Hit går pengarna

Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj pågår under oktober varje år med syfte att samla in pengar till cancerforskning, sprida kunskap och påverka beslutsfattare i viktiga frågor.  

Pengarna som samlas in under Rosa Bandet-kampanjen utgör en betydande del av de pengar som Cancerfonden delar ut varje år till Sveriges främsta cancerforskning. Pengarna fördelas till den mest lovande forskningen, oavsett cancerform.​

Sedan starten 2003 har kampanjen samlat in drygt 1 miljard kronor till cancerforskningen (redovisning 2003-2020).

Det rosa bandet är en internationell symbol för bröstcancer. Under kampanjen fokuserar vi på bröstcancer och frågor med relevans för bröstcancer i vårt kunskapsspridande och opinionsbildande arbete.

Rosa bandet

Var med och besegra cancer

Köp ditt rosa band här

Vi finansierar cancerforskning 

Tack vare alla som skänker pengar och stöttar arbetet, är vi en av de största finansiärerna av svensk cancerforskning.

Pengarna används inom många olika typer av forskning och för en mängd olika cancerformer.

2020 var inte som något annat år. Covid-19 lamslog en hel värld och självklart påverkades även Cancerfonden. Trots utmaningarna kunde Cancerfonden dela ut 801 miljoner kronor till svensk cancerforskning, vilket är den största summan i vår historia.

Cancerfondens forskningsnämnd beslutar vilka ansökningar som ska få anslag och låter alla ansökningar, oavsett cancerform, konkurrera med varandra i nationell konkurrens.

På så sätt säkerställs att den främsta forskningen – den med bäst förutsättning att göra framsteg – får stöd.

Forskning vi finansierar

Så väljs projekten ut 

Vi har en bred och öppen utlysning av forskningsfinansieringen och tar varje år emot ungefär 500 ansökningar.

Varje ansökan gås igenom av vår forskningsnämnd och granskas av någon av våra nio prioriteringskommittéer. De projekt som bedöms vara allra bäst väljs ut av kommittéerna och får finansiering. 

Forskare i labb
Foto: Melker Dahlstrand

Det innebär att vi har möjlighet att skapa en stor bredd i forskningen och att vi kan finansiera forskning i många olika cancersjukdomar, inom olika forskningsformer och på universitet i hela landet, och ändå lägga ribban högt för att garantera hög kvalitet.

Det är viktigt att betona att inga insamlade medel till Cancerfonden öronmärks utan att de delas ut till den främsta svenska cancerforskningen.

Så väljs den bästa forskningen ut

Vi sprider kunskap om cancer

Tack vare forskningens framsteg – och alla som bidragit – överlever i dag två av tre som får cancer. På 1950-talet var det en av tre. Vi har kommit långt, men vi är inte framme än.

Läs om genombrotten som lagt grunden till bättre cancerbehandling och ökad överlevnad i vår tidslinje med avgörande upptäckter.

Cancerforskningens framsteg

Forskare i labbmiljö

Vi påverkar beslutsfattare 

Vi driver cancerfrågan gentemot politik och förvaltning genom påverkan, nätverkande och opinionsbildning.

Läskskatt – en god idé

Vårt förslag om en skatt på sockersötade drycker fick stort genomslag 2020, såväl i media som i den politiska diskussionen. En undersökning från Cancerfonden visar att det är stor skillnad i innehållet av socker i populära läskedrycker mellan olika länder i Europa. 

Rosa bandet

Var med och besegra cancer

Köp ditt rosa band här

HPV-vaccin även för pojkar

I september 2019 kom det glädjande beskedet att vaccin mot HPV kommer att ingå i barnvaccinationsprogrammet även för pojkar. Vaccination mot HPV minskar risken för livmoderhalscancer med cirka 70 procent, men skyddar också för flera cancerformer som drabbar män.

Ny tobakslag

Ytterligare en politisk framgång var den nya tobakslagen som trädde i kraft den 1 juli 2019. Lagen innebär att många miljöer, som till exempel uteserveringar, busshållplatser och lekplatser, blir rökfria. För handeln innebär lagen ett krav på tillstånd för de butiker som vill sälja tobak.

Mer om hur vi driver cancerfrågan

Illustration på cigarett

Din gåva betyder allt 

Ditt stöd är otroligt viktigt för oss eftersom att Cancerfonden är en ideell organisation utan statligt stöd.

Vi är helt beroende av gåvor och testamenten för att kunna fortsätta finansiera Sveriges främsta cancerforskning, sprida kunskap om cancer och prevention samt påverka beslutsfattare i viktiga frågor. Med din hjälp kan vi komma ännu ett steg närmare vår vision – att besegra cancer.

Dina pengar når fram 

Tack vare alla som ger gåvor varje år kan vi tillsammans finansiera den bästa cancerforskningen i Sverige. Och rädda ännu fler liv.

Läs vår årsberättelse

Sprid ordet!

En av tre får cancer. Men alla drabbas. Sprid budskapet om Rosa Bandet och engagera fler. Bara tillsammans besegrar vi cancer!