Hit går pengarna

Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj pågår under oktober varje år med syfte att samla in pengar till cancerforskning, sprida kunskap och påverka beslutsfattare i viktiga frågor.  

Hjärta med pengar

En miljard till cancerforskningen

Pengarna som samlas in under Rosa Bandet-kampanjen utgör en betydande del av de pengar som Cancerfonden delar ut varje år till Sveriges främsta cancerforskning. Pengarna fördelas till den mest lovande forskningen, oavsett cancerform.​

Sedan starten 2003 har kampanjen samlat in drygt 1 miljard kronor till cancerforskningen (redovisning 2003-2020).

Det rosa bandet är en internationell symbol för bröstcancer. Under kampanjen fokuserar vi på bröstcancer och frågor med relevans för bröstcancer i vårt kunskapsspridande och opinionsbildande arbete.

Forskare i labb
Foto: Melker Dahlstrand

Vi finansierar cancerforskning

Tack vare alla som skänker pengar och stöttar arbetet, är vi en av de största finansiärerna av svensk cancerforskning.

Pengarna används inom många olika typer av forskning och för en mängd olika cancerformer.

Cancerfondens forskningsnämnd beslutar vilka ansökningar som ska få anslag och låter alla ansökningar, oavsett cancerform, konkurrera med varandra i nationell konkurrens.

På så sätt säkerställs att den främsta forskningen – den med bäst förutsättning att göra framsteg – får stöd.

Läs om forskningsgenombrotten som lagt grunden till bättre cancerbehandling och ökad överlevnad i vår tidslinje med avgörande upptäckter.

Cancerforskningens framsteg

Fanny sitter i Cancerlinjen

Vi informerar och ger stöd

Kunskap ger trygghet. Det gäller i många sammanhang i livet. Men det blir särskilt tydligt i svåra och utsatta situationer. Via våra kanaler vill vi stödja och stärka patienter och närstående genom att informera om cancersjukdomar, behandlingar och forskning.

Läs mer om information och samtalsstöd

Pojke skär morötter

Vi sprider kunskap om cancer

En tredjedel av all cancer går att förebygga genom hälsosamma levnadsvanor. Genom kunskapsspridning vill vi öka medvetenheten om kopplingen mellan levnadsvanor och cancer så att alla har möjligheten att göra egna val för att minska risken att drabbas.

Läs mer om vår kunskapsspridning

Kvinna sitter på brits vid magnetkamera

Vi påverkar beslutsfattare 

Politiken spelar en viktig roll i kampen mot cancer. Det är politikerna som bestämmer förutsättningarna för prevention, vård och forskning. Därför är vårt intressepolitiska arbete en viktig del i vår verksamhet. Vi påverkar beslutsfattare genom opinionsbildning och nätverkande.

Läs mer om vårt påverkansarbete

Din gåva betyder allt 

Ditt stöd är otroligt viktigt för oss eftersom att Cancerfonden är en ideell organisation utan statligt stöd.

Vi är helt beroende av gåvor och testamenten för att kunna fortsätta finansiera Sveriges främsta cancerforskning, sprida kunskap om cancer och prevention samt påverka beslutsfattare i viktiga frågor.

Med din hjälp kan vi komma ännu ett steg närmare vår vision – att besegra cancer.

Bär rosa bandet och armbandet

För oss som är här nu, för alla som kommer sen. Köp årets rosa band och stöd forskning som räddar liv!

Köp i gåvoshopen

Sprid ordet!

En av tre får cancer. Men alla drabbas. Sprid budskapet om Rosa Bandet och engagera fler. Bara tillsammans besegrar vi cancer!