forskningsnämnd och granskas av någon av våra nio prioriteringskommittéer.

De projekt som bedöms vara allra bäst väljs ut av kommittéerna och får finansiering. 2019 beviljades 42 procent av ansökningarna, vilket är en hög siffra.

Forskare tittar i mikroskop
Foto: Melker Dahlstrand

Det innebär att vi har möjlighet att skapa en stor bredd i forskningen och att vi kan finansiera forskning i många olika cancersjukdomar, inom olika forskningsformer och på universitet i hela landet, och ändå lägga ribban högt för att garantera hög kvalitet.

Det är viktigt att betona att inga insamlade medel till Cancerfonden öronmärks utan att de delas ut till den främsta svenska cancerforskningen.

Så väljs den bästa forskningen ut

Vi sprider kunskap om cancer

Tack vare forskningens framsteg – och alla som bidragit – överlever i dag två av tre som får cancer. På 1950-talet var det en av tre. Vi har kommit långt, men vi är inte framme än.

Läs om genombrotten som lagt grunden till bättre cancerbehandling och ökad överlevnad i vår tidslinje med avgörande upptäckter.

Cancerforskningens framsteg

Forskare i labbmiljö

Vi påverkar beslutsfattare 

Vi driver cancerfrågan gentemot politik och förvaltning genom påverkan, nätverkande och opinionsbildning.

I september 2019 kom det glädjande beskedet att vaccin mot HPV kommer att ingå i barnvaccinationsprogrammet även för pojkar.

Vaccination mot HPV minskar risken för livmoderhalscancer med cirka 70 procent, men skyddar också för flera cancerdiagnoser som drabbar män.

Kvinna sitter och stretchar bredvid en sjö
Foto: Getty Images/iStockphoto

Ny tobakslag 

Ytterligare en politisk framgång 2019 var den nya tobakslagen som trädde i kraft den 1 juli.

Lagen innebär att många utomhusmiljöer, som till exempel uteserveringar, busshållplatser och lekplatser, blir rökfria.

För handeln innebär lagen ett krav på tillstånd för de butiker som vill sälja tobak.

En åtgärd som dessvärre inte omfattas av den nya lagen är exponeringsförbud, vilket gör att barn och unga kommer att fortsätta att exponeras för tobak i butiker.

Mer om hur vi driver cancerfrågan

Din gåva betyder allt 

Ditt stöd är otroligt viktigt för oss eftersom att Cancerfonden är en ideell organisation utan statligt stöd.

Vi är helt beroende av gåvor och testamenten för att kunna fortsätta finansiera Sveriges främsta cancerforskning, sprida kunskap om cancer och prevention samt påverka beslutsfattare i viktiga frågor. Med din hjälp kan vi komma ännu ett steg närmare vår vision – att besegra cancer.

Dina pengar når fram 

Tack vare alla som ger gåvor varje år kan vi tillsammans finansiera den bästa cancerforskningen i Sverige. Och rädda ännu fler liv.

Läs vår årsberättelse 2019